Ders İçerikleri

CMN 101 İletişime Giriş (3 Kredi)
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan. Gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını. Tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I (2 Kredi)
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

CMN 198 İngilizce I (3 Kredi)
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi)
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19'uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II (2 Kredi)
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

CMN 199 İngilizce II (2 Kredi)
CMN 198'in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 Kredi)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk
İlkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

FOTO102 Işık ve Kamera (3 Kredi)
Temel yapım-yönetim kriterlerini öğrenen öğrenciler bu derste uygulamalı eğitime tabi tutulur. Televizyonda yapım ve yönetimi destekleyen önemli unsurlardan ikisi Işık ve Kameradır. Bu derste öğrenciler, kameranın ihtiyaç duyduğu ışık seviyesi, stüdyo içi ve dışı aydınlatma yöntemleri gibi konuları, araçları doğrudan kullanarak öğrenir.

RTC 321 Uygulamalı Tv Çalışması (3 Kredi)
Öğrencilerin bu derse kadar elde ettikleri teknik ve görüntü dili ile ilgili bilgileri deneyimleyebilmeleri için örnek olaylar içeren uygulama çalışmaları.

RTC 445 Tv Stüdyo Yönetimi (3 Kredi)
Öğrencilere stüdyoya dayanan yapımların tüm süreçleri uygulamalı olarak öğretilir. Taslak metin üzerinden stüdyo kullanımı ve yönetimi ile ilgili teknikler gösterilir.

RTC 241 Kurgu I (3 Kredi)
Dersin amacı, öğrencileri kurgu aracılığıyla görüntü estetiği konusunda bilgilendirmek ve kurgunun amaçlarını uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb. ); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır.

RTC 242 Kurgu II (3 Kredi)
Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb. ); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır. Ayrıca dünya sinemasından örnekler ve videolar gösterilerek çeşitli yönetmenlerin kurgu yöntem ve tekniklerini kullanım tarzları incelenecektir. Kurgu II dersinde Edius 6.6 kurgu programının arayüzü, kullanım özellikleri, program çeşitlerine göre değişik uygulama çalışmaları yapılacaktır. (Kurgu I dersinde önerilen kaynakların aynısı)

VCMD 203 – Sanat Tarihi (3 Kredi)
Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır. Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler.Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değisen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

JRN 209 – Temel Fotoğrafçılık I (3 Kredi)
Fotoğrafçılığın temel kavramları; fotoğraf makinesinin parçaları ve işlevleri; fotoğrafçılıkta kullanılan diğer ekipmanların özellikleri ve kullanım alanları; objektif türleri, filmler, filtreler, çekim teknikleri; fotoğrafta çerçeveleme, estetik, kompozisyon, foto muhabirliği kavramı, basında fotoğrafçılık uygulamaları, karanlık oda teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

RTC 403 Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri (3 Kredi)
Çağdaş görsel kültür imgelerin ve sosyo-kültürel olguların bir arada tartışıldığı, bunların teorik ve buna bağlı olarak disiplinler arası tartışma ortamında incelendiği, aynı zamanda imgelerde görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların etkileri konusunda durum tespitinin yapılması dersin en genel amacını oluşturmaktadır.

RTC 231 Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar
Radyo ve televizyonda en kaliteli ses ve görüntünün elde edilmesi için, temel teknik bilgilerin verilmesi, ses ve görüntü elde edilen cihazların özelliklerinin tanıtılması ve uygulama ile nasıl kullanılacağının gösterilmesi bu dersin kapsamındadır.

CMN 321 Stüdyo Fotoğrafçılığı I
Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacaklarını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

CMN 333 Reklam Fotoğrafçılığı I
İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi. Ders kapsamında iç ve dış mekânda, doğal ve suni ışık şartları altında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

FOTO 206 Stüdyo Fotoğrafçılığı II
Dersin birinci bölümünde öğrenilen bilgiler doğrultusunda, profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modeller fotoğraflanarak proje oluşturulacaktır.

FOTO 204 Reklam Fotoğrafçılığı II
Dersin birinci bölümünde öğrenilen bilgiler ile iç ve dış mekanda model ve mekanların tanıtımına yönelik projeler oluşturularak, profesyonel reklam fotoğrafçılığının tüm kuralları ile yöntemleri öğretilecektir.

FOTO 105 Temel Kamera Teknikleri I
Derste öğrencilere kamera ile ilgili teknik tüm detaylar öğretilecektir. Öğrencilere kamera türleri ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü üretebilmenin tüm kuralları anlatılacaktır. Çekim kuralları, kadraj oluşturma, görüntü ve ses kaydetme gibi bilgilerle görüntü oluşturma süreci uygulamalı olarak yürütülecektir.

FOTO 106 Temel Kamera Teknikleri II
Dersin birinci bölümünde öğretilen bilgiler doğrultusunda, haber çekimi, program çekimi, film çekimi, belgesel film çekimi, reklam filmi çekimi, tanıtım filmi çekimi gibi detaylar uygulamalı olarak öğretilecektir. Ders, öğrencinin aktif katılımının sağlanması için proje ödevleri ile yürütülecektir.

FOTO 101 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi
Öğrenciler bu dersle, hareketli ve hareketsiz görüntünün tarihini öğrenecek, mağara resimlerinden günümüze uzanan süreçte görselin / imajın değişim ve gelişimlerini gözlemleyerek bütünlüklü bir bilgiye sahip olacaktır. Böylece mezun olduğunda edineceği mesleği için faydalı bir alt yapı edinecektir.

FOTO 210 Bitirme Projesi
Ön Lisans eğitiminin son döneminde yer alan bitirme projesi dersi ile öğrenci ilgi ve beceri alanını belirleyerek bu alanda uygulamalı olarak çalışacaktır. Meslek edindirme amacı taşıyan bu program ile öğrenci bitirme projesi dersinde meslek olarak seçeceği alanla ilgili yönlendirilerek proje üretmesi sağlanacaktır.

FOTO 205 Görüntü İşleme I
Dersin birinci bölümü doğrultusunda verilen bilgilerle fotoğrafın nasıl işleneceği ve detaylarının ne olduğu anlatılacaktır. Ders kapsamında verilen projelerle öğrencilerin pratik becerilerinin arttırılması sağlanacaktır.

FOTO 212 Görüntü İşleme II
Bu ders kapsamında, görsel tasarımda önemli bir rol oynayan fotoğrafa bilgisayar programları aracılığıyla müdahalede bulunmayı ve montaj, fotomontaj, manüplasyon gibi tekniklerin uygulanacağı projeler verilecektir. Projelerde, öğrencilerin kendi çektikleri fotoğraflar kullanılacaktır.

RTC 408 Dünya Sineması
Öğrencilere, 'Dünya Sineması' kavramını anlatacak olan derste ülke sinemalarına, önemli yönetmenlere ve stratejik filmlere yer verecek. Hollywood sinemasının yanısıra 3. Dünya sineması ve diğer farklı sinema alanları hakkında bilgi verecek.
1- Dünya Sineması kavramı.
2- Hollywood Sineması.
3- Nükleer tehdit ve soğuk savaş döneminde sinema.
4- Festivaller ve politikaları.
5- Kronolojik kısa sinema tarihçesi.
6- Japonya, Hindistan ve İran gibi ülke sinemaları.
RTC 413 Görüntü Estetiği
Sinema ve televizyonda gözün algıladığının basit bir çerçeveleme etkinliği olmadığından hareketle, bu derste görüntünün estetik kaygılarla nasıl kaydedileceği ve bunun yöntemleri irdelenir. Derste ayrıca yapım konularına göre, nesnel malzemenin nasıl farklı yöntemlerle estetize edildiği de örneklerle analiz edilir.

RTC 432 Kısa Film Yapımı
Bu derste kısa film olgusu, öncelikle kuramsal çerçevede incelenir. Kısa film türleri anlatılır, treatment yazılır ve öğrencilere kısa filmin her aşamasını içeren uygulama yaptırılır.

FOTO 207 Atölye I
Öğrencinin dönem boyunca aldığı proje ödevlerini bitirebilmelerini sağlamak amacıyla, ders kapsamında bellirli bir hoca gözetiminde atölye çalışması yaptırılarak projelerinde yardımcı olunacaktır.

FOTO 208 Atölye II
Bu derste öğrenciye meslek olarak seçeceği alanda proje geliştirebilmesi için destek olunacaktır. Bitirme projesinde belirlediği konuyla ilgili başarılı olmasına yardımcı olmak amacıyla belirli bir hoca gözetiminde katkı sağlanacaktır.

FLM 202 Yeni Medya Teknolojileri
En son dijital teknolojilerin tanıtıldığı ders boyunca, öğrenciler günümüzde sinema endüstrisinde kullanılan aygıtlar ve programlar hakkında bilgilendirileceklerdir.

Kaynaklar:
Türk Dili ve Yazım Kuralları & Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi & İngilizce

Kaynaklar:
Kamusal Alan, Kültür ve Toplum Dergisi Özel Sayısı, no.2, Hill Yay. İstanbul, 2003
Doğru ve Etkili Anlatım Sanatı: Dr. Şevket Öznur - Özden AYKAÇ
Jeorge Yule, Oxford Practice Grammar, Advanced.
Ali Efdal Özkul-Hasan Samani, İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e
Modern Türkiye'nin Oluşumu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 2010.
Prof. Dr. Afet İnan, A History of The Turkish Revolution And Turkish Republic, çev. A.E. Uysal, Ankara 1981.
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, I, II, III, Ankara 1998.
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara 1994.
Kazım Özalp, Milli Mücadele, I,II, Ankara 1998.
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İstiklâl Harbi, I,II, Ankara
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara 1970.
Doğru ve Etkili Anlatım Sanatı: Dr. Şevket Öznur - Özden AYKAÇ
Jane Wildman and David Balton, Upper Intermediate. Oxford University Press. 2005

Uygulamalı TV Çalışması:

Kaynaklar:
Senaryo ve Yapım M.T.Öngören A.İ.T.İ.A.
TV Yapımlarında Teknik ve Kuramsal Temeller Nadi Kafalı Ümit Yayıncılık
Senaryo Yazarı Olmak Feridun Akyürek Media Cat
Television Program Making Colin Hart Focal Press
Televizyonda Program Yapımı Erol Mutlu A.Ü.İlet.Fak.Yayınları
Basics Of Video Production Des Lyver & Graham Swainson Focal Press
Film Directing Shot by Shot Steven d. Katz Focal Press
Producing for TV and Video Cathrine Kellison Focal Press
Directing - Film Techniques and Aesthetics Michael Rabiger Focal Press
Gazetecinin El Kitabı W. Schneider - Paul - Josef Raue Konrad - Adenauer- Vakfı
Video Camera Techniques Gerald Millerson Focal Press
Grammar of the Edit Roy Thompson Focal Press
Grammar of the Shot Roy Thompson Focal Press
Television Production Gerald Millerson Focal Press
Film ve TV'de Anlatım Teknikleri ve Dramaturji Bob Foss TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sinema ve Televizyon İçin Aydınlatma Tekniği Gerald Millerson Agora Kitaplığı
Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu Aleksey G.Solokov Agora Kitaplığı

Kurgu

Kaynaklar:
ABİSEL, Nilgün. Sessiz Sinema. De Ki Basım Yayın. Ankara 2010
BROWN, Blain. Sinematografi: Kuram ve Uygulama. Çev: Selçuk Taylaner. Hil Yayın. İstanbul, 2005.
EİSENSTEİN, Sergei. Sinema Dersleri. (Einsenstein'ın öğrencisinin derste tuttuğu notlar)
MASCELLİ, Joseph V. Sinemanın 5 Temel Öğesi. İmge Kitabevi. Ankara, 2002.
KÜÇÜKERDOĞAN, Bülent-YAVUZ, Turhan-ZENGİN, İbrahim. Video ve Film Kurgusuna Giriş. Es Yayınları. İstanbul, 2005.
MONACO, James. Bir Film Nasıl Okunur?: Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı- Sinema, Medya ve Mültimedya Dünyası. 6. Bsk. Oğlak Yayıncılık. İstanbul, 2005.