Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan temel bankacılık ve sigortacılık temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan meslek becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, bu alanda uzmanı olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede endüstrinin çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Bankacılık ve Sigortacılık alanı için gerekli bilgiye sahip olmak
2Muhasebe, yönetim ve ekonomi alanının işleyişi hakkında bilgiye sahip olmak
3Matematik ve İstatistik alanındaki uyguklamalar hakkında bilgiye sahip olmak
4Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde bir meslek elemanı olma bilgi ve becerisi sahip olmak
5Mesleğinde kullanabileceği bilgisayar ve programlar hakkında bilgiye sahip olmak
6Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
7Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem keşfetmek ve problem çözme, analitik düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmek
8Hayat boyu öğrenme felsefesinin kazanmak ve bilgiye ulaşım anlayışının geliştirmek
9Güncel konu ve sorunlar hakkında fikir sahibi olup, sosyal hayatta karşılaşılan durumlarda değerlendirmek / günlük faaliyetlerindeki uygulamalar ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak
10İçinde bulundu tüm faliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanır
11Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde meslek elemanı olma bilgi ve becerisi kazanmak
  
  
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  PROGRAM  YETERLİLİKLER (ÇIKTILARI)
 DERS KODUDERS ADI12 3 4 56 7 8 9 10 11
1.YIL

1.DÖNEM

İNGL 101İngilizce  I     X    X
BTKL 151Bilgi ve Teknolojilerine Giriş I    X     X
MTMK 171İşletme ve İktisat için Matematik I  X       X
EKON 101İktisada Giriş I X        X
YNTM 101İşletmeye Giriş I X        X
ATA101Atatürk İlkeleri I X        X
1.YIL

2.DÖNEM

İNGL 102İngilizce  II     X    X
BTKL 152Bilgi ve Teknolojilerine Giriş II    X     X
MTMK 172İşletme ve İktisat için Matematik II  X       X
EKON 102İktisada Giriş II X        X
YNTM 102İşletmeye Giriş II X        X
ATA102Atatürk İlkeleri II X        X
2.YIL

1.DÖNEM

BANK 203Bankacılığa GirişX         X
MTMK 281İstatistik I  X       X
MHSB 201Finansal Muhasebe I X        X
YNTM 201İşletmelerde Etkin İletişim I     X    X
Seçmeli Ders II            
TUR101Türkçe I X        X
2.YIL

2.DÖNEM

MHSB 202Finansal Muhasebe II X        X
MTMK 282İstatistik II  X       X
YNTM 202İşletmelerde Etkin İletişim II     X    X
Seçmeli Ders IV            
Seçmeli Ders V            
TUR102Türkçe II X        X
Toplam AKTS kredisi  
Mezunlar İçin İş Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olanlar gümrük müdürlüklerinde veya bir kamu kuruluşunun veya bir özel şirketinde çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 27 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 5 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. Dönem
KODDERS ADICOURSE NAMEZ/STPKA
İNG101İNGİLİZCE IENGLISH  IC3033
BİL101BİLGİSAYARA GİRİŞINTRODUCTION TO COMPUTERSC3034
MAT171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK IMATHEMATICS FOR BUSINESS & ECONOMICS IC3035
İİB101İKTİSATA GİRİŞ IPRINCIPLES OF ECONOMICS IC3036
İİB103İŞLETMEYE GİRİŞINTRODUCTION TO BUSINESSC3036
AİT101ATATÜRK İLKELERİ IPRINCIPLES OF ATATURK IC2022
KAM100KAMPUS UYUMCAMPUS ORIENTATIONC2002
KTK100Kıbrıs Kültürü ve TarihiCyprus: History and CultureC2022
Total   2101730
2. Dönem
KODDERS ADICOURSE NAMEZ/STPKA
İNG102İNGİLİZCE IIENGLISH  IIC3033
BİL102BİLGİSAYARA UYGULAMALARICOMPUTER APPLICATIONSC3036
MAT172İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK IIMATHEMATICS FOR BUSINESS & ECONOMICS IIC3036
İİB102İKTİSATA GİRİŞ IIPRINCIPLES OF ECONOMICS IIC3037
İİB104İŞLETME YÖNETİMİPRINCIPLES OF MANAGEMENTC3036
AİT102ATATÜRK İLKELERİ IIPRINCIPLES OF ATATURK IIC2022
KAR100KARİYER PLANLAMASICAREER PLANNINGC2002
       
Toplam   1901730
3rd Semester
CODECOURSE NAMEDERS ADIC/ETPCE
BANK 303Principles of Banking IBANKACILIĞA GİRİŞ IC3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
MTH261Statistics IİSTATİSTİK IC3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
AİT101/Atatürk İlkeleri I/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IC2 22
Total   1701732
        
4th Semester
CODECOURSE NAMEDERS ADIC/ETPCE
EAS 204FINANCIAL ACCOUNTING IIFİNANSAL MUHASEBE IIC3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
MTH262Statistics IIİSTATİSTİK IIC3 36
ElectiveTechnical ElectiveTeknik SeçmeliE3 36
AİT102/Atatürk İlkeleri II/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIC2 22
Total   1701732
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Turgut Türsoy, Bölüm Başkanı, Meslek Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi