BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiDersÇözüm/LabKredi
İNG 101İngilizce I3
MOD 105Teknisyenlik Matematiği I3
EET 101Elektroteknik3
MOD 103Elektrik Meslek Resmi3
MOD 016Bilgisayara Giriş3
EETT 103Elektrik ve Elektronik Teknisyenliğine Giriş3
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiDersÇözüm/LabKredi
İNG 102İngilizce II3
MOD 017Teknisyenlik Matematiği II3
EETT 122Elektronik I3
EET102Elektrik Tesisatı I3
EET210Bilgisayar Uygulamaları3
EETT 220Ölçme Tekniği3
EETT 100STAJ3
TUR 101Türk Dili I2

Yaz Dönemi

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiDersÇözüm/LabKredi
EET222Elektronik II3
EET220Ölçme Tekniği3
EET201Elektrik Tesisatı II3
EET223Mantık Devreleri3
EET241Elektrik Makinaları3

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiDersÇözüm/LabKredi
EET202Elektrik Tesisatı III3
EET200Mezuniyet Projesi3
EET232Mikrokontroler3
EET XXX3
EET XXX3
TE XXX3

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
EET233 Güç Elektroniği
EET235 Programmable Logic Controllers
EET224 Bilgisayar Donanımı
EET252 Haberleşme Teknolojisi
EET292 Aydınlatma Tekniği
EET216 Elektrik Güvenliği

Ders İçerikleri

İNG 101 Temel İngilizce - 1 (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Bu kurs, öğrencilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma ortamı sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikâyeler, akademik yazılar ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yolu ile öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama.

MAT 101 Elektronik Teknisyenliği Matematiği-1 (T-2,U-1,K-3)
Kısa ders tanımı
Kümeler, Sayı sistemleri, Üslü ve Köklü Sayılar, Trigonometri, Fonksiyonlar, Denklemler, Limit, Türev, İntegral.

EET 101 Elektroteknik  (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Ohm kanununun tanımı ve direnç, iletkenlik doğrusu, Kirchhof'un akım ve gerilimler kanununun seri, paralel ve karışık devrelere uygulanması, bir iletken direncinin; boyu, kesiti, özdirenci, sıcaklıkla değişimi ve grafiği, bir alıcının yaptığı işin ve çektiği gücün ölçülmesi, üreteçlerin seri, paralel ve karışık bağlanması, ısı enerjisi ve Joule Kanunu, manyetik Coulomb Kanunu ve deneysel incelenmesi, elektromanyetik endüksiyon olayının incelenmesi. Alternatif akımın temel esasları, alternatif akım devreleri: üç fazın elde edilişi, faz sırası, yıldız ve üçgen bağlantı, üç fazlı sistemlerde güç.

TÇİZ 102 Elektrik Meslek Resmi (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Teknik Resim; çizim ve avadanlıkları, çizgiler, standart yazı ve uygulamaları, ölçekler, Kuvvet tesisat projeleri ile ilgili semboller, yapılmış bir projenin incelenmesi, kuvvet tesisat projesi ile ilgili yönetmelik ve şartnamelerin incelenmesi, kuvvet tesisatlarında kullanılan iletken cins ve kesitleri, sigorta ve şalterlerin -çeşitli faktörler dikkate alınarak- seçilmesi, gerilim düşümünün hesabı, dağıtım tablo ve panoları geometrik çizimler.

BİL 101 Bilgisayara Giriş  (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Bilgisayarın yapısı, giriş çıkış birimleri, algoritma yazma, akış diagramlarının oluşturulması.

EET 103 Elektrik ve Elektronik Teknisyenliğine Giriş  (T-2,U-1,K-1)
Kısa ders tanımı
Elektrik Elektronik Teknisyenlerinin, Türkiye ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti ile rolü ve önemi. Teknoloji ve Teknisyenlerin endüstrideki önemi, teknolojik degisimin önemi, ürün/servis islem seçimi, lisans ve patent anlasmalari. Teknisyen müsteri iliskileri, pazarlama, finans, personel, servis ve üretim.

İNG 102 İngilizce -II(T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Bu ders İNG101’ in devamıdır. Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir. öğrenci özerklik, araştırma ve sentez yapabilme becerilerine daha çok önem verilmektedir. Ders hocaları her zaman öğrenciler ile sıkı iletişim halinde olup onları yönlendireceklerdir. Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama
Önkoşul: İNG 101

MAT 102 Elektronik Teknisyenliği Matematiği-2 (T-2,U-1,K-3)
Kısa ders tanımı
Lineer sistem denklemleri, diziler ve seriler, vektörler, doğrunun analitik incelenmesi, ikinci derece eğrilerin analitik incelenmesi.

