Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir ön lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu ön lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu ön lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili Türkçe olduğu için Türkçe dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Turizm Fakültesi’nin amacı,  turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirmektir.

Program Kazanımları
1Turizm alanında temel bilgilere sahip olmak.
2Mesleki yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak konaklama hizmetleri işlemlerinin yapılmasını yenilikleri takip etmek ve konuklara bilgi verilmesini sağlamak.
3Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek.
4Turizm İşletmeciliği ve otelcilik alanında, yönetim, organizasyon,  pazarlama, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
5Servis ve hizmet sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde kaliteli bir personel olma bilgi ve becerisi kazanmak
6Temel Seyahat-Turizm Kavramlarını Açıklamak, Turizmin Ekonomiye Etkisini Tanıtmak.
7Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak .
8Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili konularda sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
9Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem çözme, analitik düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmek.
10Ön büro hizmetlerinin yürütülmesi ve uygulanma bilgisine sahip olma.
11Edindiği teorik bilgileri turizm faaliyetlerindeki uygulamalar ile bütünleştirerek çalıştığı örgütteki sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
12Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir bilişsel yeteneğe sahiptir.
13İçinde bulunduğu tüm faaliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanmak.
14Sürekli değişen ve küreselleşen dünyada bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve yaşam boyu öğrenim felsefesine sahip olmak.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
1234567891011121314
 1. YIL – 1. DÖNEM
İNG 101TURİZM İNGİLİZCESİ I              
TRZ111TURİZME GİRİŞXXXX X XX X X 
TRZ 115İŞLETMEYE GİRİŞX X     X XX X
MTH131AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN MATEMATİK    XX XX     
COM101BİLGİSAYARA GİRİŞ      X X X  X
YAD101SEÇMELİ YABANCI DİL IX   X  XX X X 
AIT101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI I              
KAR100KARİYER PLANLAMA              
KAM100KAMPÜSE UYUM              
 1. YIL – 2. DÖNEM
İNG 102TURİZM İNGİLİZCESİ II              
TRZ 123KONAKLAMA OPERASYONLARIXXX         XX
TRZ 126EKONOMİYE GİRİŞX  X    XXXXXX
TRZ142GIDA VE HİJYENX X     X  XX 
TRZ146ÖN BÜRO YÖNETİMİXXX X  XXX  XX
YAD102SEÇMELİ YABANCI DİL II X  X  XX XXX 
AIT102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI II              
KTK100KIBRIS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ              
 2. YIL – 1. DÖNEM
İNG 201TURİZM İNGİLİZCESİ III              
TRZ221SEYEHAT VE TUR OPERATÖRLÜĞÜXX  XX XX X XX
TRZ241YİYECEK ÜRETİMİXX XXX XXX XX 
TRZ244KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİXXX     X X XX
TRZ261BİLGİSAYARLI REZERVASYON SİSTEMİX     X  X   X
YAD201SEÇMELİ YABANCI DİL III X  X  XX XXX 
TRZ100YAZSTAJ 1 (1)              
TUR 101TÜRK DİLİ I              
 2. YIL – 2. DÖNEM
İNG 202TURİZM İNGİLİZCESİ IV              
URZ243TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞXX  X  XX X XX
TRZ246ÜCRETLEME VE BİLETLEMEX  X XX X   XX
TRZ253FİNANSAL MUHASEBEX XXXX XXXX XX
TRZ264YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİXXXXX   X X XX
YAD202SEÇMELİ YABANCI DİL IV X  X  XX XXX 
TRZ100YAZSTAJ 1 (2)              
TUR 102TÜRK DİLİ II              
 YABANCI DİLLER
GER101ALMANCA I  
GER102ALMANCA II  
GER201ALMANCA III  
GER202ALMANCA IV  
RUS101RUSÇA I  
RUS102RUSÇA II  
RUS201RUSÇA III  
RUS202RUSÇA IV  
FRA101FRANSIZCA I  
FRA102FRANSIZCA II  
FRA201FRANSIZCA III  
FRA202FRANSIZCA IV  

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

Öğrenciler hem özel sektörde hem de kamuda istihdam edilmektedir. Mezun  öğrenciler özellikle Konaklama Sektörü, Seyahat Sektörü ve Yiyecek İçecek Sektöründe iş imkanları bulabilmektedir. Başarılı mezunlarımıza iş garantisi vermek bizi farklı kılan ve turizm okulları arasında ayrıcalıklı kılan bir diğer noktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü programını tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çok geniş çalışma olanaklarına sahiptirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerini lisans programında devam edip mezun oldukları takdirde lisansüstü programlara başvurabilirler.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
 ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TRZ111Turizme Giriş3035
TRZ115İşletmeye Giriş3035
MAT131Ağırlama Endüstrisi için Matematik3035
BİL101Bilgisayara Giriş3033
İNG101Turizm İngilizcesi I3033
YAD101Seçmeli Yabancı Dil I3033
KAR100Kariyer Planlama2002
KAM100Kampüse Uyum2002
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022
Toplam30

 

1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TRZ123TRZ111Konaklama Operasyonları3036
TRZ126 Ekonomiye Giriş3034
TRZ142 Gıda ve Hijen3035
TRZ146 Ön Büro Yönetimi3035
İNG102İNG101Turizm İngilizcesi II3033
YAD102YAD101Seçmeli Yabancı Dil II3033
KTK100 Kibris Tarihi ve Kültürü2022
AİT102AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
Toplam30

 

2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TRZ221TRZ111Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi3036
TRZ241TRZ142Yiyecek Üretimi1236
TRZ244 Kat Hizmetleri Yönetimi3036
TRZ261TRZ146Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8)2134
İNG201İNG102Turizm İngilizcesi III3033
YAD201YAD102Seçmeli Yabancı Dil III3033
TUR101TUR102Türk Dili I2022
Toplam30

 

2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TRZ243 Turizm Pazarlamasına Giriş3034
TRZ246TRZ221Ücretleme ve Biletleme(Amadeus)2134
TRZ253 Finansal Muhasebe3034
TRZ264TRZ241Yiyecek ve İçecek Yönetimi3034
İNG202İNG201Turizm İngilizcesi IV3033
YAD202YAD201Seçmeli Yabancı Dil IV3033
TUR102TUR101Türk Dili II2022
TRZ100 Yaz Staj I (II)02006
Toplam30

 

Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu ön lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof.Dr. Tülen Saner, Bölüm Başkanı, Turizm  Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi