Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Muhasebe ve vergi Uygulamaları Önlisans Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir Önlisans  programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu Önlisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu Önlisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu Önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans programı 2 yıllık bir programdır.  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, kamu ve özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde etkin rol alacak, muhasebe  alanında yeterli bilgi donanımına sahip meslek ara elemanları yetiştirmek amaçlı öğrenim verilmektedir.

Muhasebe ve veri uygulamaları programını tamamladıktan sonra öğrenciler:

  • Analitik ve nicel tekniklerin uygun kullanımıyla desteklenen eleştirel düşünme ve karar verme becerisi.
  • İngilizce yeterliliği kazanabilmek ve etkili iletişim kurabilmenin yanı sıra uygun bilgi teknolojilerini kullanarak sözlü ve yazılı sunumlar hazırlayıp sunabilme
  • Bir durumda çalışanlarla ilgili sorunları belirleyebilecek ve sorunlara sağlam ve yenilikçi çözümler bulabilecektir.
  • Takım halinde etkin bir şekilde çalışabilme.
  • Herhangi bir organizasyon ortamında farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanları anlayabilir ve onlarla çalışabilir.
Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Muhasebe alanında temel bilgilere sahip olmak
2Muhasebe meslek elemanı çalışacağı işletmeler hakkında, özellikle işletmelerin nasıl örgütlendiği ve yönetildiği yanı sıra işletmenin çevresi ile bilgileri öğrenmek
3Meslek bilgisi ile meslek beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olmak

 

4Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde kaliteli bir personel olma bilgi ve becerisi kazanmak
5Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak.
6Muhasebe uygulamaları hakkında analiz ve yorum yapabilme yetisine sahip olmak

 

7Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır, ilgili kişilerle etkin iletişim kurar, ve nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözebilmek

 

8Sürekli değişen ve küreselleşen dünyada bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve yaşam boyu öğrenim felsefesine sahip olmak
9Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak ve İngilizce lisanı kullanarak alanındaki bilgileri takıp etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10İktisat ve hukukun temel kavramlarını anlar ve yorumlayabilmek
11Bilgileri çevreye ve insanlara karşı saygılı, doğru ve güvenli bir şekilde etik olarak kullanmak
12Sürekli değişen ve küreselleşen dünyada yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemek ve bilgiye erişebilmek
13Muhasebe   alanı ile ilgili uluslararası literatürü takip edebilmek ve diğer ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kurabilmek
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları
Ders KoduDers Adı12345678910111213
1.Yıl   -  1. Dönem
İNG101İNGİLİZCE I           
BİL101BİLGİSAYARA GİRİŞ           
MAT171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I         
İİB101İKTİSATA GİRİŞ I     
İİB103İŞLETMEYE GİRİŞ        
AİT101ATATÜRK İLKELERİ I             
KAM100KAMPUS UYUM             
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi             
 
İNG102İNGİLİZCE II           
BİL102BİLGİSAYARA UYGULAMALARI         
MAT172İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK II         
İİB102İKTİSATA GİRİŞ II     
İİB104İŞLETME YÖNETİMİ     
AİT102ATATÜRK İLKELERİ II             
KAR100KARİYER PLANLAMASI             
 
YNT201İŞLETMELERDE İLETİŞİM I         
İİB203FİNANSAL MUHASEBE I     
MAT261İSTATİSTİK I    
İİB201MİKROİKTİSAT      
HKK101HUKUKA GİRİŞ       
TUR101TÜRK DİLİ I             
 
YNTM202İŞLETMELERDE İLETİŞİM II         
İİB204FİNANSAL MUHASEBE II     
MHSB206YÖNETİM MUHASEBESİ     
YNT295VERGİ UYGULAMALARI      
İİB207İŞLETME HUKUKU      
TUR102TÜRK DİLİ II             
 
Mezunlar İçin İş Olanakları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  programından mezun olanlar, herhangi bir iş ortamına hızla uyum sağlamalarına yardımcı olan bilgisayar ve iletişim becerileri ile donatılmıştır. Aynı zamanda onları üretken grup üyeleri yapan etkili takım oyuncularıdır. Ayrıca, önemli iş fonksiyonel alanlarında da bilgilidirler. Bu nedenle, mezunlar hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kolaylıkla istihdam edilebilirler. Birçok mezun, pazarlama, satış, muhasebe, finans, insan kaynakları yönetimi gibi çeşitli işle ilgili ortamlarda iş bulmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  programından mezun istihdam eden sektörler arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisleri, özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe bölümleri ve kamu kuruluşları yer almaktadır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvuramamaktadırlar.

Programın Yapısı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programı toplam 120 AKTS kredilik 27 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 5 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1 . Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNG101-İNGİLİZCE I3033
BİL101-BİLGİSAYARA GİRİŞ3034
MAT171-İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I3035
İİB101-İKTİSATA GİRİŞ I3036
İİB103-İŞLETMEYE GİRİŞ3036
AİT101-ATATÜRK İLKELERİ I2022
KAM100-KAMPUS UYUM2002
KTK100-Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2002
Toplam30
1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNG102İNG101İNGİLİZCE II3033
BİL102BİL101BİLGİSAYARA UYGULAMALARI3034
MAT172MAT171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK II3036
İİB102İİB101İKTİSATA GİRİŞ II3037
İİB104İİB103İŞLETME YÖNETİMİ3036
AİT102AİT101ATATÜRK İLKELERİ II2022
KAR100

 

 KARİYER PLANLAMASI

 

2002
Toplam30
2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
YNT201-İŞLETMELERDE İLETİŞİM I3034
İİB203-FİNANSAL MUHASEBE I3036
MAT261MAT172İSTATİSTİK I3036
İİB201İİB101MİKROİKTİSAT3036
HKK101-HUKUKA GİRİŞ3036
TUR101-TÜRK DİLİ I2022
Toplam30
2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
YNTM202YNT201İŞLETMELERDE İLETİŞİM II3034
İİB204İİB203FİNANSAL MUHASEBE II3036
MHSB206İİB203YÖNETİM MUHASEBESİ3036
YNT295 VERGİ UYGULAMALARI3036
İİB207HKK101İŞLETME HUKUKU3036
TUR102TUR101TÜRK DİLİ II2022
Toplam30
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
 
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları öğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için zorunlu dersleri  dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

 

 

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (ön lisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve dersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Ön lisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu Önlisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Baykan , Bölüm Başkanı, Meslek Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi