BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
GRT 101Mesleki Sanat Eğitimi I67
GRT 103Bilgisayar Destekli Tasarım I34
GRT 105Fotoğraf I34
GRT 107İletişim ve Tasarım22
GRT 109Teknik Resim Perspektif34
GRT 111Grafik Tarihi22
Toplam:

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
GRT 102Mesleki Sanat Eğitimi II67
GRT 104Bilgisayar Destekli Tasarım II34
GRT 106Fotoğraf II34
GRT 108Matbaa ve Baskıya Hazırlık34
GRT 112Teknoloji ve Malzeme22
Toplam:

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
GRT 201Mesleki Grafik Eğitimi I68
GRT 203Yazı ve Tipografi I34
GRT 205Sunum Teknikleri23
GRT 207Ofset Baskı Sistemleri34
GRT 209Web Tasarımı I46
GRT 211Reklam Analizi23
Toplam:

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiK
GRT 202Mesleki Grafik Eğitimi II68
GRT 204Yazı ve Tipografi II34
GRT 206Dijital Baskı Sistemleri34
GRT 208Web Tasarımı II46
GRT 210Reklam ve Metin Yazarlığı22
Toplam:
Ders İçerikleri

GRT101  Mesleki Sanat Eğitimi I

Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak. Temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda karakalem ile yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GRT102 Mesleki Sanat Eğitimi II

Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.Öğrencilere, temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda renkli malzemelerle yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GRT103 Bilgisayar Destekli Tasarım I

Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının öğretimesi.

 

GRT104 Bilgisayar Destekli Tasarım II

Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının grafik uygulamalar üzerinden öğretilmesi.

 

GRT 105 Fotoğraf I

Fotoğrafın  oluşmasında; görmek, ışık, algı, kadraj , kompozisyon ilişkilerinin ve kurgusunun estetik ile birleştirilerek öğretilmesi. Uygulama çalışmaları ile birlikte   örnek incelemeleri üzerinden çalışmalar yapılır.

 

GRT 106 Fotoğraf II

Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

 

GRT112  iletisim ve Tasarım

İletişim kavramından yaşamda biçimlendirmeye kadar tasarlanan süreçlerin incelenmesi.İletişim ve tasarım arasındaki etkileşimin önemini örnekler ile incelemek.

 

 

 

GRT108 Matbaa ve Baskıya Hazırlık

Baskı teknolojilerinin geçmişten günümüze gelişimi incelendikten sonra;   Renk, Basım tekniklerinin tanıtılması ve malzeme bilgilerinin aktarılmasıyla başlayan ders, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamaları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere göstermeyi hedefler.

 

 

GRT 109 Teknik Resim ve Persfektif

Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

 

GRT 111 Grafik Tarihi

Grafik sanatlar içinde yer alan baskı grafiği ve matbaacılık yöntemlerinin  geçmişten günümüze tarihsel gelişimive Modern sanatlariçerisindekiyeri

 

GRT 107 Teknoloji  ve Malzeme

Görsel sanatların farklı alanlarında (resim, seramik, heykel, garfik tasarım ve baskı resim vd.) geçmişten günümüze değişen araç gereçler bilgisi. Aynı alanlarda gelişen ve değişen materyal (malzeme) kullanımı bilgisi. Teknolojik değişimlerin ve ona bağlı oluşan malzeme ile araç gereç değişiminin sanatsal üretimde kullanımının öneminin kavratılması. Ready made sanat ve teknoloji ilişkisinin öneminin kavratılması. Teknolojik değişimin oluşturduğu elektronik cihazların dijital sanatla ilişkilerinin kavratılması.

 

GRT 201 Meslek Grafik Eğitimi I

Grafik tasarım disiplinine uygun görsel dilini oluşturabilmesi için tasarımın temel öğeleri nin kullanımı ile birlikte çalışmaların grafik biçime dönüştürülmesi sırasında kullanılacak yöntem, teknik ve yazılımlara yönelik proje çalışmaları üretmek. Öğrencinin içerik ve görsel araştırmaya yönelik yaratıcılığını, özgün üretimini  ve imgesel gücünü geliştirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRT 202 Meslek Grafik Eğitimi II

Temel tasarım öğelerinin kavranmasını sağlamak - görsel duyarlılığın ve algının geliştirilmesi – yaratıcı ve özgün çözüm üretiminin geliştirilmesi-görsel analizi ve hayal gücünün geliştirilmesi - tasarım kavramlarının algılanması, yorumlanması ve biçime dönüştürülerek sonuçlandırılması.

 

GRT203 Yazı ve Tipografi I

Tarihsel süreç içerisinde yazının ve Latin Abecesinin incelenmesi, buna yönelik geleneksel yöntemlerle yapılan kaligrafik çalışmalar aracılığı ile çağdaş bir grafik tasarım elemanı olarak yazının incelenmesi ve geleneksel yöntemlerle özgün kaligrafik uygulama çalışmalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRT204 Yazı ve Tipografi II

Tipografinin temel kuralları üzerine farklı teknik ve malzemeler kullanarak deneysel/sanatsal denemeler yapmak ve estetik duyarlılıktan vazgeçmeden, sanatsal boyutta, tipografinin yoğun olarak kullanıldığı işlevsel uygulamalar yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRT 205 Sunum Teknikleri

Bu ders; yapılacak sunumlarda içeriğin nasıl hazırlanacağını bilme, sunum tekniklerini öğrenme, sunumun yapılacağı ortamları tanımaya yönelik tasarım, teknik ve uygulamalardan oluşur.Öğrendiklerinin ışığında, hazırladığı kendi özgün tasarımlarını bir dosya içinde nasıl sunacağının yöntemleri ve malzemeleri öğretilir. Portfolyo hazırlama yöntem ve teknikleri sonucunda kişisel portfolyo uygulamaları yapılır.

 

GRT 206 Proje

Öğrencilerin alana yönelik projeler üreterek , özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

GRT 207 Offset Baskı Sistemleri

Ofset baskı sisteminin uygulamalı örnekler, baskı teknikleri, malzeme çeşitleri ve paketleme baskısı bakımından öğretilmesi.

 

GRT 208 Dijital Baski Sistemleri

Ofset baskı sisteminin uygulamalı örnekler, baskı teknikleri, malzeme çeşitleri ve paketleme baskısı bakımından öğretilmesi. Baskıya yönelik grafik uygulamaların stüdyo ortamında yaptırılması.

 

 

GRT 209 Web Tasarımı I

Kullanıcı arayüz tasarımı, tipografi, görseller ve renkler gibi tasarım elemanlarını kullanılabilirlik pratiklerine göre düzenlemeyi kapsayan bu ders ile öğrenciler etkin kullanıcı deneyimi için gerekli olan grafik arayüz tasarımını öğrenirler. Bu bağlamda Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamaya ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları oluşturmak ve Arayüz tasarımının bileşenlerini gerektiği gibi kullanarak Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik gibi unsurları göz önünde bulunduran doğru tasarımlar oluşturmayı hedefler.

 

GRT 210 Web Tasarımı II

Kullanıcı arayüz tasarımı, tipografi, görseller ve renkler gibi tasarım elemanlarını kullanılabilirlik pratiklerine göre düzenlemeyi kapsayan bu ders ile öğrenciler etkin kullanıcı deneyimi için gerekli olan grafik arayüz tasarımını öğrenirler. Bu bağlamda Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamaya ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları oluşturmak ve Arayüz tasarımının bileşenlerini gerektiği gibi kullanarak Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik gibi unsurları göz önünde bulunduran doğru tasarımlar oluşturmayı hedefler.

 

GRT 211 Reklam Analizi

Reklam ve reklamcılığın tarihsel süreç içerisinde gelişimi, farklı ortamlar için üretilmiş reklam örneklerinin araştırılması incelenmesi ve analizleri.

 

GRT 212 Reklam Metin Yazarlık

Medyada kullanılan metin türlerini anlamalarını sağlamak ve profesyonel bir yaklaşım kullanarak medya aygıtlarında kullanılmak üzere gerek yaratıcı gerek işlevsel metinler üretebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak.