BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
İNG101İngilizce I33
MAT171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I35
BİL101BİLGİSAYARA GİRİŞ34
İİB103İşletmeye Giriş36
İİB101İktisata Giriş I36
AİT101Atatürk İlkeleri I22
KAM100KAMPUS UYUM02
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi22
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS1730

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
İNG102İngilizce II33
BİL102
BİLGİSAYARA UYGULAMALARI
36
MAT172İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK II36
İİB102İKTİSATA GİRİŞ II37
İİB104İŞLETME YÖNETİMİ36
KAR100KARİYER PLANLAMASI02
AİT102Atatürk İlkeleri II02
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS1730

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS1732

Ders KoduDersin İsmiKECTS
BANK303BANKACILIĞA GİRİŞ I36
ElectiveTeknik Seçmeli36
ElectiveTeknik Seçmeli36
ElectiveTeknik Seçmeli36
MTH261İSTATİSTİK I36
AİT101Atatürk İlkeleri I22

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
EAS204FİNANSAL MUHASEBE II36
ElectiveTeknik Seçmeli36
ElectiveTeknik Seçmeli36
ElectiveTeknik Seçmeli36
MTH262İSTATİSTİK II36
AİT102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II34
TOPLAM YarıYıl KREDİ/ECTS1732

 

Ders İçerikleri

İNGL 101 - İngilizce I (3-0) 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171 - İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0) 3
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

YNTM 101
YNTM 101 - İşletmeye Giriş (3-0) 3
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101
EKON 101 - İktisata Giriş I (3-0) 3
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

BİL 131
BİL 131 - Bilgisayar Teknolojilerine Giriş (2-1) 3
Bilgisayar donanımı, ergonomi, Windows 7, Internet, Woed2010, Excel 2010, Power Point 2010, Outlook 2010, Sosyal Ağlar, Bilgisayar Bakımı, Virüsler ve Güvenlik, Satın Alma Rehberi.

ATA 101
ATA 101 - Atatürk İlkeleri I (2-0) 0
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

İNGL 102
İNGL 102 - İngilizce II (3-0) 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

BİL 143
BİL 143 – Veri Yapıları (2-1) 3
Bu ders, link listler, stacks, queue, circular queue, trees, veri yapısıları, veri yapısı teknikleri, veri yapısı projesinden oluşuyor.

BİL 142
BİL 142 - Bilgisayar Grafikleri Uygulamaları (2-1 ) 3
Öğrencilere, bilgisayar teknolojilerini kullanarak grafikler üzerinde dizayın süreci ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Öğrenciler basit sanal iletişim becerilerinin nasıl olacağını mevcut güncel standartlaşmış grafik yazılımları ile öğrenmeleri anında bu garfiklerin animasyonlar üzerinde nasıl kullanılacağını yine güncel animasyon yazılımları ile öğrenmektedirler.

BİL 202
BİL 202 - İşletim Sistemleri (2-1) 3
İşletim sistemlerine giriş, süreç kavramı, Deadlock (çıkmaz) durumların önlenmesi, işlemci yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosyalama sistemleri, korunma ve güvenlik sistemleri, giriş ve çıkış sistemleri, gerçek zaman sistemler, sistem örnekleri.

BİL 132
BİL 132- Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-1) 3
Bilgisayar programlamasına giriş; program yazma aşamaları; programlama dilleri; programcılık araçları; programlamaya giriş; programlama komutları: Giriş komutları, çıkış komutları, şartlar, döngüler; fonksiyonlar; procedure; dizinler: Bir-boyutlu dizinler, çok-boyutlu dizinler.

ATA 102
ATA 102 - Atatürk İlkeleri II (2-0) 0
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

BİL 206
BİL 206 – Yaz Stajı (0-0) 0
Kamu yada özel bir organizasyon içinde yapılması gereken yaz stajının süresi 30 iş günüdür. 2.yıl sonunda yapılmalıdır. Yaz Stajının temel amacı, Bilgisayar sistemlerini ve teknolojilerini kullanan organizasyonlar ve onların bilişim ihtiyaçlarının öğrenciler tarafından gözlenmesi ve varolan sistemlerin incelenmesidir. Öğrenciler bu eğitim deneyimlerini özetleyen yazılı bir raporu bölüm başkanının görevlendirdiği öğretim elemanına sunmalıdır.

BİL 205
BİL 205 - Programlama Dili I (2-1 ) 3
Bu dersde, öğrencilerin farklı uygulama alanlarında C programlama dilinin özelliklerini gerektiği gibi kullanabilmelerini sağlamak, algoritma tasarımı ve program yazma konularında geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri, Değişkenler, Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Genişletilmesi, İlişkisel, Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler, Program Kontrol Deyimleri ve Döngüler, Diziler ve Pointer’lar, Fonksiyon Yapısı ve Kullanım Amaçları, Saklayıcı Sınıflar, Dinamik Belek Kullanımı, Dosya Kullanımı, Farklı I/O Yöntemleri anlatılmaktadır.

BİL 231
BİL 231- Sistem Analiz ve Tasarımı (3-0) 3
Yazılım geliştirme süreçlerinin, araç ve metodlarının tanıtımı, proje yönetimi kavramı, yazılım süreçleri ve ölçütleri, sistem ve gereksinim analizleri, analiz modelleri ve tasarım kavramı, bilgisayar mimarisi tasarımı, kullanıcı arayüzü ve parçalarının hazırlanması.

BİL 246
BİL 246 – Veritabanı Yönetimi (2-1) 3
Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veritabanı konuları ele alınır.Kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarım da İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme bazı konu başlıklarıdır.Bununla beraber “somutlaştırılmış görüntüler” gibi sorgu verimliliği konuları ve yönetimi kapsamında güvenlik konusu incelenmektedir.

BİL 232
BİL 232 - Görsel Programlama I (Delphi) (2-1) 3
Programlama dilini (Delphi) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araççubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme.Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme.Program yazımındadeğişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme.Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme. Yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı uygulamaları yapabilme. SQL kullanabilme.

BİL 240
BİL 240 - Web Tasarımı ve Programlama (2-1) 3
HTML Değerler ve Birimler, Karakter Biçimlendirme, Listeler, Bağlantılar, Tablolar, Çerçeveler, Formlar, Renkler ve Görüntü, Çoklu Ortam, Özel Karakterler, Uluslararasılaşma ve yerelleştirme, Script, Dinamik HTML, Web Yazılım Geliştirme, Site yayınlama, Mobil Belgeler oluşturma ve Doğrulama, CSS Temelleri, Stil Tanımı, CSS Değerler ve Birimler, kademeli CSS, Yazı tipi özellikleri, Metin Biçimlendirme, Yardımcı-Elemanlar ve Oluşturulan İçerik, CSS Test ve doğrulama, CSS ile Dinamik HTML, Baskı, Kullanıcı Arayüzü Stilleri için Medya Stiller ve tanımlama, Belgeler, Javascript.

BİL 252
BİL 252 - Görsel Programlama II (Visual Basic) (2-1) 3
Görsel bir programlama dilini (Visual Basic, Visual Studio) kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

BİL 286
BİL 286 – Veritabanı Programlama I - SQL (2-1) 3
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve özelliklerini belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak, Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak

BİL 200
BİL 200 - Bitirme Projesi I (2-1) 3
Bu ders bitirme projesi deneyiminin ilk parçasıdır. Bitirme projesi bir öğretim üyesinin gözetiminde bir organizsayonun ihtiyaç duyabileceği yazılımı geliştirmeyle ilgili konularda olabilir. Sözlü sunumlar ve yazılı raporlar gereklidir.

Örnek Alan Seçmeli

BİL 216
BİL 216 - Bilgisayar Ağları (2-1 ) 3
Veri iletim temel kavramlar. Özeti ağ katmanları ve ağ mimari. ISO-OSI referans modeli. Fiziksel katman ve veri iletişim konularında. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoloji. Veri bağ katmanı ve protokolleri, hata algılama ve düzeltme. Yerel alan ağları, Ethernet, köprü ve geçer. Ağ katmanı konuları ve protokolleri, tıkanıklık kontrolü, Internet Protokolü. Taşıma katmanı ve internet taşıma protokolleri (TCP ve UDP) algoritmaları yönlendirme. Ağ uygulamaları ve simülasyonları.

BİL 220 – Bilişim Sistemleri ve Güvenlik (2-1) 3
Bilgi Güvenliğine Giriş, Güvenlik İhtiyacı, Bilgi Güvenliğinde Yasal Etik ve Profesyönel Sorunlar, Risk Yönetimi, Güvenlik Planlaması, Güvenlik Teknolojileri, Kriptografi, Fiziksel Güvenlik, Bilgi Güvenliği Uygulaması, Güvenlik ve Personel, Bilgi Güvenliği Bakımı.

BİL 248
BİL 248 – E-İşletme Sistemleri (2-1) 3
Dersin amacı, kullanımı kolay ve hızlı e-ticaret siteleri geliştirmektir. Geliştirilen sistem üzerinden binlerce ürünün tanıtımı ve satışı gerçekleştirilebilecek niteliktedir. Ayrıca bu sistem sayesinde işletmenin ürün bilgileri kolaylıkla güncel tutulabilmekte, böylece müşretiler ile işletme arasında kuvvetli bir iletişim kurulabilmesi mümkün kılınabilmektedir. Genel olarak e-işletme sistemlerinde temel kavramlar, e,işletme sisteme ihtiyaçlarının modellenmesi, e-işletme veritabanı modelleme, e-işletme sistem arayüz, kontrol ve güvenlik dizaynı gibi konular işlenmektedir.

BİL 256
BİL 256 - Nesne Yönelimli Programlama I (2-1 ) 3
Nesne yönelimli programlamaya giriş. Sınıflar yaratarak programlama mantığını öğrencilere Java ile aşılayıp ileriki yazılım geliştirmelerde kullanılmasını sağlamak.

BİL 262
BİL 262 – Bilgisayar ve Etik (3-0 ) 3
Bilişim sistemlerinin tarihi, Etik nedir?, Fikri Mülkiyet, Mahremiyet, Güvenlik, Güvenilirlik, İş Etiği.

BİL 263
BİL 263 Yazılım Mühendisliği (2-1) 3
Yazılım mühendisliğine giriş, yazılım prosesleri, proje kontrolu, yazılım hayat dönümü, dökümentasyon, program tasarım teknikleri, güvenirlik, tek testleri, karışım testleri, kodlama prensipleri, küçük proje.

BİL 268
BİL 268 - Nesne Yönelimli Programlama II (2-1) 3
Görsel bir programlama dilini (Visual C#, Visual Studio) kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

BİL 288
BİL 288 -Web Programlama (2-1) 3
PHP’ye Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mathematik ve Değişken Fonkiyonları, Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, PHP İle Oturum Yönetimi, MySQL’e Giriş, PHP’de MySQL Fonksiyonları, PHP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar.