Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Otomotiv Teknolojisi Önlisans  Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır

Programa Kabul Şartları

Lise diploması. Türk vatandaşlarının kabulü, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir. Kıbrıslı Türklerin kabulü, Yakın Doğu Üniversitesi Giriş ve Yerleştirme sınavına dayanmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kabulü, lise bilgilerine dayanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 136'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Eğitim yöntemi olarak; öğretim üyeleri tarafından yapılan dersler, sınıf tartışması ve bireysel projeler uygulanmaktadır. Müfredat çok disiplinli bir yaklaşımla planlanmaktadır. 1. yıl öğrenciler temel derslerini ve programlama, sistem ve yönetim dersleri almaktadırlar. 2. yıl, Otomotiv dersleri,  tasarım derslerinin yanı sıra, akademik ilgi alanlarına göre ders seçme imkanı verilmektedir.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Motor parçaları ve sistemleri üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme yeteneği ile donatılır.
2Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır.
3Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.

İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur

4Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
5Meslek etiği ve kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme becerisini kazanır.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI 
12345678910111213 
1. YIL – 1. DÖNEM 
OTT101Motor Teknolojileri1335-3------- 
OTT103Otomotiv Elektriği              
BİL101Bilgi ve İletişim Teknolojileri1335-3------- 
MOD105Mesleki Matematik I52-2--------1 
MOD103Meslek Resmi I22322-------- 
FİZ101Genel Fizik5-3---------- 
İNG101İngilizce I----------433 
AİT101Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I--------5---3 
TUR101Türk Dili I--------5---3 
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi----------2-5 
KAM100Kampüs Oryantasyon----------2-5 
1. YIL – 2. DÖNEM 
OTT102Otomotiv Malzeme Teknolojisi3344--------- 
OTT104Otomotiv Elektroniği3344--------- 
OTT110Buji Ateşlemeli Motorların Ateşleme ve Yakıt Sistemi3344--------- 
OTT116İş Sağlığı ve Güvenliği3344--------- 
OTT224Hidrolik ve Pnömatik Sistemler3344--------- 
OTT233Bilgisayar  Destekli  Çizim3344--------- 
OTT235Emisyon Kontrol Sistemleri3344--------- 
MOD017Mesleki Matematik II52-2--------1 
İNG102İngilizce  II----------433 
TUR102Türk Dili II--------5---3 
AİT102Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II--------5---3 
KAR100Kariyer Planlama-------1--1-3 
OTT100İş Yeri Eğitimi I34443211232-3 
2. YIL – 1. DÖNEM 
OTT205Makine Elemanları34443211232-3 
OTT207Hareket Kontrol Sistemleri34443211232-3 
OTT209Güç Aktarım Organları34443211232-3 
OTT211Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri34443211232-3 
OTT222Isıtma ve Soğutma Sistemleri1335-3------- 
OTT223Ölçme Teknikleri1335-3------- 
OTT229İlk Yardım1335-3------- 
OTT241Kalite Yönetim Sistemleri1335-3------- 
2. YIL – 2. DÖNEM 
OTT202Motor Test Ayarları I34443211232-3 
OTT204Taşıtlar Mekaniği34443211232-3 
OTT206Alternatif Motor ve Yakıt Sistemleri34443211232-3 
OTT208Konfor  Sistemleri34443211232-3 
OTT201Termodinamik54323-------- 
OTT221Araştırma Yöntem ve Teknikleri1335-3------- 
OTT232İşletme Yönetimi I1335-3------- 
OTT234Hasar Tespit ve Değerlendirme1335-3------- 
OTT200İş Yeri Eğitimi II34443211232-3 
YABANCI DİLLER 
Xxx 000   
Xxx 000   
Xxx 000   
Xxx 000   

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

Araç teknik servis hizmetlerinde operatör veya   formen, Bakım-onarım işlerinde operatör veya formen, Otomotiv ekipman operatörlüğü, Otomotiv imalat  endüstrisinde operatör veya formen,Teknik resim okuma-çizme, Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanımı, Hidrolik-pnömatik sistem alanlarında, Otomotiv ve yedek parça ticarethanelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı olarak çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansprogramlara başvurabilirler. Otomotiv Mühendisliği Programına başvurabilirler.Önlisans da almış oldukları derslerden birkaçından muaf olacak şekilde Otomotiv Mühendisliği eğitimlerine başlayabilirler. . Türk vatandaşlarının kabulü, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, DGS adı verilen dikey geçiş  sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir. Kıbrıslı Türklerin kabulü, Yakın Doğu Üniversitesi Giriş ve Yerleştirme sınavına dayanmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kabulü, lise bilgilerine dayanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

2 yıl ; yılda 2 dönem, her dönem 16 hafta. Tam Zamanlı

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİDERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
YABANCI DİLLERYabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. YIL – 1. DÖNEM 
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS 
OTT101Motor Teknolojileri2133 
OTT103Otomotiv Elektriği2133 
MOD105Mesleki Matematik I3035 
FİZ101 Genel Fizik2135 
BİL101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri2022 
İNG101 İngilizce I2133 
MOD103 Teknik Resim I2133 
TUR101 Türk Dili I2022 
AİT101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I2022 
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2022 
KAM100 Kampüs Oryantasyon0002 
Toplam33   23

 

1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
OTT102Otomotiv Malzeme Teknolojisi2133
OTT104OTT 103Otomotiv Elektroniği2132
OTT110OTT 103Buji Ateşlemeli Motorların Ateşleme ve Yakıt Sistemi2032
OTT116 İş Sağlığı ve Güvenliği2022
OTT224 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler2132
OTT233MOD105Bilgisayar  Destekli  Çizim2022
OTT235 Emisyon Kontrol Sistemleri2022
MOD017MOD105Mesleki Matematik II3035
İNG102İNG 101İngilizce  II3034
TUR102TUR101Türk Dili II2022
AİT102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I2022
KAR100 Kariyer Planlama0002
OTT100 İş Yeri Eğitimi I0007,5
Toplam37,5

 

2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
OTT205OTT102Makine Elemanları3034
OTT207OTT101Hareket Kontrol Sistemleri3134
OTT209OTT 101Güç Aktarma Organları3034
OTT211OTT110Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri3034
OTT222 Isıtma ve Soğutma Sistemleri3034
OTT223 Ölçme Teknikleri3024
OTT229 İlk Yardım1123
OTT241 Kalite Yönetim Sistemleri2023
Toplam30

 

2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
OTT202OTT 235Motor Test Ayarları I3034
OTT204OTT 205Taşıtlar Mekaniği3034
OTT206Alternatif Motor ve Yakıt Sistemleri3034
OTT208 Konfor  Sistemleri2023
OTT201FİZ 101Termodinamik2134
OTT221 Araştırma Yöntem ve Teknikleri2023
OTT232 İşletme Yönetimi I2023
OTT234 Hasar Tespit ve Değerlendirme2023
OTT200 İş Yeri Eğitimi II0007,5
Toplam35,5
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
 
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 131 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi