Uluslararası Gelişen Teknolojiler ve Mesleki Eğitim Dergisi (UGTEMED)


Uluslararası Gelişen Teknolojiler ve Mesleki Eğitim Dergisi (UGTEMED) 2019 Yılında Çevimiçi Akademik Yayın Kabul Edecek
Üniversitemiz bünyesinde akademik süreli yayıncılığın başlatılarak kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesinin sağlanması amacı ile bir akademik dergi sistemi oluşturulmuştur. Dergilerimizin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak, ulusal akademik dergilerimizin tüm dünyada görünürlüğünü ve kullanımını artırmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

http://dergi.neu.edu.tr/ adresinde yayımlanan “Uluslararası Gelişen Teknolojiler ve Mesleki Eğitim Dergisi (UGTEMED)” 2019’da yayın kabul etmeye başlayacaktır. Tüm akademik personelimiz bu dergide tüm mesleki, teknik, Endüstri 4.0, eğitim ve gelişen teknolojileri kapsayan konu başlıklarında yayın yapmak için bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla, makalesinin başvurusundan yayımlama sürecine kadar geçen tüm aşamaları elektronik ortamda yönetebilecek ve yayın fırsatı bulabilecektir.