Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektronik Teknolojisi Meslek Yüksekokulu  Ön  Lisans Derecesi verilir. Programda mevcut olan (toplam 125,5 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.

Yeterlilik Düzeyi

Elektronik Teknolojisi, Önlisans

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu önlisans programına öğrenci kabulü YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'ten aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu önlisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca programın eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Genel Not Ortalamasının (CGPA) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 125,5'dir. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin YDÜ'de verilen derse eşdeğer olması durumunda, ders içeriğinin değerlendirilmesi sonucunda ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Elektronik Teknolojisi Programı'nın ders içeriğiyle öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımının montajını, bakım ve onarımını yapmayı; ölçü aletlerini, bilgisayar ve sanayi için hazırlanmış güncel yazılım programlarını kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizmeyi ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gerektiğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor ile proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
2Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
3Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilmek.
4Elektronik teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
5Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
7.Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
8Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
9Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi.
10Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
11Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Çıktıları
Ders KoduDers Adı12345678910111213
1.      Yıl – 1. Dönem
İNG 101 İngilizce I1111125331100
MOD 105Teknisyenlik Matematiği I5000020230000
EETT 101Elektroteknik5434543542155
MOD 103Elektrik Meslek Resmi2125453254413
MOD 016Bilgisayara Giriş1114121411113
EETT 103 Elektrik ve Elektronik Teknisyenliğine Giriş2135525535155
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I1111122431100
KAM 100Kampüse Uyum*************
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi*************
1.      Yıl – 2. Dönem
İNG 102İngilizce II1111125331100
MOD 017Teknisyenlik Matematiği II5000020230013
EETT 122Elektronik I5555543522255
EETT 102Elektrik Tesisatı I4444141234122
EETT 210Bilgisayar Uygulamaları5555544342255
EETT 220Ölçme Tekniği5544542332255
KAR 100Kariyer Planlama*************
EETT 100STAJ5545455445455
TUR 101Türk Dili I1111235432100
2.      Yıl – 1. Dönem
EETT 222 Elektronik II5555543333355
EETT 213Sensörler ve Dönüştürücüler5555555312133
EETT 201Elektrik Tesisatı II4444141234122
EETT 223Mantık Devreleri5553333433355
EETT 241 Elektrik Makinaları5535545512255
EETT 218Soğutma-İklimlendirme Sistemleri5535545512222
2.       Yıl – 2. Dönem
EETT 200  Mezuniyet Projesi5555554544355
EETT 202 Elektrik Tesisatı III4444141234122
EETT 205 Kumanda Devreleri5535545512222
EETT 232  Mikroişlemciler5555555222233
EETT xxx Teknik Seçmeli*************
EETT xxx Teknik Seçmeli*************
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II1111122431100
TUR 102      Türk Dili II1111235432100
Teknik (Alanla İlgili) Seçmeli Dersler
EETT 216ELEKTRİK GÜVENLİĞİ5555321324222
EETT 221EV CİHAZLARI5534332421155
EETT 224BİLGİSAYAR DONANIMI5555554322222
EETT 233GÜÇ ELEKTRONİĞİ5533533421155
EETT 235PROGRAMLANABİLİR MANTIK KONTROLERLERİ5555555212222
EETT 252İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ5533533421155
EETT 292AYDINLATMA TEKNİĞİ5533533421155
Mezunlar İçin İş Olanakları

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; elektronik ve otomasyon sektöründe mal/hizmet üreten, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sanayii kuruluşları, bilişim, elektronik ve otomasyon sektöründe istihdam edilirler. Serbest olarak alanlarında kendi işlerini yapabilecekleri gibi kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda da iş bulma imkanları mevcuttur.

Lisansüstü Programlara Erişim
Programın Yapısı

Elektronik Teknolijisi Meslek Yüksekokulu  önlisans programı toplam 125,5 AKTS kredilik 31 dersten oluşmaktadır.

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

Ortak

 

Üniversite

 

Dersleri

Kampüs OryantasyonuÖğrenciler, YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için birinci sınıfın ilk döneminin

başında bu derse kaydolurlar.

Kariyer planlaması
Öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına
hazırlanmalarına yardımcı olmak için
birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu
derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve KültürüBu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta

alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına

yardımcı olmayı amaçlar.

 

Ortak

Zorunlu

 

Dersler

 

(YÖK Dersleri)

Türk Dili I-II

(Yabancılar için Türkçe I & II, uluslararası

öğrenciler için bu dersin yerine geçer)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Yükseköğretim Mevzuatına göre

Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans

programlarında açılması zorunlu olan

derslerdir.

Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim

 

teknolojileri ile ilgili yeterlikleri

 

kazandırmak için Türkiye'deki tüm

 

önlisans ve lisans programlarında

öngörülmektedir.

Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu ders birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve

her fakültenin program müfredatına göre

yürütülür.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

Ortak

 

Üniversite

 

Dersleri

Kampüs OryantasyonuÖğrenciler, YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için birinci sınıfın ilk döneminin

başında bu derse kaydolurlar.

Kariyer planlaması
Öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına
hazırlanmalarına yardımcı olmak için
birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu
derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve KültürüBu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta

alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına

yardımcı olmayı amaçlar.

 

Ortak

Zorunlu

 

Dersler

 

(YÖK Dersleri)

Türk Dili I-II

(Yabancılar için Türkçe I & II, uluslararası

öğrenciler için bu dersin yerine geçer)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Yükseköğretim Mevzuatına göre

Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans

programlarında açılması zorunlu olan

derslerdir.

Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim

 

teknolojileri ile ilgili yeterlikleri

 

kazandırmak için Türkiye'deki tüm

 

önlisans ve lisans programlarında

öngörülmektedir.

Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu ders birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve

her fakültenin program müfredatına göre

yürütülür.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1.      Yıl Güz Dönemi
Ders KoduÖn ŞartDers AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KredilerAKTS
İNG 101* İngilizce I3034
MOD 105*Teknisyenlik Matematiği I3035
EETT 101*Elektroteknik2135
MOD 103*Elektrik Meslek Resmi3033
MOD 016*Bilgisayara Giriş2134
EETT 103* Elektrik ve Elektronik Teknisyenliğine Giriş3033
AİT 101*Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022
KAM 100*Kampüse Uyum0002
KTK100*Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2022
Toplam30
1. Yıl Bahar Dönemi
Ders KoduÖn ŞartDers AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KredilerAKTS
İNG 102İNG 101 İngilizce II3034
MOD 017MOD 105Teknisyenlik Matematiği II3035
EETT 122EETT 101 Elektronik I2135
EETT 102* Elektrik Tesisatı I3033
EETT 210MOD 016 Bilgisayar Uygulamaları2133
EETT 220EETT 101 Ölçme Tekniği2134
KAR 100*Kariyer Planlama0002
EETT 100*STAJ0007,5
TUR 101*Türk Dili I2022
Toplam35,5
1.      Yıl Güz Dönemi
Ders KoduÖn ŞartDers AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KredilerAKTS
EETT 222EETT 122   Elektronik II2135
EETT 213*Sensörler ve Dönüştürücüler3035
EETT 201EETT 102Elektrik Tesisatı II3035
EETT 223EETT 122Mantık Devreleri2135
EETT 241EETT 101   Elektrik Makinaları2135
EETT 218*Soğutma-İklimlendirme Sistemleri3035
Toplam30
2.  Yıl Bahar Dönemi
Ders KoduÖn ŞartDers AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KredilerAKTS
EETT 200*   Mezuniyet Projesi3035
EETT 202EETT 201   Elektrik Tesisatı III3034
EETT 205EETT 241  Kumanda Devreleri3034
EETT 232EETT 223     Mikroişlemciler2135
EETT xxx*    Teknik Seçmeli3034
EETT xxx*      Teknik Seçmeli3034
AİT 102AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TUR 102TUR 101      Türk Dili II2022
Toplam30
Alanla İlgili / Teknik Seçmeli Dersler
Ders KoduÖn ŞartDers AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KredilerAKTS
EETT 216*ELEKTRİK GÜVENLİĞİ3035
EETT 221*EV CİHAZLARI3035
EETT 224*BİLGİSAYAR DONANIMI3035
EETT 233EETT 222/EETT241GÜÇ ELEKTRONİĞİ2135
EETT 235EETT 223PROGRAMLANABİLİR MANTIK KONTROLERLERİ2135
EETT 252*İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ3035
EETT 292EETT 241AYDINLATMA TEKNİĞİ3035
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınav Yönetmeliği ve, Ölçme ve Not Verme

YDÜ'de alınan her ders için öğrenciye yarıyıl ders notu olarak öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri verilir. Her notun ayrıca AKTS notu eşdeğeri vardır.

Aşağıdaki tablo, yerel harf notları, katsayılar ve AKTS notu eşdeğerleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

SKORNOTKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 ve altıFF0.0F

Bir dersten başarılı olabilmek için önlisans (önlisans) ve lisans (lisans) öğrencilerinin en az DD, yüksek lisans (yüksek lisans) öğrencilerinin en az CC, ve üçüncü aşama (Ph.D.) öğrencilerinin bir dersi geçebilmeleri için en az CB notu almaları gerekir. Genel not ortalamasına dahil olmayan dersler için öğrencilerin S notu almaları gerekir.

Bunun dışında her yerel notun eşdeğer AKTS notu vardır, bu da öğrencilerin hareketlilik dönemleri notlarının transferini kolaylaştırır. Yukarıdaki tablo YDÜ'deki AKTS not sistemini göstermektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory)
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)
  • I (Incomplete) notu , yarıyıl veya yaz okulu sonunda dersin öğretim elemanı tarafından geçerli bir mazeret nedeni ile ders gerekliliklerinin tamamını karşılayamayan öğrencilere verilir. “I” harf notu alan öğrenciler, yarıyıl sonu veya yaz okulu notlarının verildiği tarihi izleyen bir hafta içinde eksik ders yükümlülüklerini tamamlayarak harf notu almak zorundadır. Ancak özel durumlarda bu süre, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve o akademik birimin yönetim kurulu kararı ile bir sonraki yarıyıl kayıtlarının başlamasından iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Aksi takdirde “I” notu otomatik olarak FF veya U notu olur.
  • S (Yeterli) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
  • Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere U (Yetersiz) notu verilir.
  • P (Başarılı Gelişim) notu , genel not ortalamasına dahil olmayan ve bir yarıyılı aşan derslere devam eden ve ilgili yarıyılın akademik çalışmalarını düzenli olarak yapan öğrencilere verilir.
  • NP (Başarılı Değil) notu , genel not ortalamasına dahil olmayan ve süresi bir yarıyılı geçen dersler için ilgili yarıyılın akademik çalışmalarını düzenli olarak yapmayan öğrencilere verilir.
  • EX (Muaf) notu , müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
  • NA (Dahil değil) notu , öğrencinin genel not ortalamasına dahil olmayan program veya programlarda aldığı dersleri belirlemek için verilir. Bu not, öğrencinin not dökümünde ilgili harf notu ile belirtilir. Bu tür dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki derslerden sayılmaz.
  • W (Çekilme) notu , öğrencinin ders ekleme/bırakma dönemini takip eden yarıyılın ilk on haftasında danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim elemanının izni ile çekildiği dersler için kullanılır. Öğrenci, ön lisans/lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden ve not ortalamasına katılmayan daha önce tekrarlamak zorunda olduğu ve daha önce “W” notu aldığı derslerden çekilemez. Öğrenci, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile ön lisans öğrenimi süresince en fazla iki, lisans öğrenimi süresince dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
  • Sınıf “NA” (Katıldı Hiç) katılımı ve / veya tabii gereklerini yerine getirmek başarısız olan öğrencilere öğretim tarafından verilir ve / veya herhangi almaya başarısız olduğu dönem Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler kim dönem boyunca uygulanan sınavlardır. Ortalama hesaplamalarda “NA” notu dikkate alınmaz.

Öğrencilerin hem AKTS notları hem de yerel notları, öğrencilerin resmi transkriptlerinde gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin; En az 125,5 AKTS ile en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan derslerin tamamında başarılı olmak 4.00 üzerinden 2.00 Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yard. Doç. Dr. Cemal Kavalcıoğlu (Bölüm Başkanı)

Telefon: 00 90 392 223 64 64

E-posta: cemal.kavalcioglu@neu.edu.tr

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi