BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
İLF101İletişime Giriş3
TUR101Türk Dili I2
ING101İngilizce I3
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
KHM102Hukuka Giriş3
GİT102Temel Sanat Eğitimi3
GİT103Bilgisayar Tasarımına Giriş3
KAM100Kampüse Uyum0
BİL101Bilişim Teknolojileri I3
TOPLAM

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
İLF108İletişim Tarihi3
İLF122Sosyoloji3
TUR102Türk Dili II2
ING102İngilizce II3
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
GİT101Temel Tasarım3
GİT203Sanat Tarihi3
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2
KAR100Kariyer Planlama0
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
GİT405Tipografi3
İLF217İletişim Kuramları3
GİT311Yayın Tasarımı3
GİT201Grafik Tasarım I3
GİT222İllüstrasyon3
-Seçmeli Ders3
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
İLF202İletişim Sosyolojisi3
RTS244Sinematografi3
GİT209Foto-Grafik3
GİT202Grafik Tasarım II3
GİT208Medyada Reklam İncelemeleri3
-Seçmeli Ders3
TOPLAM

 

Ders İçerikleri

CMN 101 İletişime Giriş (3 Kredi)
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan
Gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını
Tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

CMN 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I (2 Kredi)
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

CMN 198 İngilizce I (3 Kredi)
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi)
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19'uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

CMN 108 İletişim Tarihi (3 Kredi)
Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

SOC 122 Sosyoloji (3 Kredi)
Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

CMN 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II (2 Kredi)
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

CMN 199 İngilizce II (2 Kredi)
CMN 198'in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 Kredi)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk
İlkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

CMN 217 İletişim Kuramları (3 Kredi)
Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

VCMD 101 – Temel Tasarım (3 Kredi) 
Bu derste, bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşsel ya da uygulamalı çalışmalar sürecinde teknolojiyi kullanarak ürünün gerçekleştirilmesine yönelik temel tasarım aşamaları, yaklaşımları, fonksiyonları anlatılacaktır.

VCMD 102 Temel Sanat Eğitimi (3 Kredi)
Öğrencinin sanatla tanışması ve kendini sanat yoluyla ifade etmesine yönelik, sanatın temel ilke ve kavramlarıyla birlikte,yaratıcı güçlerini görsel anlatım teknikleriyle ortaya koymak dersin amaçları arasında yer almaktadır.
Dönem sonunda öğrencilerin sanatın temel kavramları ve ilkeleri yanı sıra farklı malzemelerle oluşturacakları uygulamalarla, deneysel ve araştırmaya dayalı yaratılar ortaya koymaları hedeflenmektedir. 

VCMD103 Bilgisayar Tasarımına Giriş (3 Kredi)
Görsel sanat ve tasarım konusunda yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartmak, desteklemek, geliştirmek için kullanılabilecek tasarım programlarını temel düzeyde öğretilmektedir. Teorik bilgilerin uygulama yöntemleri ile desteklenerek tasarım konusunda uygulamaları yapılmaktadır.

VCMD 201 – Grafik Tasarımı I (3 Kredi)
Bir kurum ya da kişinin görsel kimlik tasarımına ait ürünler hakkında temel ve genel bilgi sahibi olmaları esas alınarak, temel tasarım ilkeleriyle desteklenmiş uygulamaları içerir.

VCMD 202 Grafik Tasarımı II (3 Kredi)
Bu ders kapsamında, tasarımın temel ilkeleri esas alınarak afiş ve kitap kapağı tasarımı işlenmekte; öğrencinin grafik ürünleri tanıması, yazı ve görsel öğeleri kullanarak, hedef kitleye yönelik, direkt mesaj veren ve çarpıcı tasarımlar yapmaları hedeflenmektedir. Ders,Grafik Tasarım tarihi ile ilgili konu anlatımları ve Photoshop /CorelDraw programları ile desteklenmektedir.

VCMD 203 – Sanat Tarihi (3 Kredi)
Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır. Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler.Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değisen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

JRN 209 – Temel Fotoğrafçılık (3 Kredi)
Fotoğrafçılığın temel kavramları; fotoğraf makinesinin parçaları ve işlevleri; fotoğrafçılıkta kullanılan diğer ekipmanların özellikleri ve kullanım alanları; objektif türleri, filmler, filtreler, çekim teknikleri; fotoğrafta çerçeveleme, estetik, kompozisyon, foto muhabirliği kavramı, basında fotoğrafçılık uygulamaları, karanlık oda teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

VCMD 311-Yayın Tasarımı (3 Kredi)
öğrencinin dergi, gazete, kitap gibi süreli ve süresiz yayınların planlanması dahilinde sayfa düzeni içerisinde karakter kullanımı, görüntü kurgulama ve tipografi tüm yönleriyle ele alınır. Bu konular çerçevesinde verilen projeler, AdobeIndesign programı ile desteklenir. Herhangi bir matbaaya gidilip, bir ürünün tasarımından baskı aşamasına kadar olan süreç, uygulamalı olarak izlenir.

VCMD 322 – Web Tasarım (3 Kredi)
Temel tasarım ve web tasarım ilkeleri üstünde durularak, web programlama dilleri kullanarak, aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi tasarımı ve mimarisi, web site ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları, bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda renk kullanma, yazı karakteri ve punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri, web tasarımın işlevsel boyutu ve ilkeleri bu ders kapsamında anlatılacaktır. Ayrıca, ağ ve güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.

RTC432 – Kısa Film Yapımı (3 Kredi)
Bu derste kısa film olgusu, öncelikle kuramsal çerçevede incelenir, kısa film türleri anlatılır, treatment yazılır ve öğencilre kısa filmin her aşamasını içeren uygulama yapılır.

CMN 321 Stüdyo Fotoğrafçılığı:
Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacaklarını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

CMN 333 Reklam Fotoğrafçılığı:
İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi. Ders kapsamında iç ve dış mekânda, doğal ve suni ışık şartları altında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

CMN 299 İngilizce III :
Lower-Intermediate seviyesinde tamamıyle pratik konuşmaya dayalı (alışveriş yapma, Lokantada yemek siparişi v.s.) günlük konuşma becerilerini öğretmeyi amaçlayan gramer destekli bir derstir.

COM 191 Bilgisayar I:
Bilgisayar kullanımı çevresel birimlerden başlayarak bilgisayarın çalışma mantığı ve Windows kullanımıyla devam eder. Microsoft Office programına geçiş yapılarak Word, Excel ve Power Point, uygulamalı olarak öğretilmektedir. Word programında öğrencilere word'ün yazı yazmadaki tüm yönleri (formatları) uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu program öğrencilerin tüm projelerinde ve ödev hazırlamalarında kullanılmaktadır.

COM 192 Bilgisayar II:
Excel programında öğrencilere grafik ve tablolama öğretilerek daha rasyonel araştırma ve sonuç elde etmeleri sağlanmakla beraber, toplanan ham bilgileri nasıl işleyecekleri ve bunu grafiksel olarak nasıl yorumlayabilecekleri uygulamalı olarak öğretilmektedir. Power Point programında ise, öğrencilerin bir topluluk karşısında nasıl etkili ve etkileşimli sunum yapacakları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

VCMD 405 Tipografi:
Tipografinin genel tanımı ile birlikte incelenen çağdaş tipografistlerin yapıtları-afişleri-font tasarımlarının analiz edilmesinin ardından dijital ortamda özgün-yaratıcı bir font dizgisi tasarlanacak. Tasarlanan fontun tanıtım afişi yapılacak. Dersin amacı; Tasarımın en önemli iletişim elemanlarından olan tipografinin önemini vurgulamak ve kullanım yöntemlerini geliştirmektir
.

