Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarım Önlisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Grafik Tasarım Programı, sektörün talep ettiği grafik tasarım meslek alanına tekniker yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programdaki teorik ve uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler sektörün talep ettiği bilgi ve becerileri kazanmaktadır. Güncel, çağdaş tasarım anlayışı ve beceri ile donatılmış, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, grafik tasarım alanında teknik bilgi ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede, günün koşullarına uygun ve çağın gereksinimlerini karşılayan eğitim ve öğretim hizmeti amaç edinilmiştir.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olabilme
2Görsel sanatların farklı dallarından faydalanarak alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni çözüm önerileri üretebilme
3Grafik tasarımda temel kavramları anlama, bilme ve ürettiği çalışmalarına uyarlayabilme yeteneğine sahip olabilme
4Yaratıcılığını ve hayal gücünü teknoloji aracılığıyla tasarımlarına aktarabilme
5Proje üretebilme ve grup çalışmalarında etkin olma becerisi kazanabilme
6Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahip olabilme
7Mesleki etik ve sorumluluk bilincinde olabilme
8Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanabilme
9Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olabilme
10Çevre bilincine sahip,kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirebilme
11Mesleki alanda kullanılan bütün donanımları tanıyıp, onları etkin bir şekilde kullanabilme
12Hayal gücüne ilişkin düşüncelerini kişisel tasarımlarına aktarabilme, aynı zamanda ürettiklerini doğru ve etkili bir iletişim becerisi ile hedef kitlelere ifade edebilecek düzeyde iletişim becerisine sahip olabilme
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları
Ders KoduDers Adı123456789101112
1.Yıl   -  1. Dönem
GRT101Mesleki Sanat Eğitimi  I333222233233
GRT103Bilgisayar Destekli Tasarım  I333312222322
GRT105Fotoğraf  I322311112222
GRT107Teknoloji ve Malzeme333312123133
GRT109Teknik Resim ve Perspektif212101101001
GRT111Grafik Tarihi000001123010
TUR101Türk Dili------------
İNG101Yabancı Dil------------
KAR100Kariyer Planlama------------
1.Yıl   -  2. Dönem
GRT102Mesleki Sanat Eğitimi  II333222233233
GRT104Bilgisayar Destekli Tasarım  II333312222322
GRT106Fotoğraf  II322311112222
GRT108Matbaa ve Baskıya Hazırlık333333333333
GRT112İletişim ve Tasarım132132222123
TUR102Türk Dili------------
İNG102Yabancı Dil------------
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi------------
KAM100Kampüse  Uyum------------
2.Yıl   - 1.Dönem
GRT201Mesleki Grafik Eğitimi  I333322233333
GRT203Yazı ve Tipografi  I333311113202
GRT205Sunum Teknikleri333333333333
GRT207Ofset Baskı Sistemleri333333333333
GRT209Web Tasarımı  I333332232333
GRT211Reklam Analizi031032233002
AIT101Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I------------
2.Yıl   - 2.Dönem
GRT202Mesleki Grafik Eğitimi  II333322233333
GRT204Yazı ve Tipografi  II333311113202
GRT206Proje333333333333
GRT208Dijital Baskı Sistemleri333333333333
GRT210Web Tasarımı  II333332232333
GRT212Reklam ve Metin Yazarlığı130313300003
AIT102Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi II------------
Mezunlar İçin İş Olanakları

Eğitimin ve öğrenimini başarı ile tamamlayan ve programdan mezun olan öğrenciler ‘grafik teknikeri’ ünvanı almaktadırlar. Grafik teknikeri, tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır. Program mezunlarının, renk ve biçimleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, hayal gücü zengin ve yaratıcı, düşüncelerini çizgilerle ifade edebilen, estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili, insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları beklenmektedir. Laboratuvar veya stüdyo ortamında yaptığı grafik tasarım ürünlerini (afiş, kurumsal kimlik, logo, amblem, dergi, gazete reklamları, web sayfası v.b) baskıya veya yayına hazırlar. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda oluşturduğu tasarımları müşterilerine gösterir ve onayını alır. Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol eder. Baskı aşamasında matbaa çalışma ortamında bulunur.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvuramazlar.

Programın Yapısı

Grafik Tasarım önlisans programı toplam 120 AKTS kredilik 32 dersten oluşmaktadır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GRT101Mesleki Sanat Eğitimi  I6067
GRT103Bilgisayar Destekli Tasarım  I4234
GRT105Fotoğraf  I4234
GRT107Teknoloji ve Malzeme2022
GRT109Teknik Resim ve Perspektif4234
GRT111Grafik Tarihi2022
Toplam23
1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GRT102Mesleki Sanat Eğitimi  II6067
GRT104Bilgisayar Destekli Tasarım  II2234
GRT106Fotoğraf  II2234
GRT108Matbaa ve Baskıya Hazırlık2234
GRT112İletişim ve Tasarım2022
Toplam21
2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GRT201Mesleki Grafik Eğitimi  I6068
GRT203Yazı ve Tipografi  I2234
GRT205Sunum Teknikleri1223
GRT207Ofset Baskı Sistemleri2234
GRT209Web Tasarımı  I4046
GRT211Reklam Analizi1223
Toplam28
2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
GRT202Mesleki Grafik Eğitimi  II6068
GRT204Yazı ve Tipografi  II2234
GRT206Proje2234
GRT208Dijital Baskı Sistemleri2234
GRT210Web Tasarımı  II4046
GRT212Reklam ve Metin Yazarlığı2022
Toplam28
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Grafik Tasarım öğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Grafik Tasarım  bölümü öğrencilerinin seçmeli dersi yoktur.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr.Mine Okur, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,  Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi