Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan ve geçerli temel iletişim becerileri  temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan İletişim becerileriyle donatmaktır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslek Yüksek Okulu gerek basın sektöründe, gerekse özel sektörde mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, fotoğrafçılık ve kameramanlık tekniklerinde yetkinleşmiş elemanlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümü tamamlayanların, kendi fotoğraf stüdyolarını oluşturabilecek yetkinliğe ve TV kuruluşlarında başarılı çalışmalar sergilemelerini sağlayacak teorik yeterlilikle pratik alışkanlığa sahip kılınması hedeflenmektedir.

Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş, etik ilke ve kurallara uyan çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Mezunların akademik alandaki birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla, zengin akademik kadronun önderliğinde yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi; alanda söz sahibi olacak ve mesleki dünyaya yenilikler katacak öğrenci gelişimini teorik ve uygulama alanında destekleyecek bireyler yetiştirilmesi de Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nün hedefleri arasındadır.

Bu programı bitiren tüm öğrenciler rahatlıkla kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi pratikleri gelişmiş olarak ilgili kurumların kadrolarını kurabilecek donanıma sahip olmaktadırlar.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Alana ilişkin strateji ve yöntemlerin belirlenmesi ve hazırlık süreci ve alana ilişkin kurumsal araçların, doğru izlenebilmesi tahlili ve birliktelik süreçlerinde işbirliği sağlanması. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanına uygun araştırma yapabilme.
2Öğrencilerin alanla ilgili iletişim yeteneklerinin ve ekipman kullanabilme yeterliliğinin saptanması ve mesleğe ilişkin edinilen birikimlerin, doğru, düzgün ve yerinde kullanımı için terimsel dil yeterliliği. Akademik bilgi ile desteklediği fikirlerini hayata geçirme.
3Alana ilişkin bilgi ve becerilerin uygulanması ve uygun kurumların değerlendirilmesi. Öğrencilerin etkili iletişim stratejileri geliştirmelerine yardım edebilme.
4Alan kökenli kurum ve kuruluşlarda fiili ve kuramsal öğretilerin analizini yapabilme. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümüne ilişkin uygulamalar ve alan seçimlerinin belirlenmesi, kurumların saptanması.
5Yaratıcı ve eleştirel düşünceyi önemseme ve eğitsel süreçte deneyimleme. Alanı dışında en az bir alanda akademik bilgi sahibi olma. Eğitim ve öğretim sürecinin kamusal alanla entegrasyonu ve kavramların anlatılabilmesi.
6İletişim alanındaki terim ve kavramları doğru ve etkin kullanabilme. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık çerçevesinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.
7Uygulama alanlarında çoğulcu ve terimsel düşünebilme yeteneği ve tatbiki. Alana dair mecraların projeler kapsamında uygulamalı olarak yakından tanınması ve yeniliklerin araştırılması.
8Alana ilişkin kavram ve öğretilerin mesleki terimler aracılığıyla tartışılıp uygulanabilmesi. Akademik bilgiye ulaşma, paylaşma ve bilgiyi üretmede yetkin olma. Alandaki gelişmeleri takip edebilmek ve değerlendirebilmek için doğru düşünce ve anlatı kabiliyetinin kazandırılması.
9Gelişim sürecindeki öğretilerle fiili durumların teknik analizlerinin yapılabilmesi. Alana ilişkin bilgi ve becerilerin uygulanması ve uygun kurumların değerlendirilmesi.
10Eğitim ve öğretim sürecinin kamusal alanla entegrasyonu ve kavramların anlatılabilmesi. Sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalar kapsamında ilgili kurumlarla iş birliği ve özgün projeler yaratma.
11Alana ilişkin yayın ve akademik çalışmaların takip edilmesi ve akademik dilin kullanımı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanındaki kavram ve terimlerin doğal mecrasında kullanımı.
12Sağlıklı iletişim için anlatı materyallerinin kullanılabilmesi ve doğru kelimelerin yayınlaşmasının sağlanması. Alan kökenli kurum ve kuruluşlarda fiili ve kuramsal öğretilerin analizini yapabilme. Öğrencilerin alanla ilgili iletişim yeteneklerinin ve ekipman kullanabilme yeterliliğinin saptanması.
13Alandaki gelişmeleri takip edebilmek ve değerlendirebilmek için doğru düşünce ve anlatı kabiliyetinin kazandırılması. Alana ilişkin katıldıkları ortamda, mesleki profesyonellik ve etik çerçevede davranma. Alana ilişkin yayın ve akademik çalışmaların takip edilmesi ve akademik dilin kullanımı.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları 
Ders KoduDers Adı12345678910111213
1.Yıl   -  1. Dönem 
Xxx 000İletişime Giriş5---44---3---
Xxx 000Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi----45--5--3-
Xxx 000Türk Dili ve Yazım Kuralları I------34---5-
Xxx 000İngilizce I-------5--4-3
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-----3--55---
Xxx 000Temel Fotoğrafçılık I5----4----43-
Xxx 000Temel Kamera Teknikleri I---33--5--5--
Xxx 000Kampüse Uyum--5---5--5---
Xxx 000Bilişim Teknolojileri I-5---3-----4-
               
1.Yıl   -  2. Dönem 
Xxx 000Işık ve Kamera5----4----43-
Xxx 000Kurgu I5----4----43-
Xxx 000Türk Dili ve Yazım Kuralları II------34---5-
Xxx 000İngilizce II-------5--4-3
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II-----3--55---
Xxx 000Temel Fotoğrafçılık II5----4----43-
Xxx 000Temel Kamera Teknikleri II---33--5--5--
Xxx 000Kıbrıs Kültürü ve Tarihi--3------4--5
Xxx 000Kariyer Planlama3-----5-5---4
               
2.Yıl   -  1.Dönem 
Xxx 000Sanata Giriş----5--4--4-3
Xxx 000Reklam Fotoğrafçılığı I5----4----43-
Xxx 000Stüdyo Fotoğrafçılığı I5----4----43-
Xxx 000Görüntü İşleme5----4----43-
Xxx 000Atölye I------44--43-
Xxx 000Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar5-----44---4

 

-

 

               
2.Yıl   -  2. Dönem 
Xxx 000Film Kameramanlığı-5------4--3-
Xxx 000Reklam Fotoğrafçılığı II5----4----43-
Xxx 000Stüdyo Fotoğrafçılığı II5----4----43-
Xxx 000Atölye II------44--43-
Xxx 000Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri5----4----43-
Xxx 000Bitirme Projesi-5-------4-4-
               
Mezunlar İçin İş Olanakları

Bu programı bitiren tüm öğrenciler rahatlıkla kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi pratikleri gelişmiş olarak ilgili kurumların kadrolarını kurabilecek donanıma sahip olmaktadırlar. Sinema ve dizi yapım şirketlerinde medya alanındaki birçok kuruluşta, televizyon kanallarında, basın kuruluşlarında, yapım şirketleri ve reklam ajansları gibi görsel işitsel içerik sağlayan kuruluşlarda kameraman, set fotoğrafçısı, resim seçici ve kurgu operatörü olarak görev alabilmektedirler.

Lisansüstü Programlara Erişim
Programın Yapısı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 30 dersten oluşmaktadır. Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer PlanlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer PlanlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1 . Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
Xxx 000İletişime Giriş3034
Xxx 000Temel Fotoğrafçılık I3035
Xxx 000Türk Dili ve Yazım Kuralları I2022
Xxx 000İngilizce I3033
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
Xxx 000Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi2034
Xxx 000 Temel Kamera Teknikleri I3235
Xxx 000 Kampüse Uyum3002
Xxx 000Bilişim Teknolojileri3034
Toplam30
1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
Xxx 000Işık ve Kamera2234
Xxx 000Kurgu I2235
Xxx 000Türk Dili ve Yazım Kuralları II2022
Xxx 000İngilizce II3033
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3022
Xxx 000 Temel Fotoğrafçılık II3035
Xxx 000 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi3022
Xxx 000 Temel Kamera Teknikleri II3235
Xxx 000Kariyer Planlama0002
Toplam30
2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
Xxx 000Sanata Giriş3035
Xxx 000Reklam Fotoğrafçılığı I2235
Xxx 000Stüdyo Fotoğrafçılığı I2235
Xxx 000Görüntü İşleme2235
Xxx 000Atölye I3035
Xxx 000 Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar2235
Toplam30
2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
Xxx 000Film Kameramanlığı2235
Xxx 000Reklam Fotoğrafçılığı II2235
Xxx 000Stüdyo Fotoğrafçılığı II2235
Xxx 000Atölye II3035
Xxx 000Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri3035
Xxx 000Bitirme Projesi3035
Toplam30
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu ön lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Bölüm Başkanı, İletişim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi