Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim önlisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili meslek yüksekokulu onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Görsel İletişim, teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda, iletişimi teknolojiyle bütünleştirerek farklı boyutlara taşımaktadır. Üniversitemizin Görsel İletişim Önlisans programı, temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; web ve grafik tasarımı, sanat ve kültür, sinema, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip, uygar, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Aynı zamanda program kapsamında; güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanmış, temel tasarım kavramları doğrultusunda yaratıcı çözümler üretebilen, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflemiştir.

Program Kazanımları
1İletişim ortam ve araçlarını  yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
2Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
3Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

 

4Alana ilişkin yasa,  yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
5Bilimsel bilginin üretimiyle  ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
6Kişi, grup, kitle ya da  kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
7Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
8Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9Alanının gerektirdiği en az Avrupa  Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte  bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10Bir yabancı dili en az Avrupa Dil  Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak  alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları  ile iletişim kurar.
11Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri  yakından takip eder, etkin olarak katılır ve  düzenler.
12Demokrasi, insan hakları, tarihsel, toplumsal, bilimsel ve mesleki  etik değerlere sahiptir.
13Alanı ile ilgili kuram,  yöntem, strateji ve tekniklere  ilişkin bilgiye sahiptir.

 

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI 
12345678910111213 
1. YIL – 1. DÖNEM 
İLF101İletişime Giriş----35-3---24 
TUR101Türk Dili I------5------ 
ING101İngilizce I---------5--2 
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-----------4- 
KHM102Hukuka Giriş---53------54 
GİT102Temel Sanat Eğitimi234----32-5-- 
GİT103Bilgisayar Tasarımına Giriş244----34-5-- 
KAM100Kampüse Uyum2------------ 
BİL101Bilişim Teknolojileri I--------5---- 
1. YIL – 2. DÖNEM 
İLF108İletişim Tarihi4---54-3---24 
İLF122Sosyoloji4---54-2---23 
TUR102Türk Dili II------5------ 
ING102İngilizce II---------5--2 
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II------------4 
GİT101Temel Tasarım234----33-5-- 
GİT203Sanat Tarihi-44-------5-- 
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi-----------4- 
KAR100Kariyer Planlama24----------- 
2. YIL – 1. DÖNEM 
GİT405Tipografi523----14-4-5 
İLF217İletişim Kuramları4---35-3---24 
GİT311Yayın Tasarımı523----14-4-5 
GİT201Grafik Tasarım I244----34-5-- 
GİT222İllüstrasyon234----44-5-- 
-Seçmeli Ders-44-------5-- 
2. YIL – 2. DÖNEM 
İLF202İletişim Sosyolojisi----35-3---24 
RTS244Sinematografi123----1--4-5 
GİT209Foto-Grafik132-----4-5-- 
GİT202Grafik Tasarım II523----14-4-5 
GİT208Medyada Reklam İncelemeleri433----14-4-5 
-Seçmeli Ders-44-------5-- 
SEÇMELİ DERSLER 
GİT226Kentsel Grafik334----24-3-5 
GİT430İnfografik324----43-3-5 
CFA205Öykü Tasarımı-44-------5-- 
TUR221Diksiyon ve Hitabet----23-3---45 
İLF321Stüdyo Fotoğrafçılığı143----23-5-- 
İLF333Reklam Fotoğrafçılığı134----22-5-- 
FOKT101Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi-44-------5-2 
HİT333Sosyal Medya ve Dijital Uygulamalar-43-------5-4 
YABANCI DİLLER 
ING101İngilizce  I  
ING102İngilizce  II  
Mezunlar İçin İş Olanakları

Görsel İletişim önlisans programı mezunları; web tasarımı, reklamcılık, sanat yönetmenliği, televizyon haberciliği, masa üstü yayıncılık ve halkla ilişkiler, aktüel habercilik, ileri teknolojili baskı tekniklerini ve uydu iletişimini kullanan medya ve bilişim teknolojileri vasıtasıyla veri iletişimi yapan kuruluşlarda pek çok iş olanaklarına sahiptir.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler.

Programın Yapısı

Görsel İletişim Tasarımı lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 30 dersten oluşmaktadır.

Programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunmaktadır.

  1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılmaktadır.

Önlisans programında 3 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İLF101-İletişime Giriş3034
TUR101-Türk Dili I2022
ING101-İngilizce I3033
AİT101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
KHM102-Hukuka Giriş3034
GİT102-Temel Sanat Eğitimi2134
GİT103-Bilgisayar Tasarımına Giriş2135
KAM100-Kampüse Uyum0002
BİL101-Bilişim Teknolojileri I2234
Toplam30

 

1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İLF108-İletişim Tarihi3037
İLF122-Sosyoloji3037
TUR102TUR101Türk Dili II2022
ING102ING101İngilizce II3033
AİT102AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2022
GİT101-Temel Tasarım2133
GİT203-Sanat Tarihi3032
KTK100-Kıbrıs Kültürü ve Tarihi3022
KAR100-Kariyer Planlama0002
Toplam30

 

2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
GİT405-Tipografi2135
İLF217-İletişim Kuramları3035
GİT311-Yayın Tasarımı2135
GİT201-Grafik Tasarım I2135
GİT222-İllüstrasyon2135
--Seçmeli Ders3035
Toplam30

 

2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İLF202-İletişim Sosyolojisi3035
RTS244-Sinematografi3035
GİT209-Foto-Grafik2135
GİT202GİT201Grafik Tasarım II2135
GİT208-Medyada Reklam İncelemeleri3035
--Seçmeli Ders3035
Toplam30
ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
GİT226-Kentsel Grafik2135
GİT430-İnfografik2135
CFA205-Öykü Tasarımı2035
TUR221-Diksiyon ve Hitabet3035
İLF321-Stüdyo Fotoğrafçılığı2135
İLF333-Reklam Fotoğrafçılığı2135
FOKT101-Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi3035
HİT333-Sosyal Medya ve Dijital Uygulamalar3035
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
KTK100-Kıbrıs Kültürü ve Tarihi3022
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Savaş Güngör, Görsel İletişim Önlisans Programı Koordinatörü, Meslek Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi