Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimari Restorasyon Teknikerliği Ön Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir ön lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu ön lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu ön lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dir. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü / yüksekokul onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Bu programın amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim vererek, tarihsel, estetik ve belgesel değerlere sahip kültürel mirasın parçası olan her türlü tarihi binanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile yapıların envanter çalışmalarını yapabilecek; bu nitelikteki yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında görev alabilecek yeterli bilgi ile donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir.

Program Kazanımları
1 Mimari Restorasyon alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere öğrenebilme.
2 Koruma ve Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme.
3 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme.
4 Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahip olabilme.
5 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olabilme.
6 Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme.
7 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayabilme.
8 Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.
9 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum yapabilme.
10 Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
12345678910111213
1. YIL – 1. DÖNEM
Xxx 000Mimari Restorasyona Giriş5433223124   
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri I4411255212   
Xxx 000Tarihi Yapıları Koruma ve Rest İlkeleri5535434244   
Xxx 000Dijital Çizim Teknikleri3411155112   
Xxx 000İngilizce I         2   
Xxx 000Türk Dili I         2   
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I         2   
Xxx 000Kampüse Uyum         3   
1. YIL – 2. DÖNEM
Xxx 000Rölöve I5543555334   
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri II4411255212   
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  I4452443222   
Xxx 000Bilgisayar Destekli Çizim3411155112   
Xxx 000İngilizce II         2   
Xxx 000Türk Dili II         2   
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II         2   
Xxx 000Kariyer Planlama         4   
Xxx 000Staj5534555555   
2. YIL – 1. DÖNEM
Xxx 000Rölöve II5543555334   
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  II4452443222   
Xxx 000Malzeme Bozulmaları ve Koruma4452543222   
Xxx 000Fotoğrafla Belgeleme4432323333   
 Mimarlık  ve Sanat Tarihi I4453322123   
2. YIL – 2. DÖNEM
Xxx 000Restorasyon Projesi5543555334   
Xxx 000Restorasyonda Keşif ve Metraj4433443534   
Xxx 000Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu4434422354   
Xxx 000Mimarlık  ve Sanat Tarihi II4453322123   
SEÇMELİ DERSLER
Xxx 000Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı433 333  2   
Xxx 000Temel Sanat Eğitimi2    33  2   
Xxx 000Eski Yapıların İyileştirilmesi ve Yeni Kullanımı4443323223   
Xxx 000Serbest El Çizim Teknikleri2    33  2   
Xxx 000Tarihi Yapılarda Strüktürel Problemler433 443  2   
Xxx 000Fotoğrafçılık2    33  2   
Xxx 000Türkiye’de ve Dünya’da Restorasyon Uygulamaları444332   3   
Xxx 000Kıbrıs Yerel Sanat ve Mimarisi4453322122   
Xxx 000Anadolu Sanat ve Mimarisi4453322122   
Xxx 000Tarihi İç Mekanların Korunması: Tarih ve Teori4453322123   
Xxx 000Mekanda Süsleme  ve Üslup4453322122   
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mimari Restorasyon Programından mezun olacak öğrencilerin özel ve kamu sektörlerinde görev yapabilecekleri pek çok alan mevcuttur. Aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Yüksek Anıtlar Kurulu
  • Bayındırlık Bakanlığı
  • Türk Standartları Enstitüsü
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • Yerel Yönetimler
Lisansüstü Programlara Erişim

DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Programın Yapısı

Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı toplam 120 AKTS kredilik 30 dersten oluşmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİDERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer PlanlamaÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
  
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLERTürk Dili I-II

 

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-IIBu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
  
YABANCI DİLLERİNGİLİZCE I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
Xxx 000Mimari Restorasyona Giriş3034
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri I2236
Xxx 000Tarihi Yapıları Koruma ve Rest İlkeleri2235
Xxx 000Dijital Çizim Teknikleri2234
Xxx 000İngilizce I3033
Xxx 000Türk Dili I2022
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022
Xxx 000Kampüse Uyum2002
Toplam30
1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
Xxx 000Rölöve I2234
Xxx 000Görsel İletişim Teknikleri IGörsel İletişim Teknikleri II2234
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  I2234
Xxx 000Bilgisayar Destekli Çizim2234
Xxx 000İngilizce II3033
Xxx 000Türk Dili II2022
Xxx 000Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
Xxx 000Kariyer Planlama2002
Xxx 000Staj0005
Toplam30
2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
Xxx 000Rölöve IRölöve II2238
Xxx 000Geleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  IGeleneksel Yapı  Sis. ve Malzemesi  II2235
Xxx 000Malzeme Bozulmaları ve Koruma2236
Xxx 000Fotoğrafla Belgeleme2235
Xxx 000Mimarlık  ve Sanat Tarihi I3033
Toplam30
2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
Xxx 000Restorasyon Projesi44610
Xxx 000Restorasyonda Keşif ve Metraj2235
Xxx 000Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu3034
Xxx 000Mimarlık  ve Sanat Tarihi IMimarlık  ve Sanat Tarihi II3033
Toplam30
ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
Xxx 000Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı3034
Xxx 000 Temel Sanat Eğitimi3034
Xxx 000 Eski Yapıların İyileştirilmesi ve Yeni Kullanımı3034
Xxx 000 Serbest El Çizim Teknikleri3034
Xxx 000 Tarihi Yapılarda Strüktürel Problemler3034
Xxx 000 Fotoğrafçılık3034
Xxx 000Türkiye’de ve Dünya’da Restorasyon Uygulamaları3034
Xxx 000Kıbrıs Yerel Sanat ve Mimarisi3034
Xxx 000Anadolu Sanat ve Mimarisi3034
Xxx 000Tarihi İç Mekanların Korunması: Tarih ve Teori3034
Xxx 000 Mekanda Süsleme  ve Üslup3034

 

Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Mimari Restorasyon öğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 2 tane teknik seçmeli ders almak zorundadır.

Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli ders olarak kabul edilemez.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 2 tane teknik olmayan seçmeli ders almak zorundadır. Bunlar, Fakülte tarafından veya Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (GEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.

GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır

* Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, yeni bir teknik, GEC veya GCE seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda,  almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu ön lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Bölüm Başkanı, Meslek Yüksekokulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi