Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Yüksek öğretimde Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe)Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Programcılığı Önlisans derecesi verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe)

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'ten aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca programın eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Genel Not Ortalamasının (CGPA) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir kurumda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri
  •  Bu program, bilgisayar programcısı yetiştirmektedir.
Program Kazanımları
1 .Bilgisayarla ilgili sorunları çözmek için soyut kavramları kullanma
2. Bilgisayar programlama alanındaki problemleri tanıma, modelleme ve gerekli araştırmaları yapma becerisini sağlar.
3. Bir takım amaçlara uygun olarak kodlama ve tasarım yapma becerisi sağlar.
4. İnternet programlamada grafik ve animasyon tasarımları oluşturma becerisi sağlar.
5. Yazılımın temel veri tabanını kurabilme, bakımını yapabilme ve test edebilme
6. İnternet programlamada grafik ve animasyon tasarımları oluşturma becerisi sağlar.
7. Yazılım kurabilme, test edebilme ve onaylama
8. Ofis uygulamaları ve işletim sistemlerini kullanma becerisi sağlar
9. Küresel ve toplumsal bağlamda, özellikle güvenlik ve çevre alanlarında başarılı çözümler üretebilmek.
10. İnternet programlama sektörünün ihtiyaçlarına uygun tasarımlar oluşturabilme.
11. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ile Kıbrıs tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
12. Ofis ortamında gerekli yazılımları kullanabilme
13. Yeterli düzeyde yabancı dil bilmek, dili etkin bir şekilde kullanarak sektördeki insanlarla etkin iletişim kurabilmek
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
12345678910111213
1. YIL – 1. DÖNEM
İNG 101İNGİLİZCE I            5
MAT 171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I5334433442 21
İİB 101İKTİSATA GİRİŞ I4444544432 24
İİB 103İŞLETMEYE GİRİŞ5554443332 24
BİL 131BİLGİSAYAR ENFORMATİK SİSTEMLERİNE GİRİŞ I5555444445 44
TUR 101TÜRKÇE I            5
KAM 100KAMPÜSE UYUM            5
KTK 100KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARIHI            5
1. YIL – 2. DÖNEM
İNG 102İNGİLİZCE II4553333444153
BİL 142ANIMASYON TEKNOLOJİLERİ3444454543 44
BİL 143VERİ YAPILARI4553333444 53
BİL 132ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ3444454543 44
TUR 102TÜRKÇE II            5
BİL 202İŞLETİM SİSTEMLERİ4553333444 53
KAR100KARİYER PLANLAMA            5
2. YIL – 1. DÖNEM
BİL 246VERİTABANI YÖNETİMİ5334433442 21
BİL 205PROGRAMLAMA DİLİ I4444544432 24
BİL 232PROGRAMLAMA DİLİ II5554443332 24
Bil 206YAZ STAJI5555444445 44
Bil 231SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI5334433442 21
AİT 101YABANCILAR İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                                       ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I4444544432 24
 TEKNİK SEÇMELİ5334433442 21
2. YIL – 2. DÖNEM
BİL 240İNTERNET PROGRAMLAMA5334433442 21
BİL 286VERİTABANI PROGRAMLAMA I4444544432 24
BİL 252PROGRAMLAMA DİLİ III5554443332 24
BİL 200MEZUNİYET PROJESİ5555444445 44
AİT102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II          5 1
 TEKNİK SEÇMELİ5334433442 21
 TEKNİK SEÇMELİ4444544432 24
SEÇMELİ DERSLER
BİL 216BİLGİSAYAR AĞLARI5334433442 21
BİL 220BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ4444544432 24
BİL 221YAZILIM TEST ETME5554443332 24
BİL 230İLETİŞİM BİLGİ SİSTEMLERİ5555444445 44
BİL 235E-ÖĞRENME SİSTEMLERİ5334433442 21
BİL 250BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE PROJE YÖNETİMİ4444544432 24
BİL 288WEB GELİŞTİRME5554443332 24
Mezunlar İçin İş Olanakları

Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunları, Bilgisayar yazılım şirketlerinde, Büyük ve orta ölçekli İnovasyon Teknoloji şirketlerinde, Belediyeler, hastaneler vb. devlet kurumlarında, özel bilişim şirketlerinde iş bulabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Bilgisayar Programcılığı önlisans programı toplam 120 AKTS kredilik 32 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 7 ders vardır. Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunmaktadır. Dördüncü yıldan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler öngörülmektedir.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİDERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
Kampüse UyumÖğrenciler, YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve KültürüBu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLERTürk Dili I-II

(Yabancılar için Türkçe I & II, uluslararası öğrenciler için bu dersin yerine geçer)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Türk Dili I-II

(Yabancılar için Türkçe I & II, uluslararası öğrenciler için bu dersin yerine geçer)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim Teknolojileri 

Bu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.

YABANCI DİLLERYABANCI DİL(İNGİLİZCE)  I & IIBu ders birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İNG 101İNGİLİZCE I3033
MAT 171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I3035
İİB 101İKTİSATA GİRİŞ I3035
İİB 103İŞLETMEYE GİRİŞ3035
BİL 131BİLGİSAYAR ENFORMATİK SİSTEMLERİNE GİRİŞ I3036
TUR 101YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE I                                                 TÜRKÇE I2022
KAM 100KAMPÜSE UYUM0002
KTK 100KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARIHI2022
Toplam30
1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İNG 102İNG101İNGİLİZCE II3033
BİL 142ANIMASYON TEKNOLOJİLERİ2235
BİL 143VERİ YAPILARI3036
BİL 132BİL131ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ2236
TUR 102TUR101YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE II                                                                        TÜRKÇE II2022
BİL 202 İŞLETİM SİSTEMLERİ3036
KAR 100 KARİYER PLANLAMA0002
Toplam30
2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BİL 246VERİTABANI YÖNETİMİ2236
BİL 205PROGRAMLAMA DİLİ I2236
BİL 232PROGRAMLAMA DİLİ II2236
BİL 206 YAZ STAJI0002
BİL 231 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI3036
AİT 101 YABANCILAR İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                                       ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I2022
  TEKNİK SEÇMELİ2232
  VERİTABANI YÖNETİMİ2236
Toplam30
2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BİL 240İNTERNET PROGRAMLAMA2235
BİL 286VERİTABANI PROGRAMLAMA I2235
BİL 252PROGRAMLAMA DİLİ III2235
BİL 200 MEZUNİYET PROJESİ2139
AİT 102 YABANCILAR İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II                                       ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II2022
  TEKNİK SEÇMELİ2232
Toplam30
ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BİL216BİLGİSAYAR AĞLARI2234
BİL220BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ2234
BİL221YAZILIM TEST ETME2234
BİL230İLETİŞİM BİLGİ SİSTEMLERİ2234
BİL235 E-ÖĞRENME SİSTEMLERİ2234
BİL250 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE PROJE YÖNETİMİ2234
BİL288 WEB GELİŞTİRME2234
BİL262 BİLGİSAYAR AĞLARI2234
BİL 216 BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ2234
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

Programın müfredatında yer alan tüm derslerden en az 120 AKTS ile DD/S notu alarak başarılı olmak 4.00 üzerinden 2.00 Genel Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak zorunlu stajını tamamlamak Belirli bir süre ve kalitede.

Program Şekli
  •  Tam zamanlı bir programdır
Program Sorumlusu

Yard. Doç. Dr. Seren Başaran, Bilgisayar programcılıgı bölüm başkanı

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi