BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
OTT101Motor Teknolojisi3/ --
OTT103Otomotiv Elektriği3 / --
BİL101Bilgi ve İletişim Teknolojileri2 / --
MOD105Mesleki Matematik I3 / --
MOD103Meslek Resim I3 / --
FİZ101Fizik3 / --
İNG101İngilizce I2 / --
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi0 / --
TUR101Türk Dili I0 / --
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi0 / --
KAM100Kampüs Oryantasyon0 / --
TOPLAM19 / -

II. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
OTT102Otomotiv Malzeme Teknolojisi3 / -
OTT104Otomotiv Elektroniği3 / -
OTT110Buji Ateşlemeli Motorların Ateşleme ve Yakıt Sistemi3 / -
OTT116İş Sağlığı ve Güvenliği2
OTT224Hidrolik ve Pnömatik Sistemler3
OTT233Bilgisayar Destekli Çizim3
OTT235Emisyon Kontrol Sistemleri2
MOD017Mesleki Matematik II3
İNG102İngilizce II2
OTT100İşyeri Eğitimi I0
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
OTT205Makine Elemanları3
OTT207Hareket Kontrol Sistemleri3
OTT209Güç Aktarma Organları3
OTT211Dizel Mot. ve Yakıt Enj. Sistemleri3
OTT222Isıtma ve Soğutma Sistemleri3
OTT223Ölçme Tekniği2
OTT229İlk Yardım2
OTT241Kalite Yönetim Sistemleri2
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
OTT202Motor Test Ayarları3
OTT204Taşıtlar Mekaniği3
OTT206Alternatif Mot. Ve Yakıt Sistemleri3
OTT208Konfor Sistemleri2
OTT201Termodinamik3
OTT221Araştırma Yöntem ve Teknikleri2
OTT232İşletme Yönetimi I2
OTT234Hasar Tespit ve Değerlendirme2
OTT200İşyeri Eğitimi II0
TOPLAM
Ders İçerikleri

OTT 101 - Motor Teknolojisi (3 kredi)
Ölçü aletleri, Motor terimleri, İki ve Dört Zamanlı Çevrimler, Otto Çevrimleri, Dizel Çevrimleri, Motorlarda
Ölçme ve Kontrol, Subaplar, Sente ve Silindir Kapağı, Subap Mekanizmaları, Piston Biyel Mekanizması,
Segmanla, Krank ve Kam Milleri, Zaman Ayar Düzenekleri, Değişken Subap Zamanlaması, Değişken Subap
Zamanlaması, Motor Blokları, Yağlama Sistemi.
OTT 103 - Otomotiv Elektriği (3 kredi)
Elektriki Prensipler, alternatif ve doğru akım, Elektrik Ölçümler, Birimler Manyetizma, Ohm Kanunu, Kirşof
Kanunları(Seri, Paralel ve Karışık Devre Teorisi), Akünün Görevleri ve Çalışma Prensibi, Akü Çeşitleri Akünün
Yapısı Elektrolit, Akü Etiketi, Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler, Akü Elektroliti Hazırlanması, Akü
kontrolleri ve şarj işlemleri, Şarj Sistemi,Görevi, Yapısı ve Çeşitleri Alternatörlerin Çalışma Prensibi, Kontrol ve
Bakımları Regülatör (Konjektör) Görevi, Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri Şarj Sisteminin Kontrolleri, Marş
Sistemi, Çeşitleri ve Yapıları, Marş Devresi ve Marş Devresinde Kullanılan Kablo Çeşitleri ve Özellikleri, Marş
Sisteminin Kontrolleri Bakım ve Arızaları, Araç elektrik sistemleri, Aydınlatma, Sis Far Devreleri, Kısa ve Uzun
Far Devresi Kontrolleri ve Far Ayarları, Ön ve Arka Park Devresi, Sinyal Devresi, Geri Vites Devresi, Korna
devresi, Fren ikaz Lambası devresi.
BİL 101 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2 kredi)
Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım
bileşenleri, işletim sisteminin amaçları. İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde
gerçekleştirilmesi, İnternet teknolojisi ve kavramları, Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı
hakkında temel bilgilerin verilmesi, Kelime işlemci araç çubukları ve komutları, Bir elektronik tablolama
yazılımının tanıtılması ve kullanımı, Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı.
MOD105 – Teknisyenlik Matematiği I (3 kredi)
Tamsayılar, Kesirli sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Mutlak değer, Tamdeğer, Logaritma, Cebirsel ifadeler,
Birinci dereceden denklemler, Oran, orantı problemleri, İkinci dereceden denklemler, Eşitsizlikler, Lineer
denklem sistemleri ve Lineer eşitsizlik sistemleri, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Geometri.
MOD103 – Teknik Resim (3 kredi)
Doğru, Dikme ve Açılar, İz Düşüm Metotları, Kesit Ölçülendirme, Perspektifin Özellikleri, Perspektifin
Çeşitleri, İki Boyutlu Resimlerin Perspektif Olarak Çizilmesi, Perspektiflerde Ara Kesitin Önemi, Görünüşlerde
Ara Kesit Kavramı, Makine Parçalarında Ara Kesit Kavramı, Standardizasyonun Önemi, Çeşitli Standart Makine
Elemanları, Birleştirme Elemanları, Dişli Çarklar, Sökülebilen Birleştirme Elemanları, Millerin Resimde
Gösterilmesi ve Ölçülendirilmesi, Yaylar, Kamlar ,Kasnaklar, Yataklar, Alıştırma ve Tolerans, Yüzey İşleme
İşaretleri, Montaj Resimleri
FİZ101 – Genel Fizik I (3 kredi)
Giriş, büyüklükler, birim sistemleri, Skaler ve vektörel büyüklükler, Vektörel hesap, kuvvet ve bileşke kuvvet,
Moment ve bir kuvvetin momenti, Denge, denge şartları ve basit makineler, Ağırlık merkezi, Newton’un II.
Kanunu, Hız, İvme, Düzgün Doğrusal ve Düzgün Değişen Hareket, Sürtünme, sürtünmeli yüzeylerde hareket, İş
ve Enerji, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Güç, Katı, sıvı ve gazlarda basınç, kaldırma
kuvveti, Isı ve sıcaklık, sıcaklık ölçüm şekilleri, genleşme, ısının iletim şekilleri.
İNG101 – İngilizce I (2 kredi)
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri
anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka
insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel
konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of
to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
AİT 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I ( 2 Kredi)
Türk Devriminin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci,
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı’nın
Sonu ve Anadolu’nun İşgali, Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Açılması, Kurtuluş Savaşı Başlıyor, Güney ve Batı Cephelerinde Utku, Batı Cephesinde Sona
Doğru, Büyük Utku ve Onurlu Bir Barışın Hazırlıkları, Lozan Konferansı ve Barış.
AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I ( 2 Kredi)
Dünya Harbi, Mondros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum
ve Sivas Kongreleri ve önemi, Kuvayı Milliye, TBMM'nin açılışı, iç ayaklanmalar ve alınan tedbirler, Sevr
Anlaşması, I. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Lozan Barış Antlaşması,
Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışı, Atatürk'ün ekonomi politikasının esasları, Saltanatın kaldırılması,
Cumhuriyetin ilânı, Laiklik kavramı ve önemi, Halifeliğin kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin
kapatılması ve önemi. (Ön koşul :AİT101)
TUR101-Türk Dili I (2 Kredi)
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla
kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon
kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf
incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade
edebilme.
TUR102-Türk Dili II (2 Kredi)
Sözlü Anlatım dersinde konuşmanın önemi, konuşma bozuklukları, toplu tartışma türleri, beden dili ve
konuşmanın birlikte başarılı kullanılması hakkında öğrencilere bilgiler verilmektedir. (Ön Koşul: TUR101)
KAM100- Kampüse Uyum (Kredisizi)
Öğrencilerin akademik gelişimi yanı sıra sosyal ve kültürel gelişmini de hedefler ve üniversite yaşamına uyumu
kolaylaştırır.Bu ders öğrencilere eğitim hayatlarında kullanabilecekleri yetkinlikleri kazandırırken , üniversitenin
bütün paydaşları arasındaki iletişimi güçlendirip çok yönlü ve keyifli kampüs yaşamı olanakları sunar.
KTK100- Kıbrıs Tarihi ve Kültürü ( 2 Kredi)
Kıbrıs Tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler, Zooloji ve Botanik; İlkÇağ ve Orta Çağ sosyal ve kültürel
yaşam; Osmanlı Dönemi adanın sosyal ve kültürel mirası; Sanat Tarihi; Din ve kültür, İngiliz İdare Dönemi
Kıbrıs Eğitim Tarihi ; 1950-1974 siyasi olayları Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi, KKTC nin kuruluşu ve
sosyal yapı.
KAR100- Kariyer Planlama (Kredisiz)
Kariyer Planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme,Mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi
olma, Özgeçmiş ,kapak yazısıve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, Mülakat
teknikleri ve iş görüşmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinme.
OTT102 - Otomotiv Malzeme Teknolojisi (3 kredi)
Taşıt ve Motorlarda Kullanılan Malzemeler, Metalik Malzemeler,Seramik Malzemeler, Polimer
Malzemeler,Kompozit (Karma) Malzemeler,Kauçuk Malzemeler, Atomik Yapı ile İlgili Temel Kavramlar,
Atomlar ve Moleküller Arası Bağlar,Birim Kafes Çeşitleri, Sertlik Ölçme Metotları, Çekme Deneyi Sonrası Elde
Edilen Gerilme Uzama Eğrisi, Darbe Deneyi Sonrası Kırılma Enerjisi, Görsel Muayene Yöntemi, Penetrant Sıvı
ile Muayene Yöntemi, Ultrasonik Muayene Yöntemi, X Işını ile Muayene Yöntemi,
Manyetik Muayene Yöntemi, Otomotiv sektöründe kullanılan malzemeler. Alüminyum, bakır ve çelik
alaşımlarının incelenmesi. Alaşım elemanlarının alaşım özelliklerine etkileri. Motorlu taşıtlardaki zorlamalar ve
bu zorlamalara karşı oluşan malzeme davranışları. Motor parçalarını oluşturan malzemelerin termik, kimyasal ve
teknolojik özellikleri. Çelik ve döküm malzemeler. Alüminyum alaşımları, bakır alaşımları ve sinterlenmiş
malzemeler. Plastik malzemeler, birleşik malzemeler, temel motor parçalarının (pistonlar, piston pimleri, biyel
kolu, krank mili, ana vekol yatakları, kam mili, silindir kapağı, silindir bloğu, supap mekanizması, motorlarda
kullanılan birleşik malzemeler. Motor parçalarının malzeme çözümlemelerinin yapılması . Motor yağları, çevre
koruması ve otomotiv işletmeleri. Tehlikeli ve zararlı maddelerle güvenli çalışma.
Temel taşıt parçaları ve görevleri, üretim tekniği bilgisi, taşıt parçaları malzemesi ve üretim teknikleri,
montajlama şekilleri ve toleransları.
OTT104 – Otomotiv Elektroniği (3 kredi)
Elektroniğin Temel Kavramları ve Devre Elemanları, Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve
Kontrolleri, Diagnostik Cihazlar, Elektronik Kontrol Sistemlerinin yapısal özellikleri, Sensörler, Hareket
elemanları,Otomotiv elektroniğinde devre okuma, Dijital Elektronik Ateşleme Sistemleri, Elektronik Kontrollü
Yakıt Püskürtme Sistemleri, Elektronik Kontrollü Aktarma Organları Sistemleri, Elektronik Kontrollü Hareket
Kontrol Sistemleri, Elektronik Kontrollü Güvenlik- bilgilendirme Sistemleri, Elektronik Kontrol Üniteleri
Arasında Haberleşme Yöntemleri.(Ön Koşul: OTT103)
OTT 110 - Buji Ateşlemeli Motorların Ateşleme ve Yakıt Sistemleri (3 kredi)
Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme
Sistemi, Platin Kumandalı, Transistörlü Ateşleme Sistemi, Hall Etkisi (Hall Effekt) Kumandalı, Elektronik
Ateşleme Sistemi, Endüktif Vericili Elektronik ve Distribütörden Uyartımlı Ateşleme Sistemi, Distribütörsüz Tip
Elektronik Ateşleme Sistemi Avans, Manyetik Sensör(Pozisyon Sensörü), Elektronik Kontrol Ünitesi, Bobinler
Vuruntu Sensörü, Bujiler, Bobinler, Elektronik Devreler ve Devre Elemanları, Sensörler Tek Nokta Enjeksiyon
Sistemi, Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Tek
Nokta Enjektör, Basınç Regülatörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası,Lamda Sensörü
(Oksijen Sensörü), Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi, Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma
Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Çok Nokta Enjektörler, Gaz Kelebek Potansiyometresi, Yakıt Rampası(
Yakıt Dağıtım Hattı), Direkt Enjeksiyon Sistemi,Direkt Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi,
Elektronik Kontrol Modülü, Direkt Enjektörler, Hava Sıcaklık Sensörü, Basınç Regülatörü, Gaz Kelebek
Potansiyometresi , Elektro Yakıt Pompası, Termik Zaman Şalteri, Kam Mili Konum Sensörü, Rölanti Kontrol
Selenoid Kontrol Valfi (Ön Koşul: OTT103)
OTT 116 – İş Sağlığı ve Güvenliği (2 kredi)
İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı
güvenliği sağlama.
MOD017 –Teknisyenlik Matematiği II (3 kredi)
Fonksiyon kavramı, Bazı özel Fonksiyonlar, Fonksiyonların tanım kümeleri, Fonksiyonlarda yapılan işlemler,
Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Limit kavramı, Türev kavramı ve türev kuralları,
Fonksiyonların Türevleri, Genel Tekrar ve Arasınav, Türevin Mesleki Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli
integral ve uygulamaları. (Ön Koşul: MOD105)
İNG 102 – İngilizce II (2 kredi)
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve
yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan
aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan
ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları
(Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing
form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive
of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. (Ön Koşul: İNG101)
OTT100 - İş Yeri Eğitimi I (Kredisiz)
15 İş gününü kapsayan bu stajda talaşlı ve talaşsız şekil verme usullerinin görülmesi tezgahların kullanılması, ve
staj sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır.
OTT 201 – Termodinamik (3 kredi)
Termodinamik ve enerji, boyutlar ve birimler, genel kavramlar (sıcaklık, basınç, nem, hacim, SI, ve diğer ölçü
birimleri v.s.), saf maddelerin özellikleri, termodinamiğin sıfırıncı kanunu, Hal durumları ve ideal gaz
denklemleri, Isı ve iş tanımları, entalpi, iç enerji ve entropi tanımları ve termodinamiğin birinci kanunu.
Termodinamiğin ikinci kanunu ve carnot çevrimleri, ideal makine ve bir makinanın veriminin hesaplanması,
ısıtma ve soğutma çevrimleri, gaz türbinleri, yanmanın termodinamiksel incelenmesi. (Ön Koşul: FİZ101)
OTT 202 – Motor Test ve Ayarları (3 kredi)
Motor sistemlerinin fiziki kontrolleri, soğutma ve yağlama sistemleri, Ateşleme sistemi ve kontrolleri,
Diyagnostik cihazları Diagnostik test cihazının kabloları ve bağlantıları, Motor sistemlerinde arıza taranması,
Elektronik kontrol ünitesi (ECU), Arıza kodları ECU hafızasındaki arızaları silinmesi Parçaları ECU ya
tanıtmak, Kompresyon testi, Silindir kaçak test cihazı, Egzoz emisyonları ve kontrolleri, katalitik konvertörler,
Araç gösterge sistemleri ve kontrolleri, Supap mekanizmaları, Değişken supap zamanlaması, Diagnostik test
cihazı ile yapılan kontroller Selenoid valfın kontrolleri Sensörün kontrolleri Yağlama hattında yapılan kontroller,
Motor testleri (Güç, moment, yakıt tüketimi, hava tüketimi, özgül yakıt tüketimi, volümetrik verim, termik
verim), Motor testleri (Güç, moment, yakıt tüketimi, hava tüketimi, özgül yakıt tüketimi, volümetrik verim,
termik verim), Taşıt testleri. (Ön Koşul: OTT235)
OTT 204 – Taşıtlar Mekaniği (3 kredi)
Hareket dirençleri, Yuvarlanma direnci, Tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, Hava direnci, bağıl hız,
Bernolli denklemi,Aerodinamik direnç, lift, Yanal kuvvetler, Aerodinamik direnç gücü, Yokuş direnci, Çeki
direnci, Toplam direnç hesaplamaları, Motor ve taşıt performansı Kavramalarda hareket iletimi, Moment ve güç
hesabı, Dişli oranı, Tahrik kuvveti, Transmisyon verimi, Doğrusal taşıt hareketi, Tekerlek tahrik kuvveti, Bir
taşıta ait, akslara gelen dinamik ve statik yükler, Taşıt hareket denklemi, tekerlek tahrik kuvveti- toplam direnç,
ivme, etkili kütle kavramları, Maksimum ivme, yokuş tırmanma yeteneği, Viraj dengesi, Hidrolik sistemler,
Hidrolik sızdırmazlık elamanları, Fren sistemi ile ilgili ampirik ifadeler, Fren sistemleri, Yol-zemin bilgisi, Fren
dağıtım ve kumanda sistemleri, Frenleme mekaniği, fren kuvveti dağılım gereksinimleri, Frenleme mekaniği.
(Ön Koşul: OTT205)
OTT 205 – Makine Elemanları (3 kredi)
Temel Kavramlar. Dayanım (Mukavemet) Bilgisi: Makine elamanlarında dış kuvvetlerin doğurduğu gerilmeler.
Makine elamanlarında dış kuvvetlerin doğurduğu gerilmeler, Toleranslar ve Yüzey Kalitesi: Toleransı gerektiren
nedenler. Boyut ve şekil toleransları. Yüzey kalitesi, Makine Elemanları: Kaynak, lehim. Yapıştırma Perçinler,
Vidalar, cıvatalar, Somunlar, saplamalar Rondela ve pullar, Miller ve akslar Kamalar, Sıkı geçme, sıkma geçme,
konik geçme Pimler, pernolar, Segman bağlantılarıYaylar, Yataklar ve kızaklar Kaplinler, Dişli çarklar,
sürtünmeli çarklar, Kayış ve kasnak mekanizmalarıZincir mekanizmaları. (Ön Koşul: OTT102)
OTT 206 – Alternatif Motor ve Yakıt Sistemleri (3 kredi)
Bitkisel Yakıtlarla Çalışan Motorlar, Wankel Motorları, stirling motorları, Elektrikli araçlar, Hybrid araçlar,
Yakıt Hücreli araçlar, Elektrikli, Hybrid ve yakıt hücreli araçların temel bakımları, LPG/Doğal gaz yakıt
özellikleri ve motorlarda uygulanma prensipleri, LPG/Doğal gaz yakıt sistemlerinin parçaları, LPG/Doğal gaz
yakıt sisteminde emniyet kuralları ve güvenlik, LPG tankı, Elektrovalfler ve filtre, Buharlaştırıcı
(RegülâtörKarıştırıcı,Yakıt seçme anahtarı ve elektrik bağlantıları,Benzin kesici elektrovalfi, Enjeksiyonlu
motorlarda LPG/Doğal gaz yakıt sistemleri, Motorlarda LPG yakıt sisteminin ayarları. (Ön Koşul: OTT211)
OTT 207 – Hareket Kontrol Sistemleri (3 kredi)
Otomobil şasileri, şasi çerçeveleri, şasi çerçevelerinin çeşitleri, şasi arızaları. Karoserinin hacimsel olarak
çeşitleri, yapısal olarak çeşitleri. Karoserilerde eğilme ve burulma dirençleri. FR ve FF tipi araçlar. Karoseri
tasarımı, tasarımı etkileyen faktörler. Karoserilerin tarihi gelişimleri, karoseriyi oluşturan kısımlar. Aerodinamik
ve otomobil. Otomobil karoserilerinde güvenlik. Direksiyon sistemlerin görevleri, elemanları, direksiyon
sisteminden beklenen özellikler, direksiyon darbe sönümleme mekanizmaları. Ayarlanabilir direksiyon
mekanizmaları. Dişli tip direkisiyon sistemleri, bilyalı tip direksiyon kutuları. Direksiyon sistemi bağlantı
elemanları, pitman kolu, rod, uzun ara rod, rod başı, direksiyon mafsalı, kısa rod, direksiyon amortisörü .
hidrolik direksiyon sistemi görevi, elemanları, çalışma prensibi. Avantaj ve dezavantajları. Hidroik direksiyon
çeşitleri. Döner valf tipi h.d . spoll valf tipi hidrolik direksiyonlar. Elektro mekanik direksiyon sistemleri.
Elemanları, çalışması, arızaları avantaj ve dezavantajları. Elektro hidrolik direksiyon sistemleri, elemanları,
çalışması avantaj ve dezavantajları. Öndüzen geometresi tanımı görevi kamber, kaster, king pin, toe in toe out
açılarının tanımı, özellikleri ve araç yön kumandasındaki önemleri . Dönüş açısı . İz takibi ve iz takibinin
bozulma nedenleri. Süspansiyon sistemlerinin görevleri, araç üzerindeki salınım çeşitleri elemanları ve araç
üzerindeki yerleşim çeşitleri. Süspansiyon sistemlerinin elemanları; yaylar, yay çeşitleri, yaprak yayların
süspansiyon sistemlerine bağlanması. Helezon yayların ön ve arka süspansiyon sistemlerinde kullanılması .
Helezon yayların özellikleri. Burulma çubuklu yaylar. Havalı yaylar. Hidro pnömatik yaylar. Yayların
kontrolleri, arızaları ve onarımları. Amortisörlerin görevleri, özellikleri, çeşitleri ve çalışması. Tek ve çift etkili
amortisörler, tek ve çift borulu amortisörler, hidrolik ve gazlı amortisörler. Amortisör arızalarının belirtileri,
amortisör arızalarının araçlar üzerindeki etkileri. Viraj demirinin görevi çalışması kontrol ve arızaları. Salıncak
kolları, rotiller çalışmaları kontrol ve arızaları. Sabit süspansiyon sistemlerinin elemanları ve çalışması. Serbest
süspansiyon sistemlerinin elemanları ve çalışması. Sistemlerin avantaj ve dezavantajları. Fren sistemlerinin
görevleri , elemanları merkez pompaları, fren yardımcı sistemleri, diskli ve kampanalı sistemelr, fren tekerlek
silindirleri, fren hidrolik yağları çeşitleri klasik fren sisteminin çalışması kontrol ve arızaları. Frenleme mekaniği,
tekerlek kilitlenmesinin sakıncaları Abs fren sistemlerinin elektronik ve hidrolik devresi, sistemlerin çalışması
kontrol ve arızaları. Dinamik sürüş sistemleri. ESP sistemlerinin görevi, elemanları ve çalışması kontrol ve
arızaları. Lastiklerin görevleri, lastiklerden beklenen özellikler, lastik çeşitleri, lastiklerin üzerinde yer alan
sembollerin açıklanması, lastik kontrolleri, arızaları, lastiklerin rotasyonu. (Ön Koşul: OTT101)
OTT 208 – Konfor Sistemleri (2 kredi)
Merkezi Kilit Sistemleri, Alarm sistemleri, İmmobilizer, Hava Yastıkları (Airbagler), Emniyet Kemerleri,
Elektrikli Koltuklar, Isıtmalı Camlar, Açılır Tavan Sistemleri, Otomatik Kapı Camları, Aydınlatma sistemleri,
Gösterge Sistemleri, Yakıt kesme Sistemi, Takip Mesafesi Sistemi
OTT 209 – Güç Aktarma Organları (3 kredi)
Güç aktarma organlarının tanımı, çeşitleri, elemaları.güç aktarma organlarından beklenen özellikler. Kavramalar
, kavramalardan beklenen özellikler, kavrama çeşitleri. Tek diskli kavramanın çalışma prensibi, hareket iletme ve
kesme konumu. Tek diskli kavramanın parçaları. Kavrama kumanda tertibatları, hareket iletme çubuklu sistem,
spiral telli sistem, hidrolik kumanda tertibatlarının parçaları, çalışmaları, ayarları, arızaları ve onarımları. Ayırma
çatalları ve ayırma yatakları. Tek diskli kavramanın hareket iletme ve hareket kesme durumundaki çalışması.
Kavramanın moment iletme kapasitesi, kavrama pedalına uygulanan kuvveti azaltmak amacıyla kullanılan
sistemler, diyafram yaylı kavramalar, hidrolik kumanda tertibatları. Kavrama tertibatı arızaları, arızaların
belirlenmesi, arıza nedenleri ve arızaların giderilmesi. Otomobillerde kullanılan kavrama tertibatlarının teknik
dökümanlardan incelenmesi. Kavrama tertibatında yapılan işlemlerin açıklanması. Vites kutularının görevi
tanımı ve motorlu araçlardaki kullanılma nedenleri. Vites kutusunda moment ve hız değişimlerinin sağlanması,
vites kutusunda kullanılan dişliler. Kayıcı dişli tip vites kutuları, senkromeçli vites kutuları. Vites kutusunu
oluşturan parçalar. Senkromeçli vites kutuları, parçaları ve çalışması. Vites durumlarının incelenmesi. Vites
kutusunun sağlaması gereken hız oranları. Vites değiştirme işleminde vites dişlerlinin çevresel hızlarının
eşitlemesi. Mekanik vites kutularında oluşacak arızala, arızaların belirlenmesi, arıa nedenleri ve arızaların
giderilmesi. Otomotik vites kutularının özellikleri, otomatik vites kutularının işlevleri. Otomatik vites kutularını
oluşturan ksımlar. Tork konvertörün kısımları ve çalışması. Planet dişli sistemi ve planet dişli sisteminde hız ve
moment değiştirme işlemleri. Otomatik vites kutularının hidrolik devreleri, yağ pompası ve el vanasının
çalışması, elektro vanaların ve hidrolik devrenin çalışmasının açıklanması. Robotize vites kutuların tanımı,
özellikleri ve avantajları, kullanım özellikleri, gösterge tablosu üzerindeki sembolleri ve uyarı lambaları.
Robotize vites kutularının yapısı. Robotize vites kutularının çalışması. Vites değiştirme ve vites geçiş
stratejilerinin belirlenip gerçekleştirilmei. Robotik vites kutularının bakım işlemeri. Şaftlar tanımı, görevi,
şaftlarda kritik hız. Ünivesal mafsallar ve kayıcı birleştirmeler. Üniversal mafsallarda periyodik hız değişimleri.
Üniversal mafsal ve kayıcı birleştirme arızaları. Hareket iletme sistemleri ,arka köprü momenti ve aborbe
edilmesi. Aksların görevi, özellikleri akslarda yapılan işlemler. Diferansiyellerin görevi, diferansiyeli oluşturan
parçalar. (Ön Koşul: OTT101)
OTT 211 – Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri (3 kredi)
Yakıt Sistemi, Aşırı doldurma sistemleri, İçten yanmalı motorlarda aşırı doldurma sistemlerinin kullanılma
nedenleri, Dizel motorlarında kullanılan aşırı doldurma sistemlerinin çeşitleri, Mekanik aşırı doldurma (Süper
şarj), Egzoz türbo kompresörü ile aşırı doldurma, İntercooler Sistemi, Yakıt Enjeksiyon Pompaları, Sıra Tipi
Yakıt Enjeksiyon Pompası, D.P.A. tip pompalar, Elektronik yakıt sistemi, Common Rail Dizel Enjeksiyon
Sistemi, Enjektörler, Enjektörlerde yapılan kontrol ve ayarlar, Dizel Motorları Elektronik Kontrol Üniteleri,
Dizel Diagnosu. (Ön Koşul: OTT110)
OTT 221 – Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2 kredi)
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma
sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
OTT 222 – Isıtma ve Soğutma Sistemleri (3 kredi)
Klima Kompresörleri, Evaparatör ,Kondenser, Klima Hortumları, Klima Kumanda Paneli, Gaz Kaçak Test
Cihazları, Klima Gazları, Klima Basınç Sensörü, Dış Hava Sıcaklık Sensörü, İç Hava Sıcaklık Sensörü, Kalorifer
Motorları, Kalorifer Radyatörleri, Hava Yönlendirme Klapele Motorları, Kalorifer Kumanda Paneli, Kalorifer
Rezistansları, Röleler, Hava Yönlendirme Hortumları, Üfleçler.
OTT 223 – Ölçme Tekniği (2 kredi)
Ölçme ve Kontrol Terminolojisi, Boyutsal Ölçü Birimleri, Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları Endirekt
(Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri, Kumpaslar, Mikrometreler
Komparatörler, Mastarlar, Sentiler, Ulusal ve Uluslararası Birim Sistemleri, Ölçü Aletlerinin Bakım ve
Ayarlarını Yapmak, Elektriksel Ölçü Aletleri, Ölçü Aletlerinin Kalibrasyonunu Yapmak, Diğer Ölçü
Aletleri(Lazer), Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi
OTT 224 – Hidrolik Pnömatik Sistemleri (3 kredi)
Hidrolik Devre Elemanlarını , Hidrolik Devre Şeması , Hidrolik Sistemlerin Arızalarını Tespit, Hidrolik
Arızaları Gidermek, Pnömatik Devre Elemanlarını Tanımak, Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak,
Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak, Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak, Pnömatik Sistemlerin
Arızalarını tespit Etmek, Pnömatik Arızaları Gidermek, Sistemlerin peryodik kontrollerini yapmak, Sistemlerin
Peryodik Bakımlarını Yapmak, Arıza Tespiti Yapmak, Arızalı Makinenin Onarımını Yapmak
OTT 229 – İlk Yardım (2 kredi)
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda
ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara
çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım
gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim
kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta
veya yaralıları taşıma.
OTT 232 – İşletme Yönetimi I (2 kredi)
İşletmenin temel kavramları, İşletmenin amaçları ve işletmecilik temel ilkeleri, İşletmenin çevreyle ilişkileri ve
sorumlulukları, İşletmelerin sınıflandırılması, Yapılabilirlik Çalışmaları
Kuruluş yeri seçimi, Kuruluş yeri amaçları ve etkenleri, İşletmelerde büyüme ve kapasite,
Yönetim ve organizasyon fonksiyonu, Finansman fonksiyonu, Üretim fonksiyonu, Pazarlama fonksiyonu, İnsan
kaynakları fonksiyonu, Muhasebe, halkla ilişkiler ve ar-ge fonksiyonları.
MOD016 – Bilgisayar Programcılığına Giriş (3 kredi)
Parametrik modellemenin esasları, SolidWorks arayüzü, dosya oluşturma, kaydetme, program ve araç
çubuklarının ayarları ve özelleştirilmesi, Solidworks sketch komutlarıyla parametrik eskizler hazırlama,
SolidWorks katı modelleme komutları, SolidWorks equation ve design table kullanımı, yapılandırma oluşturma,
SolidWorks yüzey modelleme komutları, SolidWorks teknik resim oluşturma (temel görünüşler, kesit alma,
ölçekler, şablon oluşturma, ölçülendirme), SolidWorks ile basit kalıp tasarımları, Farklı formatlarda kaydetme
ve e-drawing modülünün kullanımı. (Ön Koşul: MOD103)
OTT 234 – Hasar Tespit ve Değerlendirme (2 kredi)
nsan psikolojisi, 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ve 5684 Sayılı Sigorta Kanunu, sigorta mevzuatı,
hasar çeşitleri, nedenleri ve etkileri, malzemelerin özellikleri, yedek parça, siparişleme, dosyalama ve arşivleme,
davranış bilimleri, maliyet çıkarmak, ekspertiz raporu hazırlamak, hasarlı araç ile ilgili evrakları düzenlemek,
yedek parça listesi oluşturmak ve sipariş vermek, ilgili sigorta şirketi ve eksper ile işlemleri tamamlamak.
OTT200 İş Yeri Eğitimi II (Kredisiz)
15 iş gününi kapsamaktadır.Öğrencilerin staj yapacağı iş yerinde proje tasarım,ürün geliştirme/AR-GE, kalite
güvence,yapısal analiz ve tasarım, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili uygulamalı bilgiler kazandırmaktadır.Staj süresi
sonunda bir rapor hazırlanıp bölüme sunulmasını kapsamaktadır.
Ayrıca öğrenciler OTT100 ve OTT200 Stajlarını 30 iş gününü kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olarak
Yapma imkanına sahiptirler,
OTT 235 – Emisyon Kontrol Sistemleri (2 kredi)
Yakıtlar. Yanma ve Yanma Reaksiyonları (Sıvı (benzin ve dizel) ve gaz (doğalgaz, LPG, hidrojen) yakıtlar.
Yanma ile ilgili temel kavramlar, yanma türleri teorik tam yanma, eksik yanma ve kısmi eksik yanma. Taşıt
Kaynaklı Kirleticiler ve Hava Kirliliğine Etkileri (Kirletici egzoz gazlarını, insan ve çevre sağlığı üzerindeki
etkileriKirleticiler için tariflenen ölçü birimleri(ppm, mg/m3, %). Motor Konstrüktif Özelliklerinin Ayar ve
Bakım Değerlerinin Emisyonlar Üzerindeki Etkileri (Yanma odası şekli ve yüzey/hacim oranı sıkıştırma oranı,
Yakıt püskürtme şekli, aşırı doldurma, Hava/yakıt oranı, ateşleme avansı, platin aralığı ve yakıtın uygunluğu.
Farklı Taşıt Çalışma Şartlarının Emisyonlar Üzerindeki Etkisi (Bir taşıtın; ısınma, rölanti, hız kesme, sabit hız,
ivmelenme durumlarında atmosfere yaydığı kirletici gazların büyüklüğünü ve sebepleri. Taşıt Kaynaklı
Kirleticilere Karşı Alınan Önlemler. Kirleticiler İçin Getirilen Kanuni Sınırlamalar ve Emisyon Ölçüm
Teknikleri (Benzinli ve dizel araçlara ait test ve ölçüm yöntemleri ve standartları).
OTT 241 – Kalite Yönetim Sistemleri (2 kredi)
Kalite Kavramı, Kalite Kavramı-Standart ve Standardizasyon, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim
ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi
Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, EFQM
Mükemmellik Model