BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
TRZ111Turizme Giriş5-
TRZ115İşletmeye Giriş5-
MAT131Ağırlama Endüstrisi için Matematik5-
BİL101Bilgisayara Giriş3-
İNG101Turizm İngilizcesi I3-
YAD101Seçmeli Yabancı Dil I3-
KAR100Kariyer Planlama2-
KAM100Kampüse Uyum2-
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2-
TOPLAM

II. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
TRZ123Konaklama Operasyonları6
TRZ126Ekonomiye Giriş4
TRZ142Gıda ve Hijen5
TRZ146Ön Büro Yönetimi5
İNG102Turizm İngilizcesi II3
YAD102Seçmeli Yabancı Dil II3
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2
AİT102Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II2
TOPLAM

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
TRZ221Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi6
TRZ241Yiyecek Üretimi6
TRZ244Kat Hizmetleri Yönetimi6
TRZ261Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8)4
İNG201Turizm İngilizcesi III3
YAD201Seçmeli Yabancı Dil III3
TUR101Türk Dili I2
TOPLAM

IV. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıKredi/ECTS
TRZ243Turizm Pazarlamasına Giriş4
TRZ246Ücretleme ve Biletleme(Amadeus)4
TRZ253Finansal Muhasebe4
TRZ264Yiyecek ve İçecek Yönetimi4
İNG202Turizm İngilizcesi IV3
YAD202Seçmeli Yabancı Dil IV3
TUR102Türk Dili II2
TRZ100Yaz Staj I (II)6
TOPLAM
Ders İçerikleri
  1. YIL- I. YARI YIL

TRZ 111 Turizme Giriş

Bu ders, turizm endüstrisine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanı sıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstrisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli terminoloji verilmektedir.

TRZ 115 İşletmeye Giriş

Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin incelemekte ve analizini yapmaktadırlar

TRZ 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik

Bu ders, öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesini ve ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlamaktadır.

TRZ 161 Bilgisayara Giriş

Bu dersin amacı öğrencileri bilişim ve enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Powerpoint uygulamaları öğretilir.

İNG 101 İngilizce I

Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesinden başlayarak öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamayi amaçlamaktadır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I  ( RUS 101 Rusça I )

Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

AİT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)

Ders, kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılmasını kapsamaktadır.

 

  1. YIL- II. YARI YIL

TRZ 123 Konaklama Operasyonları

Bu ders, öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyon yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak kat hizmetleri, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

TRZ 126 Ekonomiye Giriş

Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.

TRZ 142 Gıda ve Hijyen

Bu ders, öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

TRZ 146 Ön Büro Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır. Ders kapsamında ön büro işleyişi, örgüt yapısı ve yönetimi irdelenmektedir.

İNG 102 İngilizce II

Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verilmektedir.

YAD 102 Yabancı  Seçmeli Dil II ( RUS 102 Rusça II) 

Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri yancı dile yönelik yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilmektedir.

AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ders kapsamnda siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler irdelenmektedir.

TRZ 100 Staj I

50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.

 

  1. YIL- III. YARI YIL

TRZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrenciler bilgilendirilmektedir.

TRZ 241 Yiyecek Üretimi

Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders öğretmen rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenmektedir.

TRZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi

Bu ders öğrencilere kat hizmetleri yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclamaktadır. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

TRZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi

Ön büro rezervasyon otomasyon sistemi olan Suite 8 ön büro ve yiyecek-içecek programlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler bilgisayar temelli dinleme  ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

İNG 201 İngilizce III

Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir.

YAD 201 Seçmeli Yabancı Dil III  ( RUS 201 Rusça III)

Bu ders öğrencilere seçtikleri yabancı dilde etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içermektedir.

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

 

  1. YIL- IV. YARI YIL

TRZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş

Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içermektedir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

TRZ 246 Bilgisayarlı Satış ve Biletleme

Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu ve yapısını incelemektedir. Temel olarak tur operatörlüğü, IATA temelli Amadeus sistemi üzerinden bilet kesme ve rezervasyon yer almaktadır.

TRZ 253 Finansal Muhasebe

Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Ders, genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.

TRZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

 

İNG 202 İngilizce IV

Ders, iş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icermektedir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

YAD 202 Seçmeli Yabancı Dil IV ( RUS 202 Rusça IV)

Bu ders kapsamında iletişim ve dilbilgisi konuları bir arada işlenirken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TUR 102- Türk Dili II (Uzaktan Eğitim)

Ders, yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farkları irdelenmektedir. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.