BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
Xxx 000Mimari Restorasyona Giriş
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri I
Xxx 000Tarihi Yapıları Koruma ve Rest İlkeleri
Xxx 000Dijital Çizim Teknikleri
Xxx 000İngilizce I
Xxx 000Türk Dili I
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Xxx 000Kampüse Uyum
TOPLAM

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
Xxx 000Rölöve I
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri II
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  I
Xxx 000Bilgisayar Destekli Çizim
Xxx 000İngilizce II
Xxx 000Türk Dili II
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Xxx 000Kariyer Planlama
Xxx 000Staj
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
Xxx 000Rölöve II
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  II
Xxx 000Malzeme Bozulmaları ve Koruma
Xxx 000Fotoğrafla Belgeleme
Xxx 000Mimarlık  ve Sanat Tarihi I
Xxx 000Fotoğrafla Belgeleme
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
Xxx 000Restorasyon Projesi
Xxx 000Restorasyonda Keşif ve Metraj
Xxx 000Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu
Xxx 000Mimarlık  ve Sanat Tarihi II
TOPLAM

Teknik Seçmeli Dersler

Ders KoduDersin İsmi
Xxx 000Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı
Xxx 000Temel Sanat Eğitimi
Xxx 000Eski Yapıların İyileştirilmesi
Xxx 000Tarihi Yapılarda Strüktürel Problemler
Xxx 000Serbest El Çizim Teknikleri
Xxx 000Türkiye’de ve Dünya’da Restorasyon Uygulamaları
Xxx 000Kıbrıs Yerel Sanat ve Mimarisi
Ders İçerikleri

I.YIL

MRS 101- Rölöve I
Rölöve ile ilgili tanımlar, rölövenin tarihçesi, tarihi bir yapının korunmasında rölövenin önemi ve amacının tartışılması. Rölövede kullanılan aletler, Rölöve çeşitleri, rölöve için yapılavak ön araştırma, kroki çizimi, fotoğraflama, ölçü alma gibi alan çalışmalarının yapılması. Ölçümlerin teknik resim olarak projelendirilmesi.

MRS 102- Rölöve II
Rölöve I dersinde edinilmiş olan bilgileri kullanılarak tarihi bir yapının vaziyet planı, plan, kesit ve görünüşten oluşan teknik resim olarak projelendirilmesi. Yapının analiz raporu, fotoğraf albümü ve çeşitli ölçeklerde rölöve projelerinin hazırlanması

MRS 103 – Teknik Resim I
Yeni bir iletişim dili olarak öğrenciye mimari çizim dilinin anlatılması. Teknik resimde kullanılan malzemelerin tanıtılması. Temel teknik resim çizimlerini çizebilme ve okuyabilme bilgisinin aktarılması. Basit çizimler, çizgi tipleri, izdüşüm düzlemleri, ölçülendirme, iki boyutlu obje çizimi becerisi kazandırma.

Temel Kaynaklar:
Şahinler, O., & Kızıl, F., Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul 2003
Green, J.N., Technical drawing for G.S.E. & C.S.E., G Britain 1972
French, E.T., Vierck, J.R., Engineering Drawing and Graphic Technology, Singapore 1986

MRS 104 – Teknik Resim II
Teknik Resim I dersinin devamı olarak geleneksel mimariden seçilen örnek yapıların mimari projelerinin, uygulama projesi ve detay çizimi olarak hazırlanması.

Temel Kaynaklar:
İnşaat Teknik Resmi, Milli Egitim Basımevi, İstambul, 1995.
Ramsey/Sleeper. Architectural Graphic Standards. Eighth Edition. The American Institute of Architects,John Wiley&Sons.1988
Esen Onat. Mimarlık, Form ve Geometri. YEM Yayin. 1991

MRS 105 – Yapı Malzemesi I
Geleneksel mimaride kullanılan yapı malzemelerinden; ahşap, taş cam ve metalin, özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yerleri ile elde edilme yöntemleri, teknolojileri ve bozulma nedenlerinin anlatılması.

Temel Kaynaklar:
Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Nihat Toydemir,Erol Gürdal,Leyla Tanaçan, Literatür Yayınları, 2000.
Yapı Malzemesi Bilimi, Ferruh Kocataşkın, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000

MRS 106- Yapı Malzemesi II
Modern ve geleneksel yapı malzemelerinin özelliklerini tanıma bilgisinin kazandırılması. Geleneksel ve modern bağlayıcı yapı malzemeleri; kireç, alçı, bitümlü malzemeler, çimento, beton. Agrega yapı malzemeleri, metaller; demir, çelik, alüminyum, bakır kurşun, çinko. Plastik esaslı yapı malzemeleri, boya yapı malzemeleri.

Temel Kaynaklar:
Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Nihat Toydemir,Erol Gürdal,Leyla Tanaçan, Literatür Yayınları, 2000.
Yapı Malzemesi Bilimi, Ferruh Kocataşkın, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000

MRS 107- Geleneksel Yapı Sistem ve Ögeleri I
Geleneksel yapım teknikleri ve taşıyıcı sistemler ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Yığma yapım tekniği. Kagir yapılarda örtü sistemleri; kemer, kubbe, tonoz, tromp ve pandantif yapım teknikleri.

Temel Kaynaklar:
Çelebi, M.R., Yapı Elemanları I-II, Yıldız Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi, 1993
Ulkay, S., Yapı Elemanları I-II, Yıldız Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi, 1993

MRS 108- Geleneksel Yapı Sistem ve Ögeleri II
Geleneksel iskelet yapım tekniği ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Ahşap karkas yapıların bileşenleri, oturtma ve asma çatı sistemlerinin anlatılması.

Temel Kaynaklar:
Çelebi, M.R., Yapı Elemanları I-II, Yıldız Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi, 1993
Ulkay, S., Yapı Elemanları I-II, Yıldız Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi, 1993
Ahşap Çatılar, M. Binan ,Birsen Yayınevi ,İstanbul , 1990
Ahşap Çatılar, Prof. Sadi Ulkay , Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ,Yapı Elemanları Bilim Dalı yay., İstanbul, 1988.

MRS 109- Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Bilgisayar,donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar.Bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri, Windows işletim sisteminin temel özellikleri. Word, Excel Uygulamaları, İnternet kullanımı. Sunum Hazırlama teknikleri, Power Point kullanımı. Mimari çizim programlarının alt yapısını oluşturmak.

Temel Kaynaklar:
Shelly, Cashman, Vermaat, Textbook: Discovering Computers 2007
R. Thompson, B.F. Thompson; Building Teh Perfect PC, 2007
Computer visualization: an integrated apporach for interior design and architecture, Wei Dong, Kathleen Gibson., New York : mcGraw-Hill, 1998

MRS 110- Bilgisayar Destekli Çizim
AutoCAD çizim programı ile mimari çizim tekniklerinin öğretilmesi.
AutoCAD programının iki boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, mimari plan, kesit ve görünüşlerin bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesi.

Temel Kaynaklar:
Autocad for interior design and space planning, Beverly L. Kirkpatrick, Merrill : Maxwell Macmillan, Can.New York.Toron.,1993

MRS 111- Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon İlkeleri I
Korumanın amaçları, tarihsel gelişim, korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının saptanması. Koruma ile ilgili kurumlar, korunacak kültürel ve doğal değerlerin sınıflandırılması, koruma ve restorasyon uygulama terminolojisinin öğretilmesi. Koruma yöntemleri, kuram ve uygulama bağlantısının örneklerle anlatılması.

Temel Kaynaklar:
Z. Ahunbay, Tarihi ÇevreKoruma ve Restorasyon, YEM Yayın, Şubat 1999
B.M. Feilden, Conservation Historic Buildings,St Edmunsbury Press Ltd, Bury ST Edmunds, Suffolk, 1994
3-L. Marino, Il Rilievo Per il Restauro,Hoepli, Milano1990
M.B.Uluengin, Rölöve,İstanbul, Ocak 2005

MRS 112- Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon İlkeleri II
Tarihi korunma değeri olan yapılarda bozulmaya neden olan iç ve dış etkenler. Korunması gerekli yapılarda uygulanan restorasyon ilkeleri, yapılmış veya yapılmakta olan yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi. Koruma ile ilgili yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslar arası örgütler, tüzükler.

Temel Kaynaklar:
Z. Ahunbay, Tarihi ÇevreKoruma ve Restorasyon, YEM Yayın, Şubat 1999
B.M. Feilden, Conservation Historic Buildings,St Edmunsbury Press Ltd, Bury ST Edmunds, Suffolk, 1994
3-L. Marino, Il Rilievo Per il Restauro,Hoepli, Milano1990
M.B.Uluengin, Rölöve,İstanbul, Ocak 2005

İNG 101- İngilizce I
Öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirerek, okuduklarını daha iyi anlayabilme, yazarak ifade edebilme ve sözlü olarak anlatabilme yeteneğini başlangıç düzeyinde kazandırmayı amaçlamaktadır. Kuramsal dilbilgisi ve gramer kurallarını yazma ve konuşmada temel seviyede kullanma.

İNG 102- İngilizce II
Bu ders İNG 101’in devamıdır. Dersin amacı dört temel dil becerisini; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisini orta düzeyde kazandırma. Öğrencilerin İngilizce okuma metinlerini kavrayıp özetleme anlatabilmelerini geliştirme.

TUR 101- Türk Dili I
İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil-kültür toplum ilişkisi, Türkçenin konumu, gelişme evreleri. Sözcük ve cümle, anlatım ögeleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları.

TUR 102- Türk Dili II
Dünya Edebiyatı ve Türk Edebiyatından seçilmiş örnek metinler ile anlatımın özellikleri ve türleri yazı ve iletişim çeşitleri ve ilkeleri. İyi bir anlatımın nitelikleri. Diksiyon

AİT 101- Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I
Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiya cumhuriyeti ve Atatürk İnkılapları hakkında bilgi vermek. Kavramlar, devrim, ihtilal, Reform, I. Dünya Savaşı, Türk Milli Mücadele Tarihi.

AİT 102- Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II
Türkiya Cumhuriyet Döneminin kuruluşu, siyasi, ekonomik, ve kültürel akımların analizi. Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük. Türkiye’de ulus devlet ve milliyetçilik.

II. YIL

MRS 201- İnce Yapı I
Geleneksel mimaride ince yapıyı oluşturan elemanların ve malzemelerin tanıtılması. Kapı ve pencere, olarak ince yapı elemanlarının tanıtımı, sınıflandırılması ve uygulama bilgileri.

MRS 201- İnce Yapı I
Özellikle geleneksel mimaride duvar kaplamaları, döşeme kaplamaları, tavan kaplamaları, merdiven kaplamalarının tanıtımı, sınıflandırılması, ve uygulama detayları.

MRS 203- Restorasyon Projesi I
Korunması gerekli bir tarihi yapı seçilerek rölöve projesinin hazırlanması. Seçilmiş yapının restorasyon raporu, restorasyon projesi ve detay çizimlerinin yapılması.

MRS 204- Restorasyon Projesi II
Korunması gerekli bir tarihi yapı seçilerek rölöve projesinin hazırlanması. Seçilmiş yapının restorasyon raporu, restorasyon projesi ve detay çizimlerinin yapılması.

MRS 205- Restorasyonda Keşif ve Metraj I
Öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra mesleki uygulamada metraj çıkarma,, maliyet hesaplama, hesap özeti, kesin hesap hazırlama bilgilerinin kazandırılması. Birim fiyat tanımı,birim fiyat listeleri, Teknik şartnamelerin incelenmesi.

MRS 206- Restorasyonda Keşif ve Metraj II
Metraj çıkarma,, maliyet hesaplama, Teknik şartnamelerin incelenmesi, ataşman, puantaj defteri ve hak ediş hesaplama.

MRS 207- Malzeme Bozulmaları ve Koruma I
Geleneksel yapı malzemeleri kısa tanımları. Mimaride ahşap ve taş malzemenin kullanımı ve bozulma süreci, korunma teknikleri.

MRS 208- Malzeme Bozulmaları ve Koruma II
Geleneksel yapı malzemelerinin bozulmasını etkileyen faktörler, malzeme koruma yöntemleri. Restorasyon uygulamalarında yapı-malzeme ilişkisi. yapı analizi ve rapor etme teknikleri. Alan çalışması, malzeme bozulma süreci tespiti ve analizi, rapor hazırlama ve sunma teknikleri.

MRS 209- Mimarlık ve Sanat Tarihi I
Mimarinin başlangıcı, M.Ö. Anadolu uygarlıklarında Mimarlık, Hitit Mimarlığı, Urartu Mimarlığı, Grek Mimarlığı, Roma Mimarlığı ve Sanat Tarihi.

Temel Kaynaklar:
Leland M. Roth, Understanding Architecture (Its Elements, History, and Meaning), Westview Press; 1993.
E.H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, London, 1992.
R. Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, Thames and Hudson, London, 1999.
J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Middlesex, 1979.
C. Bektaş, A Proposal Regarding the Seljuk Caravanerais, Their Protection and Use, Yem Yayınları, İstanbul, 1999.
R. Hillenbrand, The Art of the Seljuks in Iran and Anatolia, Costa Mesa, USA, 1982.

MRS 210- Mimarlık ve Sanat Tarihi II
Türk Mimarlığı ve Sanat Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Mimarlığı ve Sanat Tarihi.
Leland M. Roth, Understanding Architecture (Its Elements, History, and Meaning), Westview Press; 1993.
O. Aslanapa, Turkish Art and Architecture, London, 1971.
G. Goodwin, A History of Ottomoan Architecture, Thames and Hudson, London, 1971.
B. Ünsal, Turkish and Islamic Architecture in Seljuk and Otoman Times, London, 1959.
C. Bektaş, A Proposal Regarding the Seljuk Caravanerais, Their Protection and Use, Yem Yayınları, İstanbul, 1999.
R. Hillenbrand, The Art of the Seljuks in Iran and Anatolia, Costa Mesa, USA, 1982.

MRS 211- Fotoğrafla Belgeleme
Fotoğrafçılık ile ilgili genel bilgiler, fotoğraf makinesi çalışma prensipleri, fotoğraf makineleri türleri, fotoğraf çekim teknikleri, ışık. Filmler ve karanlık oda düzeni ve kullanımı. Digital makineler, ayarları ve uygulamalar.

MRS 212- Tarihi Yapılara İşlev Kazandırma
Tarihi yapıların kent dokusundaki yeri ve önemi. Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinin önemi ve gerekliliği. Yeniden işlevlendirmeye etken olan faktörlerin tartışılması. Tarihi yapılara yeniden işlev verirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilkeler. Örnek projelerle işlev kazandırma ilkelerinin anlatımı. Tarihi bir binaya işlev kazandırma projesinin hazırlanması.

Teknik Seçmeli Dersler

MRS 301- Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı
Geleneksel yapılarda iç ve dış mekanda yer alan süsleme elemanlarının teknik ve estetik yönden incelenmesi. Zarar görmüş süsleme elemanlarının onarımı ve bakımı konusunda teknik bilgi verilmesi. Süsleme yapım tekniklerinin öğretilmesi.

MRS 302- Temel Sanat Eğitimi
Amaç görsel algılamanın ve algılama sonucunda kişinin yaratıcılığının geliştirilmesi ve sanatsal öğelerle kişinin özgün tasarımlarını oluşturabilmesi. İki ve üç boyutlu tasarım sorunları, çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki, uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi . Öğretme yönteminde araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

MRS 303- Eski Yapıların İyileştirilmesi
Tarihi yapılardaki taşıyıcı sistemlerin analizi. Geleneksel konut mimarisi üzerinde bu hususların irdelenmesi. Mekanik ve optik ölçüm teknikleriyle uygulamalı röleve çalışmaları, grafiksel ve yazılı sunuşlar. Restitüsyon çalışmalarının araştırma ve restorasyon projesiyle desteklenmesi.

MRS 304- Tarihi Yapılara Çağdaş Ek

MRS 305- Serbest El Çizim Teknikleri
Kıbrıs’ın tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, referans çizgilerinin belirlenmesi, ton ve renk bilgisinin yanısıra, gölgenin bina cephesi ve obje üzerine nasıl düştüğünün birebir çizim yolu ile irdelenmesi ve bu sayede öğrenciye ölçek, oran, ritm ve denge kavramlarının kazandırılmasıdır. Derse destek olması amacıyla; öğrencilerden her ders için, mimarlık tarihine damgasını vurmuş, önemli bir yapıtı serbest el çizmeleri ve bunun yanında yapı ve mimarı hakkında bilgi toplamaları istenecektir. Ders saatleri içinde, toplanan bilgilerin ışığında, mimarın görüş ve tavırları, çalışma yöntemleri, binanın biçimi, formu, malzemesi, renk-doku ilişkisi ve mimarlık kültürüne katkısı, sohbet ortamı içinde konuşulup, tartışılacaktır. Ele alınabilecek mimarlar ve yapıtları arasında ; Antoni Gaudi – Sagrada Familia, Frank Lloyd Wright – Fallingwater House, Le Corbusier – Ronchamp Kilisesi, Jorn Utzon – Sydney Opera House, I.M.Pei – Louvre Piramidi, Frank O. Gehry – Gugenheim Müzesi, Norman Foster – Millennium Tower sayılabilir.

MRS 306- Strüktür Sorunları
Yapı sistemlerinin sınıflandırılması ve örneklerle anlatılması, yapıda meydana gelebilecek deformasyonların türleri ve sebeplerinin anlatılması. Bozulmaların önlenmesi, deformasyona uğramış yapıların bakım ve onarım.

MRS 307- Miöari Maket Yapımı
Mimaride Üç boyutlu iletişimin önemi. Farklı ölçeklerdeki 2 boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması, maket yapımında kullanılan teknik aletler, malzemeler ve teknik hususlar. Maket stüdyosunda, çeşitli mimari tasarım ve detayların uygulamaları.