VCMD 403 3D Animasyon: 
Reklamcılık, sinema, televizyon, eğitim, çoklu ortam tasarımı gibi pek çok alanda yoğun olarak kullanılan 3 boyutlu tasarım programlarını öğretmek ve öğrencilere 3 boyutlu düşünme yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.Dünyada yapılmış 3 boyutlu animasyonların izlenerek bir değerlendirmesini yapılacak ve Maya isimli 3 boyutlu tasarım programının en önemli konularından modelleme, ışık, kaplama, render gibi konuları ele alınarak proje uygulamalı işlenecektir.

VCMD 410 Grafik Atölye:
Görsel İletişim tasarımı alanında yapılmış birçok olumlu örnek üzerinden analiz yapılmakta ve bu analizler ışığında her öğrencinin web tasarımı, yayın tasarımı, animasyon, illüstrasyon gibi dallardan seçtiği proje konusu uygulamalı ve kuramsal olarak hayata geçirilmektedir. Proje konuları gerçek kurum-kuruluş veya derneklerden seçilmektedir.

VCMD 412 Portfolyo: 
Bu ders kapsamında, öğrencinin mezun olduktan sonra tanışacağı iş hayatına yönelik, kendini anlatan, işlerini tanıtan, örneklerle desteklenen dosyanın tasarlanması ele alınır. Dönem başından itibaren bilgisayar ortamında hazırlanan tasarım, dönem sonunda üç boyutlu şekliyle (dijital baskı, cd, v.b) sunulur.
CMN 222 ÇEVRE SORUNLARI: İnsan ve Çevre, uluslararası düzeyde çevere sorunları, kirlilik, atmosferik çevre, radyoaktif çevre gibi konuların ayrıntılı anlatımından sonra ilgili konular hakkında iletişim, radio televizyon yayınlaroyla nasıl ilişkilendirileceğine dair örnekler verilerek zenginleştirilecektir.

RTC 329 – Türk Sineması :
Bu ders kapsamı içinde Türk Sinemasının doğuşunu hazırlayan koşullar ele alınır. Sinemanın Türkiye'de yayğınlaşması ile birlikte, Türk toplumsal yaşamında sinemanın etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.Sinema sanatının Türk toplumunun sosyo- kültürel gelişimine tanıklığını ve katkılarını tartışmaya açmak amaçlanmaktadır. Ayrıca ;dünya sinemasının, Türk sineması üzerindeki etkileri ve 1980 sonrası ortaya çıkan değişimler incelenir.

CMN 123-Karşılaştırmalı Uygarlık Tarihi:
Terim ve Kavramlar: Uygarlık, Medeniyet, Medenî, Kültür; Üretici Güçler-Üretim İlişkileri. Nedensellik. Determinizm.
Ekoller: Annales, Frankfurt, Marxçı... Zihniyet Tarihi, Gündelik Hayatın Tarihi. İklim Tarihi. Demografi. Beşerî Coğrafya. İnanç Sistemleri. Teknik-Yaratıcılık.
Uygarlık Türleri: Bitkisel Uygarlıklar, Hayvansal Uygarlıklar.
Uygarlıklar nasıl ve neden yıkılırlar ve kurulurlar?

CMN 415-Medya Okur-Yazarlığı:
Amacı, medyada verilen mesajlarla yayın organlarının siyasi ve economik ilişkilerini çözümlemek ve bunun bilincine. ulaşılacak toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirecek bireylerin yetiştirilmesi.

CMN 443- Kıbrıs Tarihi:
Kıbrıs tarihi devirlerinden itibaren burada kurulan devletler ve krallıklar hakkında bilgi verilerek adanın Lusignan ,Venedik, Osmanlı ve İngiliz idaresindeki sosyal kültürel siyasi ve ekonomik durumunu incelemektedir.

RTC 341- Senaryo Yazarlığı:
Derste önce senaryo öğeleri, tema, öykü ve karakterler üzerinde duruluyor. İkinci bölümde ise, öykü yazma, geliştirme, karakter geliştirmenin yanısıra, yazılan öykülerin senaryo haline dönüştürülmesi konularına yer verilir.