BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
BDT101Algoritma ve Programlamaya Giriş202
BDT103Teknik Resim314
BDT105Temel Tasarım303
BDT107İşletim Sistemleri112
MAT101Matematik I303
TBT101Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı223
TUR101Türk Dili I202
ENG101İngilizce I404
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I202
TOPLAM22325

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
BDT102Tasarı Geometri213
BDT104İnternet ve İnternet Teknolojileri202
BDT106Bilgisayar Destekli Tasarım I314
BDT108Grafik ve Animasyon213
MAT102Matematik II202
TBT102Bilgisayar Programlama223
TUR102Türk Dili II202
ENG102İngilizce II404
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II202
BDT100Yaz Stajı000
TOPLAM21425

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
BDT201Bilgisayar Destekli Tasarım II314
BDT203Endüstriyel Ürün Tasarımı I202
BDT205Bilgisayar Destekli Animasyon I314
BDT207Web Tasarımı314
BDT209Grafik Tasarımı213
BDT211Paket Program Kullanımı I314
BDT213Eğitsel Proje Geliştirme021
BDT215Eğitsel Çocuk Oyunları Tasarımı122
TOPLAM17724

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
BDT202Bilgisayar Destekli Tasarım III314
BDT204Endüstriyel Ürün Tasarımı II202
BDT206Bilgisayar Destekli Animasyon II314
BDT208Multimedya ve Reklamcılık314
BDT210Masaüstü Yayıncılık213
BDT212Paket Program Kullanımı II314
BDT214Bitirme Projesi021
BDT216Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı122
TOPLAM17724
Genel ToplamTeorikUygulamaKredi
-772198
Ders İçerikleri

I. YARIYIL

TUR 101 Türk Dili I (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

ENG 101 Yabancı Dil I (4-0-4)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

MAT 101 Matematik I (3-0-3)
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.

BDT 101 Algoritma ve Programlamaya Giriş (2-0-2)
Algoritmanın Tanımı, Problem çözümü ilke ve evreleri, Akış diyagramı, Değişken, döngü, kontrol deyimleri, Dizi tanımı ve özellikleri, Programlama ilkeleri ve programlamaya giriş.

BDT 103 Teknik Resim (3-1-4)
Temel teknik resim bilgileri, Çizim araçlarının tanımı, Çizgi tiplerinin tanımı, Teknik yazı ve özellikleri, Parçalara ait üç görünüşün çizilmesi, İki görünüşten üçüncü görünüşün elde dilmesi, Kesit alma, Ölçülendirme, Üç boyutlu çizimler, Perspektif resimler ve çeşitleri.

BDT 105 Temel Tasarım (3-0-3)
Tasarımın tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel kavramlar, Tasarımda çizgi, renk, dolgu kavramları, Tasarımda görsellik, Tasarımda işlevsellik, Görsel algılama, Tasarım sanat ilişkisi.

BDT 107 İşletim Sistemleri (1-1-2)
İşletim sistemi nedir, İşletim sistemleri tarihleri, Temel kavramlar ve terminoloji, Sistem çağrıları, İşletim sistemi yapısı, İşlemler arası haberleşme ve işlemlerin sıralandırılması, I/0 Prensipleri.

TBT 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-2-4)
Temel terimler ve kavramlar, İşletim sistemleri giriş (Windows), Kelime işlemciler (Word), Veri ve grafik işlemi (Excel), Sunu hazırlama (Power Point), Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, İnternete giriş, E-posta, Tartışma grupları, Forumlar, FTP, Web ve bilgi tarama sistemleri, İnternetle bilgi yayma, Web ’de yayınlama, HTML ’ye giriş.

II.YARIYIL

TUR 102 Türk Dili II (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

ENG 102 Yabancı Dil II (4-0-4)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

BDT 102 Tasarı Geometri (2-1-3)
Nokta, doğru, düzlem, izdüşüm ve arakesit kavramları, Doğru çizebilme, Düzlem çizebilme, Doğruların izdüşümünü çizebilme, Arakesit çizimi.

BDT 104 İnternet ve İnternet Teknolojileri (2-0-2)
İnternet, İnternet protokollerinin tanımlanması, İnternet kullanan programların yazılım yöntemleri, Soketler ve TCP/UDP protokolleri ile başlayarak temel Internet protokolleri ve ping, telnet, ftp, e-posta ve http gibi uygulamaları, Ağ protokolleri, Mimariler, Katmanlar, LAN, WAN, Paket anahtarlamalı ağlarda rota ve tıkanıklık kontrolü, İnternet operasyonu ve protokolleri, Taşıma protokolleri ve uygulamaları.

BDT 106 Bilgisayar Destekli Tasarım I (3-1-4)
Bilgisayarlı çizim programına (AutoCAD) giriş, Menüler ve çalışmaların saklanması, Çizim komutları, çizim yardımcıları ve düzenleme komutları, Çizgi tipi ve tarama, blok, nitelemeler, yazı ve sorgulama komutları, Katmanlar ve ölçülendirme, Bilgisayarda parça ve görünüş çizimleri, Görünüş çıkarma, 2D çizimler, Perspektif çıkarma.

BDT 108 Grafik ve Animasyon (2-1-3)
Resim dosyaları, Resim hazırlama ve düzenleme, Animasyon, Animasyon hazırlama tekniklerine giriş, Animasyon hazırlama ve düzenleme.

TBT 102 Bilgisayar Programlama (2-2-4)
Veri türleri,değişkenler,sabitler, Aritmetiksel ve mantıksal ifadeler, Akış çizgeleri,Kodlama sistemleri, Giriş\Çıkış deyimleri, Akış kontrol deyimleri:Döngüler,koşullar, Fonksiyonlar ve altyordamlar, Sınıflar,nesneler, Sıralama ve arama algoritmaları, Kullanıcı arayüzleri oluşturma, Dosya ve veritabanı işlemleri, Hata yönetimi, Program modülleri arası iletişim.

III.YARIYIL

BDT 201 Bilgisayar Destekli Tasarım II (3-1-4)
İleri seviye CAD (Unigraphics, Pro Engineer veya Ideas v.b.) yazılımlarının genel tanımı, Bu programlardan bir tanesinin öğretilmesi ve Auto CAD Programında 3D çizim, Pratikte modelleme esaslarının programlar üzerinde anlatılması..

BDT 203 Endüstriyel Ürün Tasarımı I (2-0-2)
Endüstriyel ürün tasarımının esasları, Tasarımda ergonomi ve estetik, Tasarımda ihtiyaçların belirlenmesi, Öğrenilen tasarım programlarının kullanımının geliştirilmesi.

BDT 205 Bilgisayar Destekli Animasyon I (3-1-4)
Bilgisayarda animasyon esaslarına giriş, Matematiksel temeller, 3D Studio Max yazılımının öğretilmesi, Basit animasyon dizayn ve uygulamalarına giriş.

BDT 207 Web Tasarımı (3-1-4)
Web tasarımı amaç ve özellikleri, HTML komutları, Front Page ile tasarım, Java script uygulamaları.

BDT 209 Grafik Tasarımı (2-1-3)
Grafik tasarımının esasları, Grafik tasarımında kullanılan teknikler, Grafik Tasarım programı (Corel Draw) kullanma kabiliyetini geliştirme, Afiş ve logo tasarımının esasları ve bilinen bir grafik programı yardımı ile bunların yapılması.

BDT 211 Paket Program Kullanımı I (3-1-4)
Tasarıma yardımcı paket programlar hakkında genel bilgi, Bu programlardan bir tanesinin (Adobe Photoshop) öğretilmesi, Adobe Photoshop ile resim ve fotoğraf işlenmesi.

BDT 213 Eğitsel Proje Geliştirme (0-2-2)
Öğrencilere proje hazırlanmasının temelinin anlatılması, Öğrencilere proje hazırlatılması, Değişik konularda hazırlanan projelerin dönem sonunda tez olarak sunulması ve öğrenciler tarafından tezin savunmasının yapılması.

BDT 215 EğitselÇocuk Oyunları Tasarımı (1-2-3)
Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı, materyali ve temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.

IV.YARIYIL

BDT 202 Bilgisayar Destekli Tasarım III (3-1-4)
III: yarıyılda Bilgisayar Destekli Tasarım I dersinde öğretilen yazılımın kullanım yeteneğinin artırılması, İleri modelleme tekniklerinin gösterilmesi, Programın üst seviyede kullanımı.

CGO 210 Endüstriyel Ürün Tasarımı II (2-0-2)
Endüstriyel ürün tasarımlarında ve kalıpçılıkta kullanılan metodlar, Ahşap, plastik ve alçı modeller, İleri modelleme ve prototip üretim metodları.

BDT 206 Bilgisayar Destekli Animasyon II (2-0-2)
3D Studio Max yazılımının ileri seviyede öğretilmesi, Programla animasyon hazırlanması

BDT 208 Multimedya ve Reklamcılık (2-0-2)
İnteraktif eğitim araçlarının üretiminde kullanılan (Macromedia Director v.b.) programlarından birinin öğretilmesi, Ses ve görüntü işleme yazılımlarının kullanımı.

BDT 210 Masaüstü Yayıncılık (2-1-3)
Sunu hazırlamak, Power Point‘in anlatılması, Akıllı içerik sihirbazını kullanmak, Sunu içinde gezinmek, Sunu görüntülerini değiştirmek, Slayttan slayt’a geçmek, Sunu ile çalışmak, Yeni bir sunu başlatmak, diğer sunumlara slayt eklemek, Sunumu yazdırmak, Metin eklemek, üzerinde değişiklik yapmak, 11- Şablon hazırlamak ve üzerinde değişiklik yapmak.

BDT 212 Paket Program Kullanımı II (3-1-4)
Tasarıma yardımcı paket programlar hakkında genel bilgi, Bu programlardan bir tanesinin (Adobe Acrobat, Adobe Page Maker v.b.) öğretilmesi, Öğretilen program ile sayfa düzenlenmesi.

BDT 214 Bitirme Projesi (0-2-2)
Öğrencilerin mezuniyetten sonra yapmayı düşündüğü işe yönelik ve öğrendikleri birçok konuyu kapsayacak şekilde bir projenin verilmesi, Değişik konularda hazırlanan projelerin dönem sonunda tez olarak sunulması ve öğrenciler tarafından tezin savunmasının yapılması

BDT 216 Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı (1-2-3)
Grafik iletişimi nedir? Grafik Tasarım nedir? Tasarım süreci ve ilkeleri; Grafik tasarımının tarihçesi; Grafik tasarımında yaratıcılık; Grafikte temel tasarım elemanları; Grafik Tasarımın Uygulama Alanları (Tipografik İletişim, Grafik Simgeler -Amblem, Simgesel İşaret, Logo ve Ticari Markalar-, Görsel Kimlik Tasarımı, Afiş Tasarımı); Temel Grafik Bilgisi (Piksel Derinliği, Sıkıştırma, Resim Formatı Seçimi, Çözünürlük); grafik çizim programı (Photoshop, Fireworks, vb.) (Araç Kutusu; Katmanlar; Filtreler; Efektler), canlandırma, canlandırmada script dilini kullanarak temel düzeyde program geliştirme; Eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri; Animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.