BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNG101İngilizce I3-
MAT101Matematik I5-
TR101Teknik Resim5-
İNT144Yapı Malzemeleri5-
İNT121Statik6-
BİL101Bilgisayar ve Ofis Uyg.4-
KAM100Kampüse Uyum2-
TOPLAM

II. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNG102İngilizce II6
MAT102Matematik II4
TR102Bilgisayar Destekli Çizim5
İNT104Topoğrafya I5
İNT122Mıkavemet3
İNT145Beton Teknolojisi3
KAR100Kariyer Planlama2
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNT251Karayolu İnşaatı5
İNT284Çelik Yapılar5
İNT271Hidrolik ve Hidroloji5
İNT281Betonarme I5
İNT201Bilgisayar Destekli Tasarım I5
İNT261Zemin Mekaniği I5
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNT233Turizm Pazarlamasına Giriş4
İNT262Ücretleme ve Biletleme(Amadeus)4
İNT282Finansal Muhasebe4
Xxx 000Yiyecek ve İçecek Yönetimi4
İNT231Turizm İngilizcesi IV3
AİT101Seçmeli Yabancı Dil IV3
TOPLAM

V. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNT304Topoğrafya II6
İNT301Bilgisayar Destekli Tasarım II6
İNT334Kalite Güvence ve Standartlar6
Xxx 000TSEÇ II6
Xxx 000TSEÇ III6
TOPLAM

VI. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İNT300Yaz Stajı4
İNT398Bitirme Projesi6
TUR101Türk Dili2
Xxx 000TSEÇ IV6
İNT372Su Temini ve Atık Sular6
Xxx 000TSEÇ V6
TOPLAM
Ders İçerikleri

Matematik I (MAT101) (3-0)3
Konu Alanlarının Ağırlıkları, Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma,
Trigonometri, Geometri

Bilgisayar Ve Ofis Uygulamaları (BİL101) (2-2)3
Donanım, İşletim Sistemleri, İnternet Uygulamaları
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point , Microsoft Outlook

İngilizce I (İNG101) ((2-2)3
Konu alanlarının ağırlıkları, konuşma, dinleme, yazma, okuma-anlama

Teknik Resim (TR101) (2-2)3
Mimari Proje Çalışmaları, Mimari Plan, Kesit ve Görünüş Çizimleri, Mimari Detay Çizimleri

Statik (İNT121) (3-0)3
Tanım ve Analizler, Yapı Statiğinde Esas Alınan Yükler, Denge Denklemleri, MEsnet Çeşitleri, Kiriş
Tanımı ve Çeşitleri , İzostatik Kirişlerin Statik Hesapları , Çerçeveler
Yapı Malzemeleri (İNT144) (2-2)3
Malzemelerin İç Yapısı , Malzemelerin Özellikleri, Yapıda Kullanılan Malzemeler

İngilizce II (İNG102) (2-2)3
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

Matematik II (MAT102) (3-0)3

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve
Uygulamaları, Diferansiyel ve Denklemler, İstatistik

Bilgisayar Destekli Tasarım I (İNT201) (2-2)3
CAD Sistemi, CAD Sistemine Yönelik Temel Bilgiler, Koordinat Sistemleri, Çizim Geometrisi I., Çizim
Geometrisi II., Çizim Geometrisi III.
Topoğrafya I (İNT104) (2-2)3
Topoğrafya, Ölçü Birimleri ve Ölçekler, İmar Bilgisi, Ölçme Hataları, Arazide Doğruların Belirlenmesi
ve Doğrusal Ölçüm, Yükseklik Ölçümü, Eşyükseklik (Münhani) Eğrileri, Açısal Ölçüm ve Poligonlar,
Alan ve Hacim Hesapları

Mukavemet (İNT122) (3-0)3
Temel Bilgiler, Gerilme Hesabı, Sıvalarda Basınç Hesabı, Eksenel Yük Altında Oluşan Deformasyon,
Atalet Momenti ve Ağırlığı Merkezi, Dikdörtgen Kesitli Basit Kiriş Tasarımı, Basit Kirişlerde Seyhim ve
Dönme Açılarının Hesabı

Beton Teknolojisi (İNT145) (2-2)3
Agrega, Çimento, Su, Beton / Hazır Beton

Karayolu İnşaatı (İNT251) (3-0(3
Ulaştırma, Trafik ve Kapasite, Yol Geometrik Standartlarının Seçimi , Geçki, İstikşaf, Etüt ve Aplikasyon,
Yol Projeleri

Çelik Yapılar (İNT284) (3-0)3
Temel Bilgiler, Çelik Yapılarda Yük ve Yükleme Durumu, Çelik Elemanlarda Birleştirme Vasıtaları,
Çekme Çubukları, Basınç Çubukları

Hidrolik ve Hidroloji (İNT271) (2-2)3
Hidroloji, Sıvıların Statiği (Hidrostatik)Hidrolik , Boru Akımları, Serbest Yüzeyli Akımlar
Betonarme I (İNT 281) (3-0)3
Betonarmenin Tanımı ve Özellikleri, Taşıyıcı Sistem ve Betonarme Yapı Elemanları
Bilgisayar Destekli Tasarım II (İNT301) /2-2)3
CAD Sistemi ile Basit bir Yapının Mimari Projesinin Hazırlanması, CAD Sistemi ile Mimari Çizimleri ,
CAD Sistemi İLE Betonarme Elemanların Detay Çizimleri, CAD ile Hazırlanan Projelerin Çizdirilmesi
CAD Sistemi, CAD Sistemine Yönelik Temel Bilgiler, Koordinat Sistemleri, Çizim Geometrisi I., Çizim
Geometrisi II., Çizim Geometrisi III.

Zemin Mekaniği I (İNT261) (2-2)3
Jeoloji, Numune Alma, Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ve Sınıflandırılması, Zeminlerin Geçirimliliği ve
Zeminde Su Akımleri

İşletme Yönetimi (İNT231) (2-2)3
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması,
İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları , Organizasyon İşleyişi
Yapı Metrajı Ve Maliyeti (İNT233) (2-2)3
Birim Fiyatlar, Metraj ve Keşif, Hakediş, Geçici ve Kesin Kabul

Zemin Mekaniği II (İNT262) (2-2)3
Sıkıştırma, GErilme Dağılışları, Zeminlerde Kayma Mukavemeti, Yanal Toprak Basınçları
Zeminlerin Taşıma Gücü , Oturma
Betonarme II (İNT282) (3-0)3
Betonarme Plaklar, Betonarme Temeller

Kalite Güvence ve Standartlar (İNT334) (3-0)3
Standardizasyon, Kalite ve Kalite Kavramları, Kalite Güvence, Mesleki Standartlar

Su Temini ve Atık Sular (İNT372) (3-0)3
İçme Suyu Özellikleri , Etüd Çalışmaları, Suların Derlenmesi, Suların İletilmesi, Suların Arıtılması,
Suların Depolanması, Suların Dağıtılması , Atık Suların Derlenmesi, Arıtılması ve Uzaklaştırılması

Topoğrafya II(İNT304) (2-2)3
Topoğrafya, Ölçü Birimleri ve Ölçekler, İmar Bilgisi, Ölçme Hataları, Arazide Doğruların Belirlenmesi
ve Doğrusal Ölçüm, Yükseklik Ölçümü, Eşyükseklik (Münhani) Eğrileri, Açısal Ölçüm ve Poligonlar,
Alan ve Hacim Hesapları ve Genişletilmiş arazi uygulamaları ve çalışmaları

Ulaşım Mühendisliği II (İNT352) (3-0)3
Yol Altyapısı, Yol Üstyapısı, Drenaj, Sanat Yapıları, Yolların Bakımı ve Onarımları

Yapılarda Hasar Tespiti (İNT313) (3-0)3
Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Olmayan Elemanlarda Hasar Türleri, Taşıyıcı Yapı Elemanlarında, Hasar
Türleri ve Yapının Hasar Durumu, Onarım ve Güçlendirme