Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Önlisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili meslek yüksekokulu onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek mimarlık, kent planlama, çevre gibi uygulamalı teknik dallarla birlikte televizyon ve basın yayın gibi görsel unsurlar kullanan alanlarda her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hakim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklamcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programını açmış bulunmaktadır. Bu amaçla; bu programda, iki boyutlu veya üç boyutlu grafik tasarım ve animasyon ile günümüzde tüm sektörlerin vazgeçilmezi olan görsellerin üretiminde kullandıkları en önemli iletişim ve tasarım dallarından biri olan bilgisayar destekli tasarım ve animasyon; dergi, broşür, afiş, web, resim, mimari yapı tasarım, modelleme ve logo çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede ve verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Program Kazanımları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
2Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
4Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
5Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
6Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
10Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
11Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
12Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
13Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
12345678910111213
1. YIL – 1. DÖNEM
BDT101Algoritma ve Programlamaya Giriş-------235443
BDT103Teknik Resim444--2--5---4
BDT105Temel Tasarım444--3-45---4
BDT107İşletim Sistemleri-2-----512451
MAT101Matematik  I-5-3---------
BİL101Bilişim Teknolojileri I-------5---43
TUR101Türk Dili  I----54-------
ING101İngilizce  I------5------
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I------------2
KAM100Kampüse Uyum------------5
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi------------2
1. YIL – 2. DÖNEM  ------------
BDT102Tasarı Geometri4343-2--5---4
BDT104İnternet ve İnternet Teknolojileri-------5--45-
BDT106Bilgisayar Destekli Tasarım I2-44--3-5---1
BDT108Grafik ve Animasyon2-43--3-5---1
MAT102Matematik  II-5-3---------
TBT102Bilgisayar Programlama-------5--45-
TUR102Türk Dili  II----54-------
ING102İngilizce  II------5------
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II------------2
BDT100Yaz Stajı---5-4------2
KAR100Kariyer Planlama------------5
2. YIL – 1. DÖNEM
BDT201Bilgisayar Destekli Tasarım  II3-44--2-5---1
BDT203Endüstriyel Ürün Tasarımı  I3-52--4-5---1
BDT205Bilgisayar Destekli Animasyon  I4-43--3-5---1
BDT207Web Tasarımı1-53----4---2
BDT209Grafik Tasarımı1-54----3---2
BDT211Paket Program Kullanımı  I2--4----14-3-
BDT213Eğitsel Proje Geliştirme--24----13-5-
BDT215Eğitsel Çocuk Oyunları Tasarımı4-43--3-5---1
2. YIL – 2. DÖNEM
BDT202Bilgisayar Destekli Tasarım  III3-44--2-5---1
BDT204Endüstriyel Ürün Tasarımı  II3-52--4-5---1
BDT206Bilgisayar Destekli Animasyon  II4-43--3-5---1
BDT208Multimedya ve Reklamcılık2--3----5---4
BDT210Masaüstü Yayıncılık2-----3-5---4
BDT212Paket Program Kullanımı  II2--4----14-3-
BDT214Bitirme Projesi3-44--2-5---1
BDT216Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı4-43--3-5---1
SEÇMELİ DERSLER
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi------------2
YABANCI DİLLER
ING101İngilizce  I 
ING102İngilizce  II 

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon önlisans programından mezun olanlar hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir. Öğrencilerimiz KPSS ön lisans sınavına girerek bazı devlet kurumlarında tekniker görevi ile işe başlayabilirler. Çalıştıkları kurumlarda görevde yükselme sınavlarına girerek yöneticilik yapma şansını da elde edebilirler.

Bilgisayar destekli tasarım elemanları, çeşitli özel sektörde, özellikle reklam şirketlerinde veya web tasarım şirketlerinde; grafiker, dergi editörü, logo tasarımcısı, 3 boyutlu çizim uzmanı, animasyon tasarımcısı ve video editörü olarak kariyer edinebilirler. Ayrıca kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler.

Programın Yapısı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon önlisans programı toplam 120 AKTS kredilik 38 dersten oluşmaktadır.

Programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BDT101-Algoritma ve Programlamaya Giriş2222
BDT103-Teknik Resim3242
BDT105-Temel Tasarım3132
BDT107-İşletim Sistemleri3123
MAT101-Matematik  I2136
BİL101-Bilişim Teknolojileri 12234
TUR101-Türk Dili  I2122
ING101-İngilizce  I4143
AİT101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I2122
KAM100-Kampüse Uyum0002
KTK100-Kıbrıs Kültürü ve Tarihi3002
Toplam30
1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BDT102-Tasarı Geometri2132
BDT104-İnternet ve İnternet Teknolojileri2122
BDT106-Bilgisayar Destekli Tasarım I3142
BDT108-Grafik ve Animasyon2232
MAT102MAT101Matematik  II2226
TBT102-Bilgisayar Programlama2232
TUR102TUR101Türk Dili  II2222
ING102ING101İngilizce  II4143
AİT102AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II2122
BDT100-Yaz Stajı0235
KAR100-Kariyer Planlama0002
Toplam30
2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BDT201BDT106Bilgisayar Destekli Tasarım  II3144
BDT203-Endüstriyel Ürün Tasarımı  I2123
BDT205-Bilgisayar Destekli Animasyon  I3243
BDT207-Web Tasarımı3143
BDT209-Grafik Tasarımı2233
BDT211-Paket Program Kullanımı  I3143
BDT213-Eğitsel Proje Geliştirme0118
BDT215-Eğitsel Çocuk Oyunları Tasarımı1123
Toplam30
2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
BDT202BDT201Bilgisayar Destekli Tasarım  III3144
BDT204BDT203Endüstriyel Ürün Tasarımı  II2124
BDT206BDT205Bilgisayar Destekli Animasyon  II3243
BDT208-Multimedya ve Reklamcılık3243
BDT210-Masaüstü Yayıncılık2233
BDT212BDT211Paket Program Kullanımı  II3244
BDT214-Bitirme Projesi0116
BDT216-Etkileşimli Öğrenme Ortamı Tasarımı1223
Toplam30
 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

 
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
KTK100-Kıbrıs Kültürü ve Tarihi3022
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Savaş Güngör, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Koordinatörü, Meslek Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi