BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İLF101İletişime Giriş3-
RTS203Radyo Program Yapımı3-
BİL101Bilişim Teknolojileri2-
TUR101Türk Dili 13-
GZT205Haber Yazımına Giriş2-
FİZ101Fizik3-
İNG101İngilizce I2-
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi0-
TOPLAM

II. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
İLF108İletişim Tarihi3
BİL102Bilişim Teknolojileri II3
TUR102Türk Dili II3
RTS101Radyo ve Televizyona Giriş2
KTK100Kıbrıs Kültürü Ve Tarihi3
KAR100Kariyer Planlama3
RTS201Televizyonun Temel Kavramları2
ING102İngilizce II2
AİT102Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II0
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
Rts321Uygulamalı Televizyon Çalışması3
RTS301İç Staj 13
RTS325Radyo Televizyon Haberciliği3
RTS241Kurgu 13
Xxx 000Seçmeli3
Xxx 000Seçmeli2
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
RTS205Televizyon Program Yapımı3
RTS432Kısa Film Yapımı3
RTS302İç Staj 23
RTS240Bölüm Projesi2
Xxx 000Seçmeli3
Xxx 000Seçmeli2
TOPLAM
Ders İçerikleri

OTEK 101 - Motor Teknolojisi (3 kredi)
Ölçü aletleri, Motor terimleri, İki ve Dört Zamanlı Çevrimler, Otto Çevrimleri, Dizel Çevrimleri, Motorlarda Ölçme ve Kontrol, Subaplar, Sente ve Silindir Kapağı, Subap Mekanizmaları, Piston Biyel Mekanizması, Segmanla, Krank ve Kam Milleri, Zaman Ayar Düzenekleri, Değişken Subap Zamanlaması, Değişken Subap Zamanlaması, Motor Blokları, Yağlama Sistemi.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• MOTOR TEKNOLOJİS, Muzaffer Hakan YARDIM, Nobel Yayın

OTEK 103 - Otomotiv Elektriği (3 kredi)
Elektriki Prensipler, alternatif ve doğru akım, Elektrik Ölçümler, Birimler Manyetizma, Ohm Kanunu, Kirşof Kanunları(Seri, Paralel ve Karışık Devre Teorisi), Akünün Görevleri ve Çalışma Prensibi, Akü Çeşitleri Akünün Yapısı Elektrolit, Akü Etiketi, Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler, Akü Elektroliti Hazırlanması, Akü kontrolleri ve şarj işlemleri, Şarj Sistemi,Görevi, Yapısı ve Çeşitleri Alternatörlerin Çalışma Prensibi, Kontrol ve Bakımları Regülatör (Konjektör) Görevi, Çeşitleri ve Yapısal Özellikleri Şarj Sisteminin Kontrolleri, Marş Sistemi, Çeşitleri ve Yapıları, Marş Devresi ve Marş Devresinde Kullanılan Kablo Çeşitleri ve Özellikleri, Marş Sisteminin Kontrolleri Bakım ve Arızaları, Araç elektrik sistemleri, Aydınlatma, Sis Far Devreleri, Kısa ve Uzun Far Devresi Kontrolleri ve Far Ayarları, Ön ve Arka Park Devresi, Sinyal Devresi, Geri Vites Devresi, Korna devresi, Fren ikaz Lambası devresi.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• OTOMOTİV ELEKTRİĞİ Cafer KAPLAN-Rıdvan ARSLAN-Ali SÜRMEN Alfa Yayın Evi

MTHE 201 – Termodinamik (3 kredi)
Termodinamik ve enerji, boyutlar ve birimler, genel kavramlar (sıcaklık, basınç, nem, hacim, SI, ve diğer ölçü birimleri v.s.), saf maddelerin özellikleri, termodinamiğin sıfırıncı kanunu, Hal durumları ve ideal gaz denklemleri, Isı ve iş tanımları, entalpi, iç enerji ve entropi tanımları ve termodinamiğin birinci kanunu. Termodinamiğin ikinci kanunu ve carnot çevrimleri, ideal makine ve bir makinanın veriminin hesaplanması, ısıtma ve soğutma çevrimleri, gaz türbinleri, yanmanın termodinamiksel incelenmesi.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Sürmen, A.,Karamangil, M,İ., Arslan, R., “Motor Termodinamiği”, 2004, ALFA-AKTUEL Yayınevi
• MEGEP ders notları, Mühendisler için Termodinamik, A. Yunus Çengel

BİL 101 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi (2 kredi)
Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları. İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesi, İnternet teknolojisi ve kavramları, Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi, Kelime işlemci araç çubukları ve komutları, Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı, Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı.

TMAT 101 – Mesleki Matematik I (3 kredi)
Tamsayılar, Kesirli sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Mutlak değer, Tamdeğer, Logaritma, Cebirsel ifadeler, Birinci dereceden denklemler, Oran, orantı problemleri, İkinci dereceden denklemler, Eşitsizlikler, Lineer denklem sistemleri ve Lineer eşitsizlik sistemleri, Açı, Üçgen ve temel özellikler, Temel dörtgen çeşitleri, Çember denklemi ve temel özellikleri, Katı cisimler ve temel özellikleri, Matrisler, Determinantlar, Üç değişkenli lineer denklem sistemleri
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Basri Çelik, Mesleki Matematik,Dora Yayınları
• Basri Çelik, Temel Matematik, Dora Yayınları

FİZ 101 – Fizik (3 kredi)
Giriş, büyüklükler, birim sistemleri, Skaler ve vektörel büyüklükler, Vektörel hesap, kuvvet ve bileşke kuvvet, Moment ve bir kuvvetin momenti, Denge, denge şartları ve basit makineler, Ağırlık merkezi, Newton’un II. Kanunu, Hız, İvme, Düzgün Doğrusal ve Düzgün Değişen Hareket, Sürtünme, sürtünmeli yüzeylerde hareket, İş ve Enerji, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Güç, Katı, sıvı ve gazlarda basınç, kaldırma kuvveti, Isı ve sıcaklık, sıcaklık ölçüm şekilleri, genleşme, ısının iletim şekilleri.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Engineering Science, John Bird. Third edt. Linacre House, Jordan Hill, Oxford


AİT 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (Kredisiz)

Türk Devriminin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Anadolu’nun İşgali, Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Kurtuluş Savaşı Başlıyor, Güney ve Batı Cephelerinde Utku, Batı Cephesinde Sona Doğru, Büyük Utku ve Onurlu Bir Barışın Hazırlıkları, Lozan Konferansı ve Barış.

OTEK 102 - Otomotiv Malzeme Teknolojisi (3 kredi)
Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması. Malzeme muayenelerinin tanımı, amacı ve çeşitleri. Malzeme sınıflandırma şeması çizimi. Malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik, teknolojik özellikleri. Malzeme seçimi. Malzemelerin özellikleri. Madensel malzemelerde kristal yapılar. Gerilmelerin tanımı ve sınıflandırılması. Çekme deneyi. Çekme uzama diyagramı. Elastiklik, plastiklik, çekme dayanımı. Elastiklik modülü. Düşük karbonlu bir çelik çubuğun çekilmesi sırasında oluşan gerilim uzama diyagramının çizimi. Sertlik kavramı, sertliklerin sınıflandırılması. Sertlik ölçme yöntemleri. Brinell sertlik ölçme yöntemi. Brinell sertlik ölçümünde malzeme özelliği ve bilya çapına göre kuvvet seçimi Vickers ve Rockwell sertlik ölçme yöntemleri. Sertlik ölçme yöntemlerinin ölçme prensipleri ve sertlik ölçme işleminde dikkat edilecek hususlar. Dinamik sertlik ölçme yöntemi, çentikli darbe deneyi. Charpy ve İzod vurma deneyleri. Özlülük ve kırılganlık kavramları, malzeme yorulması. Malzemelerin iç yapılarının incelenmesi, x ve gama ışınları ile malzeme muayenesi Utrasonik enerji (ses dalgaları) ile malzeme muayenesi, mıknatıs akısı ile malzeme muayenesi. Metolografik muayeneler. Mikroskobik ve makroskobik muayenelerin yapılışı. Ses dalgaları ile muayene prensip şemasının çizilerek açıklanması Kıvılcım muayenesi, teknolojik muayeneler. Alaşımların tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması. Tek fazlı ve çift fazlı alaşımlar. Alaşımların ısıl eğrileri ve denge diyagramları. Alaşımların denge diyagramlarının çiziminin açıklanması Allotropi (faz dönüşümleri) allotropik malzemelerin diyagramlarının incelenmesi. Demirin allotropisinin incelenmesi. Demirin faz dönüşümü diyagramının çizilmesi Otomotiv sektöründe kullanılan malzemeler. Alüminyum, bakır ve çelik alaşımlarının incelenmesi. Alaşım elemanlarının alaşım özelliklerine etkileri. Motorlu taşıtlardaki zorlamalar ve bu zorlamalara karşı oluşan malzeme davranışları. Motor parçalarını oluşturan malzemelerin termik, kimyasal ve teknolojik özellikleri. Çelik ve döküm malzemeler. Alüminyum alaşımları, bakır alaşımları ve sinterlenmiş malzemeler. Plastik malzemeler, birleşik malzemeler, temel motor parçalarının (pistonlar, piston pimleri, biyel kolu, krank mili, ana vekol yatakları, kam mili, silindir kapağı, silindir bloğu, supap mekanizması, motorlarda kullanılan birleşik malzemeler. Motor parçalarının malzeme çözümlemelerinin yapılması . Motor yağları, çevre koruması ve otomotiv işletmeleri. Tehlikeli ve zararlı maddelerle güvenli çalışma.
Temel taşıt parçaları ve görevleri, üretim tekniği bilgisi, taşıt parçaları malzemesi ve üretim teknikleri, montajlama şekilleri ve toleransları

Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Malzeme Bilgisi Temel Ders Kitabı Şefik Güleç
• Malzeme Bilgisi Galip BAYDUR

OTEK 110 - Buji Ateşlemeli Motorların Ateşleme ve Yakıt Sistemleri (3 kredi)
Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi, Platin Kumandalı, Transistörlü Ateşleme Sistemi, Hall Etkisi (Hall Effekt) Kumandalı, Elektronik Ateşleme Sistemi, Endüktif Vericili Elektronik ve Distribütörden Uyartımlı Ateşleme Sistemi, Distribütörsüz Tip Elektronik Ateşleme Sistemi Avans, Manyetik Sensör(Pozisyon Sensörü), Elektronik Kontrol Ünitesi, Bobinler Vuruntu Sensörü, Bujiler, Bobinler, Elektronik Devreler ve Devre Elemanları, Sensörler Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi, Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Tek Nokta Enjektör, Basınç Regülatörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası,Lamda Sensörü (Oksijen Sensörü), Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi, Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Çok Nokta Enjektörler, Gaz Kelebek Potansiyometresi, Yakıt Rampası( Yakıt Dağıtım Hattı), Direkt Enjeksiyon Sistemi,Direkt Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Direkt Enjektörler, Hava Sıcaklık Sensörü, Basınç Regülatörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi , Elektro Yakıt Pompası, Termik Zaman Şalteri, Kam Mili Konum Sensörü, Rölanti Kontrol Selenoid Kontrol Valfi

OTEK 104 – Otomotiv Elektroniği (3 kredi)
Elektroniğin Temel Kavramları ve Devre Elemanları, Çeşitli Elektronik Devrelerin Yapıları, Çalışmaları ve Kontrolleri, Diagnostik Cihazlar, Elektronik Kontrol Sistemlerinin yapısal özellikleri, Sensörler, Hareket elemanları,Otomotiv elektroniğinde devre okuma, Dijital Elektronik Ateşleme Sistemleri, Elektronik Kontrollü Yakıt Püskürtme Sistemleri, Elektronik Kontrollü Aktarma Organları Sistemleri, Elektronik Kontrollü Hareket Kontrol Sistemleri, Elektronik Kontrollü Güvenlik- bilgilendirme Sistemleri, Elektronik Kontrol Üniteleri Arasında Haberleşme Yöntemleri.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Arslan, R., Sürmen, A., “Otomotiv Elektroniği”,, ALFA_AKTUEL yayınları, 2009.
• Kaplan, C., Arslan, R., Sürmen, A., “Otomotiv Elektriği”,, ALFA_AKTUEL yayınları, 2012.

TÇİZ102 – Meslek Resmi (3 kredi)
Doğru, Dikme ve Açılar, İz Düşüm Metotları, Kesit Ölçülendirme, Perspektifin Özellikleri, Perspektifin Çeşitleri, İki Boyutlu Resimlerin Perspektif Olarak Çizilmesi, Perspektiflerde Ara Kesitin Önemi, Görünüşlerde Ara Kesit Kavramı, Makine Parçalarında Ara Kesit Kavramı, Standardizasyonun Önemi, Çeşitli Standart Makine Elemanları, Birleştirme Elemanları, Dişli Çarklar, Sökülebilen Birleştirme Elemanları, Millerin Resimde Gösterilmesi ve Ölçülendirilmesi, Yaylar, Kamlar ,Kasnaklar, Yataklar, Alıştırma ve Tolerans, Yüzey İşleme İşaretleri, Montaj Resimleri
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Türkdemir, K. 1997. Teknik Resim I. Bilal Ofset
• Aslan MEHMET, Uygulamalı Teknik Resim

OTEK 116 – İş Sağlığı ve Güvenliği (2 kredi)
İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Prof.Dr.Abdülvahap Yiğit-İş güvenliği, Aktüel yayınları

TMAT 102 – Mesleki Matematik II (3 kredi)
Fonksiyon kavramı, Bazı özel Fonksiyonlar, Fonksiyonların tanım kümeleri, Fonksiyonlarda yapılan işlemler, Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Limit kavramı, Türev kavramı ve türev kuralları, Fonksiyonların Türevleri, Genel Tekrar ve Arasınav, Türevin Mesleki Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli integral ve uygulamaları.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Basri Çelik, Mesleki Matematik,Dora Yayınları
• Basri Çelik, Temel Matematik, Dora Yayınları


OTEK 205 – Makine Elemanları (3 kredi)

Temel Kavramlar. Dayanım (Mukavemet) Bilgisi: Makine elamanlarında dış kuvvetlerin doğurduğu gerilmeler. Makine elamanlarında dış kuvvetlerin doğurduğu gerilmeler, Toleranslar ve Yüzey Kalitesi: Toleransı gerektiren nedenler. Boyut ve şekil toleransları. Yüzey kalitesi, Makine Elemanları: Kaynak, lehim. Yapıştırma Perçinler, Vidalar, cıvatalar, Somunlar, saplamalar Rondela ve pullar, Miller ve akslar Kamalar, Sıkı geçme, sıkma geçme, konik geçme Pimler, pernolar, Segman bağlantılarıYaylar, Yataklar ve kızaklar Kaplinler, Dişli çarklar, sürtünmeli çarklar, Kayış ve kasnak mekanizmaları,Zincir mekanizmaları
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• İşler, H., Makine Elemanları (Ders Notları), 2010.
• Akkurt, M., Makine Elemanları 1-2, Birsen Yayınevi, 1996.
• Çerik, H.,V., Makine Bilgisi ve Makine Elemanları Cilt 1-2, Vefa Yayınevi, 1986.
• Staudt, W., Motorculukta Metal Tekniği, Milli Eğitim Bakanlığı Basım Evi, 2000.

OTEK 207 – Hareket Kontrol Sistemleri (3 kredi)
Otomobil şasileri, şasi çerçeveleri, şasi çerçevelerinin çeşitleri, şasi arızaları. Karoserinin hacimsel olarak çeşitleri, yapısal olarak çeşitleri. Karoserilerde eğilme ve burulma dirençleri. FR ve FF tipi araçlar. Karoseri tasarımı, tasarımı etkileyen faktörler. Karoserilerin tarihi gelişimleri, karoseriyi oluşturan kısımlar. Aerodinamik ve otomobil. Otomobil karoserilerinde güvenlik. Direksiyon sistemlerin görevleri, elemanları, direksiyon sisteminden beklenen özellikler, direksiyon darbe sönümleme mekanizmaları. Ayarlanabilir direksiyon mekanizmaları. Dişli tip direkisiyon sistemleri, bilyalı tip direksiyon kutuları. Direksiyon sistemi bağlantı elemanları, pitman kolu, rod, uzun ara rod, rod başı, direksiyon mafsalı, kısa rod, direksiyon amortisörü . hidrolik direksiyon sistemi görevi, elemanları, çalışma prensibi. Avantaj ve dezavantajları. Hidroik direksiyon çeşitleri. Döner valf tipi h.d . spoll valf tipi hidrolik direksiyonlar. Elektro mekanik direksiyon sistemleri. Elemanları, çalışması, arızaları avantaj ve dezavantajları. Elektro hidrolik direksiyon sistemleri, elemanları, çalışması avantaj ve dezavantajları. Öndüzen geometresi tanımı görevi kamber, kaster, king pin, toe in toe out açılarının tanımı, özellikleri ve araç yön kumandasındaki önemleri . Dönüş açısı . İz takibi ve iz takibinin bozulma nedenleri. Süspansiyon sistemlerinin görevleri, araç üzerindeki salınım çeşitleri elemanları ve araç üzerindeki yerleşim çeşitleri. Süspansiyon sistemlerinin elemanları; yaylar, yay çeşitleri, yaprak yayların süspansiyon sistemlerine bağlanması. Helezon yayların ön ve arka süspansiyon sistemlerinde kullanılması . Helezon yayların özellikleri. Burulma çubuklu yaylar. Havalı yaylar. Hidro pnömatik yaylar. Yayların kontrolleri, arızaları ve onarımları. Amortisörlerin görevleri, özellikleri, çeşitleri ve çalışması. Tek ve çift etkili amortisörler, tek ve çift borulu amortisörler, hidrolik ve gazlı amortisörler. Amortisör arızalarının belirtileri, amortisör arızalarının araçlar üzerindeki etkileri. Viraj demirinin görevi çalışması kontrol ve arızaları. Salıncak kolları, rotiller çalışmaları kontrol ve arızaları. Sabit süspansiyon sistemlerinin elemanları ve çalışması. Serbest süspansiyon sistemlerinin elemanları ve çalışması. Sistemlerin avantaj ve dezavantajları. Fren sistemlerinin görevleri , elemanları merkez pompaları, fren yardımcı sistemleri, diskli ve kampanalı sistemelr, fren tekerlek silindirleri, fren hidrolik yağları çeşitleri klasik fren sisteminin çalışması kontrol ve arızaları. Frenleme mekaniği, tekerlek kilitlenmesinin sakıncaları Abs fren sistemlerinin elektronik ve hidrolik devresi, sistemlerin çalışması kontrol ve arızaları. Dinamik sürüş sistemleri. ESP sistemlerinin görevi, elemanları ve çalışması kontrol ve arızaları. Lastiklerin görevleri, lastiklerden beklenen özellikler, lastik çeşitleri, lastiklerin üzerinde yer alan sembollerin açıklanması, lastik kontrolleri, arızaları, lastiklerin rotasyonu.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Otomobil Şasisi Cilt I-II William H. Crause Çeviri İbrahim ANLAŞ
• Megep ders kitabı


OTEK 209 – Güç Aktarma Organları (3 kredi)

Güç aktarma organlarının tanımı, çeşitleri, elemaları.güç aktarma organlarından beklenen özellikler. Kavramalar , kavramalardan beklenen özellikler, kavrama çeşitleri. Tek diskli kavramanın çalışma prensibi, hareket iletme ve kesme konumu. Tek diskli kavramanın parçaları. Kavrama kumanda tertibatları, hareket iletme çubuklu sistem, spiral telli sistem, hidrolik kumanda tertibatlarının parçaları, çalışmaları, ayarları, arızaları ve onarımları. Ayırma çatalları ve ayırma yatakları. Tek diskli kavramanın hareket iletme ve hareket kesme durumundaki çalışması. Kavramanın moment iletme kapasitesi, kavrama pedalına uygulanan kuvveti azaltmak amacıyla kullanılan sistemler, diyafram yaylı kavramalar, hidrolik kumanda tertibatları. Kavrama tertibatı arızaları, arızaların belirlenmesi, arıza nedenleri ve arızaların giderilmesi. Otomobillerde kullanılan kavrama tertibatlarının teknik dökümanlardan incelenmesi. Kavrama tertibatında yapılan işlemlerin açıklanması. Vites kutularının görevi tanımı ve motorlu araçlardaki kullanılma nedenleri. Vites kutusunda moment ve hız değişimlerinin sağlanması, vites kutusunda kullanılan dişliler. Kayıcı dişli tip vites kutuları, senkromeçli vites kutuları. Vites kutusunu oluşturan parçalar. Senkromeçli vites kutuları, parçaları ve çalışması. Vites durumlarının incelenmesi. Vites kutusunun sağlaması gereken hız oranları. Vites değiştirme işleminde vites dişlerlinin çevresel hızlarının eşitlemesi. Mekanik vites kutularında oluşacak arızala, arızaların belirlenmesi, arıa nedenleri ve arızaların giderilmesi. Otomotik vites kutularının özellikleri, otomatik vites kutularının işlevleri. Otomatik vites kutularını oluşturan ksımlar. Tork konvertörün kısımları ve çalışması. Planet dişli sistemi ve planet dişli sisteminde hız ve moment değiştirme işlemleri. Otomatik vites kutularının hidrolik devreleri, yağ pompası ve el vanasının çalışması, elektro vanaların ve hidrolik devrenin çalışmasının açıklanması. Robotize vites kutuların tanımı, özellikleri ve avantajları, kullanım özellikleri, gösterge tablosu üzerindeki sembolleri ve uyarı lambaları. Robotize vites kutularının yapısı. Robotize vites kutularının çalışması. Vites değiştirme ve vites geçiş stratejilerinin belirlenip gerçekleştirilmei. Robotik vites kutularının bakım işlemeri. Şaftlar tanımı, görevi, şaftlarda kritik hız. Ünivesal mafsallar ve kayıcı birleştirmeler. Üniversal mafsallarda periyodik hız değişimleri. Üniversal mafsal ve kayıcı birleştirme arızaları. Hareket iletme sistemleri ,arka köprü momenti ve aborbe edilmesi. Aksların görevi, özellikleri akslarda yapılan işlemler. Diferansiyellerin görevi, diferansiyeli oluşturan parçalar,
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Motorlu Taşıtlarda Güç Aktarma Organları, R.Arslan, A.Sürmen, C.Kaplan, M.İ.Karamangil
• Motorlu Araçların Güç Aktarma Organları –Demir YÜCELEN Asım BETUN
• Megep ders kitabı

OTEK 211 – Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri (3 kredi)
Yakıt Sistemi, Aşırı doldurma sistemleri, İçten yanmalı motorlarda aşırı doldurma sistemlerinin kullanılma nedenleri, Dizel motorlarında kullanılan aşırı doldurma sistemlerinin çeşitleri, Mekanik aşırı doldurma (Süper şarj), Egzoz türbo kompresörü ile aşırı doldurma, İntercooler Sistemi, Yakıt Enjeksiyon Pompaları, Sıra Tipi Yakıt Enjeksiyon Pompası, D.P.A. tip pompalar, Elektronik yakıt sistemi, Common Rail Dizel Enjeksiyon Sistemi, Enjektörler, Enjektörlerde yapılan kontrol ve ayarlar, Dizel Motorları Elektronik Kontrol Üniteleri, Dizel Diagnosu

OTEK 202 – Motor Test ve Ayarları (3 kredi)
Motor sistemlerinin fiziki kontrolleri, soğutma ve yağlama sistemleri, Ateşleme sistemi ve kontrolleri, Diyagnostik cihazları Diagnostik test cihazının kabloları ve bağlantıları, Motor sistemlerinde arıza taranması, Elektronik kontrol ünitesi (ECU), Arıza kodları ECU hafızasındaki arızaları silinmesi Parçaları ECU ya tanıtmak, Kompresyon testi, Silindir kaçak test cihazı, Egzoz emisyonları ve kontrolleri, katalitik konvertörler, Araç gösterge sistemleri ve kontrolleri, Supap mekanizmaları, Değişken supap zamanlaması, Diagnostik test cihazı ile yapılan kontroller Selenoid valfın kontrolleri Sensörün kontrolleri Yağlama hattında yapılan kontroller, Motor testleri (Güç, moment, yakıt tüketimi, hava tüketimi, özgül yakıt tüketimi, volümetrik verim, termik verim), Motor testleri (Güç, moment, yakıt tüketimi, hava tüketimi, özgül yakıt tüketimi, volümetrik verim, termik verim), Taşıt testleri

OTEK 204 – Taşıtlar Mekaniği (3 kredi)
Hareket dirençleri, Yuvarlanma direnci, Tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, Hava direnci, bağıl hız, Bernolli denklemi,Aerodinamik direnç, lift, Yanal kuvvetler, Aerodinamik direnç gücü, Yokuş direnci, Çeki direnci, Toplam direnç hesaplamaları, Motor ve taşıt performansı Kavramalarda hareket iletimi, Moment ve güç hesabı, Dişli oranı, Tahrik kuvveti, Transmisyon verimi, Doğrusal taşıt hareketi, Tekerlek tahrik kuvveti, Bir taşıta ait, akslara gelen dinamik ve statik yükler, Taşıt hareket denklemi, tekerlek tahrik kuvveti- toplam direnç, ivme, etkili kütle kavramları, Maksimum ivme, yokuş tırmanma yeteneği, Viraj dengesi, Hidrolik sistemler, Hidrolik sızdırmazlık elamanları, Fren sistemi ile ilgili ampirik ifadeler, Fren sistemleri, Yol-zemin bilgisi, Fren dağıtım ve kumanda sistemleri, Frenleme mekaniği, fren kuvveti dağılım gereksinimleri, Frenleme mekaniği.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Arslan, R,Kaplan C, KaramangilM,İ,Sürmen A.,“GüçAktarmaOrganları” ALFA-AKTUEL Yayınevi, 2011
• Çetinkaya, Selim, 1999, TaşıtMekaniği, Nobel Yayınları

OTEK 206 – Alternatif Motor ve Yakıt Sistemleri (3 kredi)
Bitkisel Yakıtlarla Çalışan Motorlar, Wankel Motorları, stirling motorları, Elektrikli araçlar, Hybrid araçlar, Yakıt Hücreli araçlar, Elektrikli, Hybrid ve yakıt hücreli araçların temel bakımları, LPG/Doğal gaz yakıt özellikleri ve motorlarda uygulanma prensipleri, LPG/Doğal gaz yakıt sistemlerinin parçaları, LPG/Doğal gaz yakıt sisteminde emniyet kuralları ve güvenlik, LPG tankı, Elektrovalfler ve filtre, Buharlaştırıcı (RegülâtörKarıştırıcı,Yakıt seçme anahtarı ve elektrik bağlantıları,Benzin kesici elektrovalfi, Enjeksiyonlu motorlarda LPG/Doğal gaz yakıt sistemleri, Motorlarda LPG yakıt sisteminin ayarları.

OTEK 208 – Konfor Sistemleri (2 kredi)
Merkezi Kilit Sistemleri, Alarm sistemleri, İmmobilizer, Hava Yastıkları (Airbagler), Emniyet Kemerleri, Elektrikli Koltuklar, Isıtmalı Camlar, Açılır Tavan Sistemleri, Otomatik Kapı Camları, Aydınlatma sistemleri, Gösterge Sistemleri, Yakıt kesme Sistemi, Takip Mesafesi Sistemi

OTEK 222 – Isıtma ve Soğutma Sistemleri (3 kredi)
Klima Kompresörleri, Evaparatör ,Kondenser, Klima Hortumları, Klima Kumanda Paneli, Gaz Kaçak Test Cihazları, Klima Gazları, Klima Basınç Sensörü, Dış Hava Sıcaklık Sensörü, İç Hava Sıcaklık Sensörü, Kalorifer Motorları, Kalorifer Radyatörleri, Hava Yönlendirme Klapele Motorları, Kalorifer Kumanda Paneli, Kalorifer Rezistansları, Röleler, Hava Yönlendirme Hortumları, Üfleçler
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Mühendislik Termodinamiğinin Temelleri, Prof Dr Recep YAMANKARADENİZ

OTEK 223 – Ölçme Tekniği (2 kredi)
Ölçme ve Kontrol Terminolojisi, Boyutsal Ölçü Birimleri, Direkt (Doğrudan) Ölçme Metotları Endirekt (Mukayeseli) Ölçme Metotları Ölçü Aletleri, Kumpaslar, Mikrometreler
Komparatörler, Mastarlar, Sentiler, Ulusal ve Uluslararası Birim Sistemleri, Ölçü Aletlerinin Bakım ve Ayarlarını Yapmak, Elektriksel Ölçü Aletleri, Ölçü Aletlerinin Kalibrasyonunu Yapmak, Diğer Ölçü Aletleri(Lazer), Yüzey Pürüzlülüğü Kavramı ve Ölçme Yöntemi

OTEK 224 – Hidrolik Pnömatik Sistemleri (3 kredi)
Hidrolik Devre Elemanlarını , Hidrolik Devre Şeması , Hidrolik Sistemlerin Arızalarını Tespit, Hidrolik Arızaları Gidermek, Pnömatik Devre Elemanlarını Tanımak, Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak, Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak, Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak, Pnömatik Sistemlerin Arızalarını tespit Etmek, Pnömatik Arızaları Gidermek, Sistemlerin peryodik kontrollerini yapmak, Sistemlerin Peryodik Bakımlarını Yapmak, Arıza Tespiti Yapmak, Arızalı Makinenin Onarımını Yapmak

OTEK 241 – Kalite Yönetim Sistemleri (2 kredi)
Kalite Kavramı, Kalite Kavramı-Standart ve Standardizasyon, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Baş T., Oymak M. Kalite Yönetim Sistemi, Seçkin Yayıncılık, 2007.
• Halis M. Meslek Yüksekokulları İçin Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2010.

OTEK 232 – İşletme Yönetimi I (2 kredi)
İşletmenin temel kavramları, İşletmenin amaçları ve işletmecilik temel ilkeleri, İşletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, İşletmelerin sınıflandırılması, Yapılabilirlik Çalışmaları
Kuruluş yeri seçimi, Kuruluş yeri amaçları ve etkenleri, İşletmelerde büyüme ve kapasite,
Yönetim ve organizasyon fonksiyonu, Finansman fonksiyonu, Üretim fonksiyonu, Pazarlama fonksiyonu, İnsan kaynakları fonksiyonu, Muhasebe, halkla ilişkiler ve ar-ge fonksiyonları.
Ders ve Yardımcı Ders Kitapları
• Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, Genel İşletme (Meslek Yüksekokulları İçin), Alfa Aktüel, 2009