EET 122 Elektronik-1 (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Temel Elektrik ve Elektronik Prensipler, Yarı İletkenler ve Devre Elemanları, Temel Analog Elektronik Devreleri, Çalısma Prensipleri ve Analizleri, Diyot Devreleri, Şalter Devreleri, Doğrultucu, Düz akım (DC) güç kaynakları, Transistörler. Temel Sayısal Elektronik Devreleri, Çalısma Prensipleri ve Analizleri

EET 102      Elektrik Tesisatı-1 (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Elektrik tesisat çeşitleri, zayıf akım aydınlatma tesisatları, nemli yer malzemeleri ile yapılan tesisat, yeraltı kablosu ile yapılan tesisat, havai hat, reklam tesisatı, ışık kuvvet ve kumanda dağıtım tablolarının yapısı ve döşenmesi ile ilgili yönetmelik maddeleri.

EET 210 Bilgisayar Uygulamaları (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
MATLAB programının tanıtılması. MATLAB programlam teknikleri ve program komutları kullanılarak program yazılması ve problem çözümleri. P-Spice, Electronic Workbench gibi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği analiz paket programlarının tanıtılması ve devre analizi problemlerinin çözümlenmesi.

EET 222 Elektronik-2 (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Elektronik devrenin AC şartlarda çalışması durumunda transistörün fonksiyonu. Transistörlerin dör(T-uçlu olarak çalışması ve transistör parametreleri. Değişik transistör modelleri için parametrelerin elde edilmesi. Transistörlerin alçak orta ve yüksek frekans eşdeğer devreleri. Transistörlü yükselteçlerin AC analizi. Büyük işaret kuvvetlendiricileri; A, B ve C sınıfı çalışma ve verimleri. FET’li yükselteçlerin AC analizi. Tümleşik devreler. İşlemsel yükselteçler. İşlemsel yükselteçli devreler. 555'li elektronik devreler. Gerilim regülatörleri: şönt, seri, akım sınırlamalı ve anahtarlamalı regülatör devreleri. Geri-beslemeli yükselteçlere giriş

EET 220 Ölçme Tekniğiü (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Ölçmenin tanımı ve önemi, elektrik ölçmelerinde kullanılan terimlerin açıklanması, ölçü aletlerinin gösterme şekillerine ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırılması, ölçü aletlerindeki hatalar, ölçü aletleri ile akım ve gerilim ölçme, ölçü aletlerinin ölçme alanlarını genişletme, çeşitli metodlarla direnç ölçme, ohmetrelerin yapısı ve çeşitleri, elektrik devrelerinde çeşitli metodlarla ölçülmesi, Osiloskobun tanıtılması, frekans, güç katsayısı ve işin çeşitli metodlarla ölçülmesi

EET 201 Elektrik Tesisatı-2 (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Elektrik enerjisinin dağıtımının önemi, enerji iletim ve dağıtım şebekelerinin gruplandırılması, sehim hesapları, menzil seçiminin -çeşitli faktörler dikkate alınarak- yapılması, izolatörlerin -çeşitli faktörler dikkate alınarak- seçimi, direk çeşitleri ve özellikleri, hatlar.

EET 223 Mantık Devreleri (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Temel mantık kapılarının tanıtımı, Boolean cebirin kuralları, matık fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Flip Floplar, Sayıcılar, analiz ve sentez yöntemleri.

EET 241 Elektrik Makineleri (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Doğru akım makineleri, çalışma prensipleri ve yapıları, endüvi sarımları, endüvi reaksiyonu ve komütasyon, doğru akım makinelerinin karakteristikleri (şönt, seri, kompunt), doğru akım makinelerinde kayıplar ve verim, transformatörlerin yapısı, çalışma prensibi dönüştürme oranı, endüklenen e.m.k, boş-yüklü çalışması ve vektör diyagramı, transformatörlerde eşdeğer devre, transformatörün çeşitli yüklerde çalışması, regülasyon, kayıplar ve verim, polaritenin bulunması ve paralel bağlama, üç fazlı transformatörlerin yapısı, çalışması, bağlantı şekilleri ve paralel bağlanması.

EET 202 Elektrik Tesisatı-3 (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Elektrik hatlarının ve şebekelerinin hesaplanması ile ilgili esaslar, şebekelerde kompanzasyon ve kısa devre ile ilgili hesaplamalar, topraklama ve çeşitleri.

EET 232 Mikroişlemciler (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Tipik mikro kontrolörlerin genel yapıları, bellek yapıları, giriş çıkış birimleri, çeşitli tasarımlar.

EET 233 Güç Elektroniği (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Redresörler, tristör, triyak, tetikleme düzenleri ve devre elemanları, tristör ve triyakla A.A da güç kontrolü, tristör ve triyakla motorlarda hız kontrolü.

EET 235 Programlanabilir Mantık Kontrolörleri (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Sayı sistemleri, mantık analizleri ve kapılar, sayısal devre haritaları, kombinasyonel devreler, flip-floplar, sayıcı devreleri, denetleyiciler, shift register (öteleme) devreleri, PLC blok diyagramı, yapısı, Ladder diyagramı.

EET 224 Bilgisayar Donanımı (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Bilgisayarı oluşturan temel elemanların tanıtımı. İletişim ve veri yollarının incelenmesi. Ağ yapıları, elemanları ve kurulumu.

EET 252 Haberleşme Teknolojisi (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Haberleşme teknolojisindeki gelişmeler, analog haberleşme, modülasyon, filtreler, anten yapıları çalışma prensipleri, Kablosuz ve kablolu haberleşme sistemleri, radar sistemleri.

EET 292 Aydınlatma Tekniği (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Aydınlatmanın önemi, elektrik aydınlatma projelerinde kullanılan semboller, aydınlatma projelerinin incelenmesi, aydınlatma hesabının yapılması, boru çapı ve iletken kesitinin tayini, gerilim düşümü ve hesabının yapılması, sigorta ve şalter seçimi, kolon şemasının çıkarılması, dağıtım tablosunun iç bağlantıları ve dış görünüşlerinin çizimi, tesisatla ilgili teknik ve özel şartnamelerin bildirim formlarının hazırlanması, aydınlatma projesinin hazırlanması.

EET 216 Elektrik Güvenliği (T-3,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
Elektriğin yarattığı tehlikeler, Elektrik Şok Tehlikeleri, Elektriğin Yarattığı Yanıklar,Emniyet Modeline bakış,Güvenlik Modeli Aşama-1 Tehlikeleri tanıma,Güvenlik Modeli Aşama-2 Tehlikeler değerlendirilmesi,Güvenlik Modeli Aşama-3 Hakim Tehlikeler: Güvenli Çalışma Ortamı,Güvenlik Modeli Aşama-3 Hakim Tehlikeler: Güvenli Çalışma Uygulamaları

AİT 101 Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi (T-2,U-0,K-2
Kısa ders tanımı
19yy Osmanlı Devletinin durumu (Meşrutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşi ve Sonuçları, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Ant. Lozan Barış Ant. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkılâplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkilaplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası

EET 301 Tıbbi Cihaz Teknolojisi (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Biyomedikal enstrümantasyon ve biyolojik sinyallerin ölçümlerinin temel prensiplerini kavrayabilme. Tıbbi cihazları genel olarak tanıma, kullanım alanlarına göre ayırt edebilme. Biyopotansiyel sinyal kaynaklarını kavrayabilme. Hastane cihazlarının güvenliğini test edebilme ve bakımını yapabilme.

EET 302 İşletme Yönetimi (T-2,U-0,K-3)
Kısa ders tanımı
İşletmenin tanımı ve özellikleri, İşletmenin amaçları ve fonksiyonları, İşletmenin çevresi,İşletmenin Ekonomisi, İşletmenin temel kuralları(verimlilik, etkinlik, kararlılık,kalite), Ekonomisi, İşletmeninmali yapısı, İşletmenin fonksiyonları (üretim, Satınalma, pazarlama, Mühasibe, finans, halkla ilişkiler, AR-GE), İşletme yönetimi, yönetimin fonksiyonları (planlama, orgazisyon, koord, yöneltme, denetim), İşletme kuruluşu, sınıflandırılması, İşletmelerin büyüklüğü ve büyüklük ölçüleri, İş tanımı-İş faaliyet analizi,

EET 310 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Enerji ihtiyacı, fosil kökenli yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, biokütle enerjisi, hidroelektrik enerji, dalga enerjisi, nükleer enerji, hidrojen enerjisi, Dünya’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının analizi.

EET 312 Scada Sistemleri (T-2,U-2,K-3)
Kısa ders tanımı
Scada programlarının kurulumu, Scada ara yüz tasarımı, Kontrol cihazı bağlantısı, OPC SERVER kullanımı, TAG LOGGING, ALARM HANDLİNG ,Veritabanına kayıt, Görsel programlama ara yüzü, Görsel programlama nesneleri,Görsel Programlama ile bilgisayar portları, Görsel programlama dili ile cihaz kontrolü,Görsel programlama ile veri izleme ve kayıt