Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir ön lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu ön lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dir. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini problemlerin çözümünde etkin olarak kullanabilen, yaratıcı, yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı, girişimci, etik değerlere sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar olarak yetiştirmektir.

Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır.

Program Kazanımları
Yeterlik AlanıAlt Yeterlilikler
A. İletişim Bilgisi YeterliliğiA1. İletişim bilgilerini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmeA2. İletişim bilgilerini eleştirel bağlamda değerlendirebilmeA3. İletişim alanındaki terim ve kavramları doğru ve etkin kullanabilmeA4. Türkçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmeA5. İletişim araçlarını etkin ve doğru bir şekilde kullanabilme 
 B. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerinde temel bilgi ve uygulamalarB1. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili temel bilgileri kavrayabilme ve uygulayabilmeB2. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları kavrayabilmeB3. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilmeB4. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında dili mesleki yönde doğru ve etkili kullanabilmeB5. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojileri tanıma ve kullanabilme 
C. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında Öğrencilerin İletişim Becerilerini GeliştirmeC1. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili konularda mesleki bilgileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeC2. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmeC3. Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilmeC4. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişimleri izleyebilme  
D. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Alanındaki Gelişimini İzleme ve DeğerlendirmeD1. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirerek değerlendirip geliştirebilmeD2. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilmeD3. Mesleki çalışmalarında kendi başarısını değerlendirebilmeD4. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulamaD5. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında uygulanan uygulamaların/ödevlerin/projelerin değerlendirilmesi 
E. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Alanında İlgili Kurumlarla  İşbirliği YapılmasıE1.  Öğrencilerin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında çalışma yapabilmeleri için doğru hedef kurumları belirlenmesiE2. Öğrencilerin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında çalışma yapabilmesi için seçilen kurumlarla/farklı gruplarla işbirliğine geçilebilmesiE3. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri önlisans bölümü öğrencilerinin kurum veya gruplarla yapılan işbirliğinin uygulanmasıE4. Öğrencilerin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilmesi, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilmesi ve karşılaştığı sorunları çözebilmesiE5. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri önlisans bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleriyle okul-toplum ilişkilerini geliştirmede yardımcı olma 
F. Mesleki gelişim sağlamaF1. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanıyla ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığı, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alabilmeF2.Dış görünüm ve kişisel bakım ile topluma örnek olabilmeF3. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilmeF4. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilmeF5. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme 
G. Öğrenme YetkinliğiG1. Akademik bilgiye ulaşma, paylaşma ve bilgiyi üretmede yetkin olmaG2. Yaratıcı ve eleştirel düşünceyi önemsemeG3. İleri düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilmeG4. Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum sergileyebilmeG5. Çevre koruma, demokrasi, insan hakları gibi evrensel ve etik değerleri işine yansıtma 
H. Genel KültürH1. Alanı dışında en az bir alanda akademik bilgi sahibi olmaH2. Dünyadaki ve toplumdaki yenilikleri ve gelişmelere duyarlı olma ve takip etmeH3. Farklı kültürler ile ilgili bilgi edinmeye açık olmaH4. Katıldıkları ortamlarda mesleki profesyonellik ve etik çerçevede davranmaH5. Akademik bilgi ile desteklediği fikirlerini hayata geçirebilme 
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Alana Uygun Temel DerslerA. İletişim Bilgisi YeterliliğiB. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerinde temel bilgi ve uygulamalarC. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında Öğrencilerin İletişim Becerilerini GeliştirmeD. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Alanındaki Gelişimini İzleme ve DeğerlendirmeE. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Alanında İlgili Kurumlarla  İşbirliği YapılmasıF. Mesleki gelişim sağlamaG. Öğrenme YetkinliğiH. Genel Kültür 
Ortak Dersler 
  
  
DERS KODUDERS ADIA1A2A3A4A5B1B2B3B4B5C1C2C3C4C5D1D2D3D4D5E1E2E3E4E5F1F2F3F4F5G1G2G3G4G5H1H2H3H4H5
1. Yıl - 1. Dönem                                         
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                              xx   xxx x
TUR101Türk Dili Ixxxxx   xx   xxx x
ING101İngilizce Ixxx x   xx   xxx x
SBG103İşletme Yönetimixxxxx   xxx xxxxxx
SBG109Saç Bakımı ve Yapımı Ixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
SBG101Temel Makyajxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
SBG104Mesleki Anatomi ve Fizyolojixx xxx xxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxx
SBG105Cilt Bakımı Uygulamaları Ixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
TUR221Diksiyon ve Hitabetx xx xxx            
KTK100Kampüse Uyum                                 xx xxx 
BİL101Bilişim Teknolojileri I                              x x   x   
1.Yıl   -  2. Dönem                                         
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II    xx   xxx x
TUR102Türk Dili IIxxxxx   xx   xxx x
ING102İngilizce IIxxx x   xx   xxx x
İLF306Kişilerarası İletişim 

x

 

x

 

x

xxxxxx  x 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

   

x

 

 

 

x

 

SBG107Kozmetik Ürün Terminolojisixx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 

x

xxxx xxxx
SBG118El, Ayak ve Tırnak Bakımıxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 
SBG106Cilt Bakımı Uygulamaları IIxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
SBG120Saç Bakımı ve Yapımı IIxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi                              xx   xxx x
KAR100Kariyer Planlamaxxxxx                         xxxxxxxxxx
2.Yıl   -  1. Dönem                                         
SBG205Sahne ve Objektif Makyajıxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
İNG301Mesleki Yabancı Dilxx xxx xxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxx
SBG209Mesleki Uygulama IxXXxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
SBG201Hijyenxx xx xxxxxx xxxx x x x xx
SBG213Vücut Bakımı Uygulamaları Ixx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxx
SBG215Lazer-Epilasyon-Depilasyonxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxx
SBG217Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları Ixx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
SBG229Zorunlu Yaz Stajı IxXXxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
2.Yıl   -  2.Dönem                                         
SBG210Mesleki Uygulama IIxxXxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
SBG214Vücut Bakımı Uygulamaları IIxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxx
SBG202Mesleki Masajxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SBG226Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları IIxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
SBG208Mezuniyet ProjesixxXxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
SBG227Bilgisayarda Saç ve MakyajxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
SBG211Mesleki Uygulama IIIxxXxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
SBG230Zorunlu Yaz Stajı IIxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Mezunlar İçin İş Olanakları

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans programından mezun olanlar, güzellik salonlarında, bayan ve erkek kuaför salonlarında, televizyon, sinema ve tiyatro sektöründe, kozmetik sektöründe ve spa merkezlerinde görev alabilirler. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 37 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 8 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Programın Yapısı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 37 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 8 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1 . Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I2022
TUR101Türk Dili I2022
İNG101İngilizce I3033
SBG103İşletme Yönetimi3034
SBG109Saç Bakımı ve Yapımı I2132
SBG101Temel Makyaj2232
SBG104Mesleki Anatomi ve Fizyoloji2022
SBG105 Cilt Bakımı Uygulamaları I2132
TUR221 Diksiyon ve Hitabet3035
KTK100 Kampüse Uyum0002
BİL 101 Bilişim Teknolojileri I2234
Toplam30

 

 

1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II2022
TUR102Türk Dili II2022
İNG102İngilizce II3035
İLF306Kişilerarası İletişim3035
SBG107Kozmetik Ürün Terminolojisi2133
SBG118El, Ayak ve Tırnak Bakımı2233
SBG106 Cilt Bakımı Uygulamaları II1223
SBG120 Saç Bakımı ve Yapımı II2133
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2022
KAR100 Kariyer Planlama0002
Toplam30

 

2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
SBG205Sahne ve Objektif Makyajı1223
İNG301Mesleki Yabancı Dil3033
SBG209Mesleki Uygulama I1334
SBG201Hijyen2023
SBG213Vücut Bakımı Uygulamaları I1334
SBG215 Lazer-Epilasyon-Depilasyon1224
SBG217 Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları I2234
SBG229 Zorunlu Yaz Stajı I0005
Toplam30

 

2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
SBG210Mesleki Uygulama II1334
SBG214Vücut Bakımı Uygulamaları II2134
SBG202Mesleki Masaj1124
SBG226Saç Kesim Teknikleri ve Uygulamaları II2234
SBG208Mezuniyet Projesi1333
SBG227Bilgisayarda Saç ve Makyaj2023
SBG211 Mesleki Uygulama III1123
SBG230 Zorunlu Yaz Stajı II0005
Toplam30

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2022
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri öğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için alan derslerini ve ortak dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 1 tane seçmeli ders almak zorundadır.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu Ön lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, Bölüm Başkanı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi